Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

22 มกราคม 2558 นายกรัฐมนตรี.ประยุทธ์ เข้าร่วม"การเปลี่ยนแปลงอาเซียนสู่สังคมอัจฉริยะ" ระบุ ไทยมีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ถึง 98 ล้านเลขหมาย ใช้อินเทอร์เน็ตถึง 26 ล้านคน และมีการใช้แอปพลิเคชัน LINE ถึง 33 ล้านบัญชี ดังนั้น ไทยจึงมีแนวทางการใช้ประโยชน์ในด้านธุรกิจมากขึ้น และผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล

ประเด็นหลัก        นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอซีที เข้ามามีบทบาทในสังคมโลกและในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทั้งยังมีความสำคัญในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทุกประเทศสมาชิกจึงต้องมีความร่วมมือกัน ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านความเป็นเอกภาพ ความมั่นคง และความแข็งแกร่ง ภายใต้ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ด้วยการใช้ไอซีที ควบคู่กับการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะต้องสร้างความมั่นใจในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น ทั้งด้านการค้าการลงทุน การเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ การกระตุ้นเศรษฐกิจ
        ดังนั้น โครงข่ายการเชื่อมโยงด้านโทรคมนาคมที่ทันสมัย จึงถือเป็นโครงสร้างพื้้นฐานสำคัญที่อาเซียนต้องพัฒนาร่วมกัน โดยในส่วนของไทยมีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ถึง 98 ล้านเลขหมาย ใช้อินเทอร์เน็ตถึง 26 ล้านคน และมีการใช้แอปพลิเคชัน LINE ถึง 33 ล้านบัญชี ดังนั้น ไทยจึงมีแนวทางการใช้ประโยชน์ในด้านธุรกิจมากขึ้น และผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล

_____________________________________________________

นายกฯ แนะชาติอาเซียนร่วมพัฒนา ICT เพื่อความมั่นคงภูมิภาค


        พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดโอกาสให้รัฐมนตรีประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 เข้าเยี่ยมคารวะ ที่ห้องรับรอง โรงแรมแชง-กรีลา
        จากนั้น เวลาประมาณ 09.30 น. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงอาเซียนสู่สังคมอัจฉริยะ" เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียน
        นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอซีที เข้ามามีบทบาทในสังคมโลกและในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทั้งยังมีความสำคัญในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทุกประเทศสมาชิกจึงต้องมีความร่วมมือกัน ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านความเป็นเอกภาพ ความมั่นคง และความแข็งแกร่ง ภายใต้ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ด้วยการใช้ไอซีที ควบคู่กับการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะต้องสร้างความมั่นใจในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น ทั้งด้านการค้าการลงทุน การเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ การกระตุ้นเศรษฐกิจ
        ดังนั้น โครงข่ายการเชื่อมโยงด้านโทรคมนาคมที่ทันสมัย จึงถือเป็นโครงสร้างพื้้นฐานสำคัญที่อาเซียนต้องพัฒนาร่วมกัน โดยในส่วนของไทยมีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ถึง 98 ล้านเลขหมาย ใช้อินเทอร์เน็ตถึง 26 ล้านคน และมีการใช้แอปพลิเคชัน LINE ถึง 33 ล้านบัญชี ดังนั้น ไทยจึงมีแนวทางการใช้ประโยชน์ในด้านธุรกิจมากขึ้น และผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล
        นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้ฝากให้ประชาคมอาเซียนมีการใช้ความร่วมมือด้านไอซีที เพื่ออำนวยความสะดวกทั้งด้านการค้า และการขนส่งผ่านแดนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงในระดับภูมิภาค
        พร้อมกันนี้ ยังขอให้อาเซียนเพิ่มช่องทางในการสื่อสารระหว่างกันให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและแก้ปัญหาร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว


http://manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9580000008366&Keyword=%E2%B7%C3

__________________________________


_____________________________________________________

นายกฯ พบ รมต.ไอซีทีอาเซียน-จีน-เกาหลี-ญี่ปุ่น หวังร่วมกันพัฒนาสารสนเทศ


        รัฐมนตรีไอซีทีนำรัฐมนตรีด้านโทรคมนาคมอาเซียน-จีน-เกาหลี-ญี่ปุ่น พบนายกรัฐมนตรีไทย ด้าน “บิ๊กตู่” ชี้โอกาสดีได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเสนอแนะ และขยายความร่วมมือกัน หวังพัฒนานำมาใช้ด้านเกษตรกรรม การสื่อสาร การตลาด ขอช่วยดูการค้าชายแดน มุ่งสู่แหล่งอาหารและพลังงานโลก
   
   


   
       วันนี้ (22 ม.ค.) ที่โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ เมื่อเวลา 09.00 น. นายพรชัย รุจิประภา รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) นำรัฐมนตรีด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศสมาชิกอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ผู้แทนเลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน เข้าพบหารือกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในโอกาสการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14
   
       โดย พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า เป็นโอกาสดีที่ผู้เข้าร่วมจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูล และแนวทางการดำเนินงานด้านไอทีซีระหว่างกัน และเชื่อว่าจะได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการใช้ไอซีทีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ต่อสังคม และรวมไปถึงประโยชน์ต่อภูมิภาค เพื่อเป็นการลดช่องว่างระหว่างกันในทุกมิติ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในเรื่องต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความพร้อมและศักยภาพทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค และรวมถึงการใช้ไอซีทีเพื่อส่งเสริมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมาถึง
   
       พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ความร่วมมือด้านไอทีซีถือเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคง ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ซึ่งทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านนี้การส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดกับทุกภาคส่วนและในทุกมิติเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะประชาชนในภาคเกษตรกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น รวมถึงด้านข้อมูลการตลาด ในการเพิ่มผลผลิตซึ่งหากประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถสามารถตกลงกันในเรื่องของราคาจำทำให้อาเซียนมีภาคการเกษตรที่แข็งแกร่ง
   
       อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประยุทธ์ระบุด้วยว่า ขอให้อาเซียนและประเทศคู่เจรจาช่วยดูแลเรื่องการค้าชายแดน รวมถึงมุ่งเน้นเพื่อการเป็นแหล่งอาหารและแหล่งพลังงานของโลก สำหรับประเทศไทยและรัฐบาลไทยพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จะช่วยให้การบูรณาการทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศสมาชิกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


http://manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000008298&Keyword=%E2%B7%C3

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.