Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

15 ธันวาคม 2557 IDC.นีรนุช ระบุ การวิจัยยังพบว่าจำนวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือของไทยเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดโดยมีอัตราการเติบโตสูงถึง 297% ในเดือนกันยายนปี 2557

ประเด็นหลัก


นางสาวนีรนุช กนกวิไลรัตน์ นักวิเคราะห์อาวุโสด้านโทรคมนาคม ไอดีซี ประเทศไทย กล่าวว่า ไอดีซี มองว่า อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ในปี 2558 ซึ่งเป็นผลมาจากการแข่งขันที่สูงขึ้นเพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาดของผู้ให้บริการโทรคมนาคม ซึ่งการแข่งขันนี้ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้าน รวมถึงการดึงเงินลงทุนใหม่ ๆ จากผู้ให้บริการโทรคมนาคมต่างชาติได้อีกด้วย

นอกจากนี้จากการวิจัยยังพบว่าจำนวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือของไทยเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดโดยมีอัตราการเติบโตสูงถึง 297% ในเดือนกันยายนปี 2557 เมื่อเทียบกับกันยายน 2556 โดยประชากรที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ในประเทศไทย พบว่าส่วนใหญ่ยังใช้งานหลักในเรื่อง โซเชียลมีเดีย เล่นเกมผ่านมือถือ ไฟล์เพลง หรือ วิดีโอ อีเมลและชอปปิงออนไลน์ มากกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่ง ไอดีซี เห็นว่าการนำเสนอแพ็กเกจโมบายดาต้าควบไปกับการเชื่อมต่อโซเชียลมีเดียได้แบบไม่จำกัดของผู้ให้บริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและการใช้งาน มีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีการติดต่อสื่อสารของสังคมไทยในปัจจุบัน


______________________________?ไอดีซีชี้ปีหน้าโทรคมนาคมไทยแข่งเดือด?
นอกจากนี้จากการวิจัยยังพบว่าจำนวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือของไทยเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดโดยมีอัตราการเติบโตสูงถึง 297% ในเดือนกันยายนปี 2557


ไอดีซี คาดปีหน้าอุตสาห กรรมโทรคมนาคมไทยเปลี่ยน แปลงครั้งใหญ่จากการแข่งขันสูง ส่วนปีนี้ยอดผู้ใช้เน็ตผ่านมือถือโตเกือบ 300%

นางสาวนีรนุช กนกวิไลรัตน์ นักวิเคราะห์อาวุโสด้านโทรคมนาคม ไอดีซี ประเทศไทย กล่าวว่า ไอดีซี มองว่า อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ในปี 2558 ซึ่งเป็นผลมาจากการแข่งขันที่สูงขึ้นเพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาดของผู้ให้บริการโทรคมนาคม ซึ่งการแข่งขันนี้ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้าน รวมถึงการดึงเงินลงทุนใหม่ ๆ จากผู้ให้บริการโทรคมนาคมต่างชาติได้อีกด้วย

นอกจากนี้จากการวิจัยยังพบว่าจำนวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือของไทยเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดโดยมีอัตราการเติบโตสูงถึง 297% ในเดือนกันยายนปี 2557 เมื่อเทียบกับกันยายน 2556 โดยประชากรที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ในประเทศไทย พบว่าส่วนใหญ่ยังใช้งานหลักในเรื่อง โซเชียลมีเดีย เล่นเกมผ่านมือถือ ไฟล์เพลง หรือ วิดีโอ อีเมลและชอปปิงออนไลน์ มากกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่ง ไอดีซี เห็นว่าการนำเสนอแพ็กเกจโมบายดาต้าควบไปกับการเชื่อมต่อโซเชียลมีเดียได้แบบไม่จำกัดของผู้ให้บริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและการใช้งาน มีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีการติดต่อสื่อสารของสังคมไทยในปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี คาดว่าความพร้อมในเรื่องอินเทอร์เน็ตและจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้นจากประชากรทั้งหมด จะสนับสนุนให้ประเทศไทยพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิตอล โดยแผนแม่บทของเศรษฐกิจดิจิตอล กำลังเปิดโอกาสที่จะเป็นแหล่งสร้างรายได้ใหม่ให้กับผู้ให้บริการต่าง ๆ เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านดิจิตอลคอนเทนต์ ทั้งนี้ ไอดีซี เชื่อว่า หากแผนแม่บทดำเนินไปอย่างประสบผลสำเร็จ เศรษฐกิจดิจิตอลจะสามารถสร้างรายได้มากถึง 30% ให้กับผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) ในปี 2563.


http://www.dailynews.co.th/Content/IT/286726/ไอดีซีชี้ปีหน้าโทรคมนาคมไทยแข่งเดือด

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.