Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

25 พฤศจิกายน 2557 AIS จัดกิจกรรม “สานรัก แรงบันดาลใจ สร้างได้ด้วยครอบครัว” ต่อยอดแนวคิด “แรงบันดาลใจ จากครอบครัว สร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ” แนวคิดใหม่ของโครงการสานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว เพื่อรณรงค์ให้พ่อ-แม่เห็นความสำคัญ

ประเด็นหลัก


เอไอเอส จัดกิจกรรม “สานรัก แรงบันดาลใจ สร้างได้ด้วยครอบครัว” ต่อยอดแนวคิด “แรงบันดาลใจ จากครอบครัว สร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ” แนวคิดใหม่ของโครงการสานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว เพื่อรณรงค์ให้พ่อ-แม่เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ครอบครัวสามารถสร้างการเรียนรู้และช่วยจุดประกายแรงบันดาลใจได้ในหลากหลายวิธี เพราะพลังของการเรียนรู้จะก่อให้เกิดการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ และแรงบันดาลใจจะเป็นตัวผลักดัน ซึ่งครั้งนี้มี 60 ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม รับฟังแนวคิดดีๆในการดำเนินชีวิตจาก ม.ล.ปริยดา ดิศกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิรากแก้วกับครอบครัวอารมณ์ดี “สินเจริญบราเธอร์” ที่มาแชร์เรื่องราวแรงบันดาลใจจากครอบครัวสู่ความสำเร็จ ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เมื่อเร็วๆนี้


______________________________แรงบันดาลใจจากครอบครัว ส่งผลลูกรักเป็นคนดี


วิไล เคียงประดู่ บิ๊กบอสด้านประชาสัมพันธ์เอไอเอส ต้อนรับครอบครัว “สินเจริญบราเธอร์” และ ม.ล.ปริยดา ดิศกุล.

เอไอเอส จัดกิจกรรม “สานรัก แรงบันดาลใจ สร้างได้ด้วยครอบครัว” ต่อยอดแนวคิด “แรงบันดาลใจ จากครอบครัว สร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ” แนวคิดใหม่ของโครงการสานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว เพื่อรณรงค์ให้พ่อ-แม่เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ครอบครัวสามารถสร้างการเรียนรู้และช่วยจุดประกายแรงบันดาลใจได้ในหลากหลายวิธี เพราะพลังของการเรียนรู้จะก่อให้เกิดการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ และแรงบันดาลใจจะเป็นตัวผลักดัน ซึ่งครั้งนี้มี 60 ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม รับฟังแนวคิดดีๆในการดำเนินชีวิตจาก ม.ล.ปริยดา ดิศกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิรากแก้วกับครอบครัวอารมณ์ดี “สินเจริญบราเธอร์” ที่มาแชร์เรื่องราวแรงบันดาลใจจากครอบครัวสู่ความสำเร็จ ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เมื่อเร็วๆนี้

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล ได้เผยถึงแรงบันดาลใจที่ได้รับจากพ่อหลวง และคุณพ่อ (พล.ท.ม.ร.ว.พงษ์ดิศ ดิศกุล) ซึ่งเป็นราชองครักษ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า “เราต้องปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่เป็นคนดีมีจิตอาสา เพราะคนเก่งมีเยอะมากแล้ว แต่สังคมต้องการคนดี คุณพ่อคุณแม่เคยสอนเสมอว่า การมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นพื้นฐานที่ดีของชีวิต และสอนเรื่องการให้ ต้องเป็นผู้เสียสละ คุณพ่อเป็นทหาร เป็นราชองครักษ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คุณพ่อตามเสด็จพระองค์ท่านไปทุกแห่ง และเคยเล่าให้ฟังว่า พระเจ้าแผ่นดินหรือในหลวงของปวงชนชาวไทย ท่านทรงทำงานหนักทุ่มเทเพื่อประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จนบางครั้งในหลวงท่านก็ไม่ได้เสวยพระกระยาหารเลยจนกระทั่ง 4 ทุ่ม ท่านเสด็จฯไปทั่วทุกภูมิภาค ทรงจัดทำโครงการในพระราชดำริ จนปัจจุบันมีกว่า 4,000 โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ และเติมเต็มสิ่งที่ขาดให้กับราษฎรของพระองค์มาโดยตลอด แม้กระทั่งทุกวันนี้พระองค์ท่านยังทรงติดตามผลงานของโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่อง การที่ได้เห็น ได้ยิน ได้สัมผัส พ่อหลวงผ่านคุณพ่อ ผู้ซึ่งทำงานถวายรับใช้พระองค์ท่านอย่างใกล้ชิด ทำให้เราซึมซับ ยึดถือพ่อหลวงและคุณพ่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตโดยการเป็นผู้ให้ ทำงานเพื่อสังคม พัฒนาชุมชนอย่างเต็มที่”

ขณะที่ครอบครัว “สินเจริญบราเธอร์” บอม-สุทธิศักดิ์, เบิ้ล-ธีรยุทธ และ บอย-ธนัญชัย สินเจริญ ได้ร่วมแชร์เรื่องราวแรงบันดาลใจจากครอบครัวว่า “เราอยู่เมืองไทย ซึมซับกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ก็ถูกปลูกฝังกันมาในเรื่องพุทธศาสนา ความโอบอ้อมอารี ความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจ ฉะนั้นวัฒนธรรมไทยเหล่านี้ก็ปลูกฝังมายังรุ่นสู่รุ่น ให้เป็นคนอ่อนน้อม รักสถาบันครอบครัว ถ้าพ่อแม่ปลูกฝังสิ่งใดลูกก็จะซึมซับสิ่งเหล่านั้น”.

http://www.thairath.co.th/content/465241

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.