Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

08 ธันวาคม 2557 นายกรัฐมนตรี.ประยุทธ์ ระบุ กสทช. จะยังเป็นองค์กรอิสระเหมือนเดิมเพียงแต่จะมีการทำงานเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดขึ้น ไม่ได้มีคำว่าต้องมาเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงใหม่ประเด็นหลักขณะที่สถานะของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะยังเป็นองค์กรอิสระเหมือนเดิม

"เพียงแต่จะมีการทำงานเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดขึ้น ไม่ได้มีคำว่าต้องมาเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงใหม่"

______________________________กระทรวงดิจิทัลลัดคิวเข้าสภา-ไม่ลดเกรด "กสทช."


นายกฯย้ำชัดปีหน้าประมูล 4G แน่นอน ฟากหม่อมอุ๋ยลัดคิวชง พ.ร.บ.ตั้งคณะกรรมการ "เศรษฐกิจดิทัล" คู่กฎหมายปรับโฉมไอซีทีเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้า สนช.สัปดาห์หน้า "กสทช." โล่งไม่โดนยุบ-ลดฐานะ แค่ให้ทำงานใกล้ชิดขึ้น ปักธงบูรณาการโครงข่ายถึงทุกหมู่บ้านภายใน 2 ปี

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เศรษฐกิจจะเติบโตรวดเร็วถ้าผลักดันให้นำดิจิทัลมาใช้ในทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ แต่จำเป็นต้องมีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ดี ให้โครงข่ายที่กระจายในหลายหน่วยงานเชื่อมโยงกันได้ และลงทุนเพิ่มในจุดที่ขาด

โดยรัฐบาลจะสร้าง National Broadband BackBone ให้ถึงทุกหมู่บ้าน สร้าง National Gateway และศูนย์ข้อมูลกลาง Data Center รวมถึงกองทุนสนับสนุนการทำธุรกิจด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วย

ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับเอกชน ซึ่งรัฐจะเป็นผู้สนับสนุนทุกมิติ ทั้งอำนวยความสะดวก การสร้างแรงจูงใจ สร้างนวัตกรรม และสร้างอำนาจซื้อให้กับประชาชน

ส่วนการจัดประมูลคลื่นความถี่เพื่อนำมาให้บริการด้วยเทคโนโลยี 4G นายกรัฐมนตรีกล่าวยืนยันว่า "ปีหน้าจะประมูล 4G เร็วที่สุด"

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ภายในสัปดาห์หน้าจะนำร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัล .และร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพื่อเปลี่ยนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้เป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พร้อมส่งต่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาในทันที

"ร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับจะดำเนินการแบบรัดคิว แต่กฎหมายจะประกาศใช้ได้เมื่อใด ขึ้นกับ สนช."

แล้วอีก 3 สัปดาห์จะเสนอกฎหมายอีก 6 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ร.บ.ว่าด้วยการส่งเสริมอุตสาหกรรมและกิจการด้านเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ร.บ.สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

"เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นการลงทุนในระยะยาว ทำให้คนมีโอกาสทำมาหากินมากขึ้น เอกชนอยู่ในโลกของเศรษฐกิจดิจิทัลอยู่แล้ว แต่ต้องการให้รัฐช่วยสร้างโครงสร้างต่าง ๆ มารองรับ ทั้งบรอดแบนด์ เกตเวย์ ดาต้าเซ็นเตอร์ ขณะที่พวกซอฟต์อินฟราสตรักเจอร์ อย่างพวกกฎหมายที่จะอำนวยความสะดวก จะสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกิจผ่านดิจิทัล ผ่านอินเทอร์เน็ต กฎหมายยังไม่เข้มแข็งพอ"

อนาคตของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม ภายใต้ดิจิทัลอีโคโนมี เป็นสิ่งจำเป็นมาก โดยเฉพาะในส่วนของโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง โครงข่ายโทรคมนาคมต่าง ๆ ที่ทั้ง 2 บริษัทมีอยู่ ไม่จำเป็นที่จะต้องยุบหรือยุบรวมกัน แค่เพียงนำทรัพย์สิน โครงข่ายที่มีอยู่มาใช้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการบูรณาการอินฟราสตรักเจอร์กับทุกหน่วยงานที่มีอยู่ เพื่อลดการซ้ำซ้อน

ขณะที่สถานะของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะยังเป็นองค์กรอิสระเหมือนเดิม

"เพียงแต่จะมีการทำงานเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดขึ้น ไม่ได้มีคำว่าต้องมาเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงใหม่"

ด้านนายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีไอซีที ภารกิจแรกคือต้องบูรณาการโครงข่ายพื้นฐานนำไฟเบอร์ออฟติกที่วางอยู่ถึงทุก ตำบลทั่วประเทศกว่า 2 แสนกิโลเมตรแล้วมาเชื่อมต่อให้ถึงระดับหมู่บ้าน คาดว่าในปี 2558 จะครอบคลุมได้ถึง 70-80% และภายในปี 2559 จะได้ถึง 95%

นายโกศล เพ็ชรสุวรรณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ควรนำโครงข่ายเดิมที่มีอยู่นำมาเข้ารวมเป็นกองทุนระบบโครงสร้างพื้นฐาน (อินฟราสตรักเจอร์ฟันด์) เพื่อระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และลดการลงทุนซ้ำซ้อน โดยตั้งคณะกรรมการมากำกับดูแล เพื่อผลักดันให้เกิดภายใน 3 ปีhttp://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1417970571

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.