Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

22 พฤศจิกายน 2557 สนช.วัลลภก ระบุผ่านการประชุมรัฐสภา ชี้ ให้ยกเลิก กสทช.โดยให้องค์กรที่มีการยุบรวมจาก กสท.และทีโอที ทำหน้าที่ให้บริการแทน และหากไม่มีการยุบ กสทช.นั้น อาจทำให้ CAT และ TOT ล้มละลายก็ได้

ประเด็นหลัก


"เคยหารือกับสำนักงบประมาณว่าจะทำอย่างไรได้ให้งบประมาณ กสทช.เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเพื่อตรวจสอบได้ซึ่งได้รับการยืนยันว่ากรรมาธิการฯไม่มีอำนาจตรวจสอบ หรือเชิญมาสอบถามก็ไม่มีผล แต่เมื่อเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบประมาณ กสทช. และรายงานต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบแล้ว และในอนาคตอาจจะแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและความโปร่งใส เจ้าหน้าที่และกรรมการ กสทช.ก็ไม่สบายใจและอยากให้มีการแก้ไขกฎหมายการจัดสรรรายได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้"

นายวัลลภกล่าวอีกว่า รัฐบาลควรกำกับให้ กสทช.ปฏิบัติตามระเบียบ กสทช. โดยการเปิดเผยข้อมูล การใช้จ่ายงบประมาณให้สาธารณชนทราบ เพื่อให้มีการตรวจสอบ ซึ่งที่ผ่านมาเรื่องนี้ไม่เคยมีการเปิดเผย และอยากให้มีการควบรวมบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ กสท. กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้เป็นหน่วยงานเดียว และให้ยกเลิก กสทช.โดยให้องค์กรที่มีการยุบรวมจาก กสท.และทีโอที ทำหน้าที่ให้บริการแทน และหากไม่มีการยุบ กสทช.นั้น อาจทำให้ กสท.และทีโอที ล้มละลายก็ได้______________________________"วิษณุ" แจง รบ.ไม่มีอำนาจสอบการใช้งบ กสทช.เตรียมแก้ กม.ทำให้โปร่งใส "ครูหยุย" แนะยุบทิ้งวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช.เป็นประธานการประชุม พิจารณาวาระกระทู้ถามเป็นครั้งแรกในการประชุม สนช. เรื่องการตรวจสอบการใช้งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ของนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิก สนช.เป็นผู้ตั้งถามถึงนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทน

นายวัลลภตั้งกระทู้ถามว่า ค่าใช้จ่ายกรรมการ กสทช. 11 คน ปี 2556 จำนวน 36 ล้านบาท งบดูงานต่างประเทศ 61 ล้านบาท 105 ครั้ง ใช้เวลา 632 วัน ขณะที่เงินประจำตำแหน่งมีรายจ่าย 11 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน กสทช. 118 ล้านบาท โดยตั้งที่ปรึกษา 31 คน เลขานุการ 10 คน ผู้ช่วยเลขานุการ 20 คน พนักงานประจำสำนักงาน กสทช. 40 คน พนักงานขับรถ 9 คน รวม 110 คน ทั้งหมดได้รับเงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ค่ารักษาพยาบาล และงบดูงานในและต่างประเทศ รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายตั้งอนุกรรมการและคณะทำงานจำนวน 102 คณะ แบ่งเป็นอนุกรรมการ 65 คณะ มีรายจ่าย 46 ล้านบาท คณะทำงาน 37 คณะรายจ่าย 3 ล้านบาท

ทั้งนี้ตัวเลขน่าคิดว่าการดูงานต่างประเทศทำไมมีจำนวนมหาศาล เพราะช่วงการสรรหาก็มาชี้แจงว่าเก่งมีความรู้มาก แต่พอได้เป็นต้องไปดูงานต่างประเทศ สังคมไทยไม่มีอำนาจยับยั้งได้หรือ รัฐบาลมีแนวทางปรับปรุงกระบวนการจัดทำงบประมาณ กสทช.ให้ผ่านการตรวจสอบและอนุมัติจากรัฐสภาได้อย่างไร โดยให้หน่วยงานด้านต่างๆ ตรวจสอบให้ความเห็นได้อย่างไร รวมทั้งจะมีมาตรการแก้ปัญหาเร่งด่วนหรือไม่

นายวิษณุ ตอบกระทู้ว่า กสทช. เป็นองค์กรตาม พ.ร.บ.พิเศษ ไม่มีฐานะเป็นส่วนราชการ ไม่อยู่ใต้บังคับบัญชา ไม่อยู่ใต้การควบคุมใด ๆ ของรัฐบาล ซึ่งเป็นความตั้งใจของ พ.ร.บ.จัดสรรคลื่นความถี่ เพื่อให้เป็นอิสระเอกเทศรวมทั้งเรื่องงบประมาณ ซึ่งเป็นความตั้งใจตั้งแต่แรก จึงทำให้รัฐบาลไม่มีอำนาจตรวจสอบการจัดทำงบประมาณ กสทช.ได้ และตั้งแต่มี กสทช.นั้น กสทช.หางบประมาณตัวเองได้เพียงพอ ไม่ได้ของบประมาณจากรัฐและตั้งงบประมาณเข้าสู่กรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ซึ่ง กสทช.คงรู้ว่ามีปฏิกิริยาจากสังคมว่าทำไมงบประมาณ กสทช.ไม่เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา

"เคยหารือกับสำนักงบประมาณว่าจะทำอย่างไรได้ให้งบประมาณ กสทช.เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเพื่อตรวจสอบได้ซึ่งได้รับการยืนยันว่ากรรมาธิการฯไม่มีอำนาจตรวจสอบ หรือเชิญมาสอบถามก็ไม่มีผล แต่เมื่อเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบประมาณ กสทช. และรายงานต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบแล้ว และในอนาคตอาจจะแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและความโปร่งใส เจ้าหน้าที่และกรรมการ กสทช.ก็ไม่สบายใจและอยากให้มีการแก้ไขกฎหมายการจัดสรรรายได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้"

นายวัลลภกล่าวอีกว่า รัฐบาลควรกำกับให้ กสทช.ปฏิบัติตามระเบียบ กสทช. โดยการเปิดเผยข้อมูล การใช้จ่ายงบประมาณให้สาธารณชนทราบ เพื่อให้มีการตรวจสอบ ซึ่งที่ผ่านมาเรื่องนี้ไม่เคยมีการเปิดเผย และอยากให้มีการควบรวมบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ กสท. กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้เป็นหน่วยงานเดียว และให้ยกเลิก กสทช.โดยให้องค์กรที่มีการยุบรวมจาก กสท.และทีโอที ทำหน้าที่ให้บริการแทน และหากไม่มีการยุบ กสทช.นั้น อาจทำให้ กสท.และทีโอที ล้มละลายก็ได้
ที่มา : มติชนออนไลน์
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1416555584

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.