Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

27 พฤศจิกายน 2557 กสทช.จัดเสวนาที่หนองคาย แก้ปัญหามีปัญหาสัญญาณโทรศัพท์รบกวนตามแนวชายแดน ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการ (โดยสะท้อนไปยังผู้ประกอบการ​ )

ประเด็นหลัก       ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ประธานอนุกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชน กทค. กล่าวว่า การเสวนาที่จัดขึ้นนี้ต้องการให้ประชาชนได้ร่วมกันเสนอแนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของระบบโทรคมนาคม โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ที่พบว่ามีปัญหาสัญญาณโทรศัพท์รบกวนตามแนวชายแดน ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการ
     
       จึงต้องการรับฟังประเด็นปัญหาเพื่อนำไปสู่กระบวนการแก้ไข เช่นเดียวกับการสะท้อนความต้องการและข้อเสนอแนะประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการให้บริการของผู้ประกอบการธุรกิจโทรคมนาคมทุกระบบเครือข่ายของประเทศไทยว่ามีปัญหาด้านใดโดยเน้นการใช้ประโยชน์จากระบบโทรศัพท์ และการติดตั้งเสาสัญญาณต่างๆ

______________________________กสทช.จัดเสวนาที่หนองคาย มุ่งแก้ปัญหาสัญญาณรบกวน


หนองคาย-กสทช.จัดเสวนาการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านกิจการโทรคมนาคม เลือกพื้นที่หนองคาย หวังแก้ปัญหาสัญญาณรบกวนตามแนวชายแดน
     
       วันนี้ (26 พ.ย.) ที่ห้องประชุมโรงแรมอัศวรรณ อ.เมืองหนองคาย นายอโณทัย ธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการสานเสวนาการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านกิจการโทรคมนาคม ซึ่งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค. ในสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. จัดขึ้น โดยมีการแนะนำบริการของเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตของไทยทุกระบบ ออกบูทให้คำแนะนำและบริการแก่ประชาชนผู้ร่วมงานด้วย
     
       ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ประธานอนุกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชน กทค. กล่าวว่า การเสวนาที่จัดขึ้นนี้ต้องการให้ประชาชนได้ร่วมกันเสนอแนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของระบบโทรคมนาคม โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ที่พบว่ามีปัญหาสัญญาณโทรศัพท์รบกวนตามแนวชายแดน ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการ
     
       จึงต้องการรับฟังประเด็นปัญหาเพื่อนำไปสู่กระบวนการแก้ไข เช่นเดียวกับการสะท้อนความต้องการและข้อเสนอแนะประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการให้บริการของผู้ประกอบการธุรกิจโทรคมนาคมทุกระบบเครือข่ายของประเทศไทยว่ามีปัญหาด้านใดโดยเน้นการใช้ประโยชน์จากระบบโทรศัพท์ และการติดตั้งเสาสัญญาณต่างๆ


http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9570000136560&Keyword=%A1%CA%B7

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.