Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

20 มกราคม 2558 กสทช.สุภิญญา ระบุ กสทช.เตรียมแก้เกมให้ประกาศ Must Have รายการกีฬาทั้ง 7 ประเภทออกผ่านดาวเทียม-เคเบิลได้ และเตรียมปรับเนื้อหาวิทยุ 1 ปณ. ไม่ใช่ให้เอกชนเช่าช่วงไปเรื่อยๆ

ประเด็นหลัก


นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) วันนี้ (19 ม.ค.) มีวาระสำคัญ ได้แก่ (ร่าง) แนวทางการพิจารณาอนุญาตของ กรรมการ กสท. ตามข้อ 4 ของ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป หรือประกาศ Must Have ซึ่งวาระนี้สำนักงานได้เสนอแนวทางการไม่ต้องทำตามกฎ Must Have หรือนัยหนึ่งคือการแก้กติกาดังกล่าวให้ยืดหยุ่นขึ้น คือผ่อนผันให้รายการกีฬาทั้ง 7 ประเภท ซึ่งสามารถออกทางฟรีทีวีเท่านั้นแล้ว จะสามารถออกผ่านดาวเทียม และ เคเบิลได้


นางสาวสุภิญญา กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาผังรายการวิทยุ 1 ปณ.ด้วยเช่นกัน ซึ่งเห็นว่าสำนักงานควรปรับโครงสร้างใหม่ ไม่ใช่ให้เอกชนเช่าช่วงไปเรื่อยๆ โดยยังไม่เห็นแนวทางการปรับตัวที่ชัดเจนทั้งที่ผ่านมา 2-3 ปีแล้ว ส่วนผังรายการที่สำนักงาน กสทช.เสนอเข้ามา ไม่ได้แจ้งว่าให้ผู้อื่นเช่าเวลา แต่เป็นการผลิตรายการด้วยตนเอง และร่วมผลิตรายการเป็นส่วนใหญ่ ส่วนตัวคิดว่าเป็นปัญหาเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในฐานะองค์กรกำกับ กับการมีคลื่นฯในมือ สำนักงานฯ ควรแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้จริงจังและทำตัวให้เป็นแบบอย่างสถานีของรัฐอื่นๆ

_____________________________________________________


แก้กฎ'มัสต์แฮฟ'ออนแอร์เคเบิล-ดาวเทียม

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
จับตาบอร์ด กสท. เพิ่มแนวทางแก้กฎมัสต์แฮฟ ผ่อนผัน 7 รายการกีฬาสำคัญ ออกอากาศผ่านเคเบิลและดาวเทียมเพิ่มเติมนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) วันนี้ (19 ม.ค.) มีวาระสำคัญ ได้แก่ (ร่าง) แนวทางการพิจารณาอนุญาตของ กรรมการ กสท. ตามข้อ 4 ของ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป หรือประกาศ Must Have ซึ่งวาระนี้สำนักงานได้เสนอแนวทางการไม่ต้องทำตามกฎ Must Have หรือนัยหนึ่งคือการแก้กติกาดังกล่าวให้ยืดหยุ่นขึ้น คือผ่อนผันให้รายการกีฬาทั้ง 7 ประเภท ซึ่งสามารถออกทางฟรีทีวีเท่านั้นแล้ว จะสามารถออกผ่านดาวเทียม และ เคเบิลได้

อย่างไรก็ตามการปรับหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขให้ยืดหยุ่นขึ้นมีข้อสังเกตว่าควรผ่านกระบวนรับฟังความคิดเห็นก่อน ด้วยหรือไม่ และทางเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้กฎนี้อย่างเข้มข้นในอดีต เช่นกรณีการถ่ายทอดสดกีฬาฟุตบอลโลก 2014 ของบริษัทในเครืออาร์เอส อาจจะมองว่า กสท. เลือกปฏิบัติหรือไม่ เนื่องจากเคยมีกติกาฟ้องร้องด้วย

"หากมีการใช้แนวทางนี้ ควรเปิดเวทีรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้รอบคอบก่อนโดยพิจารณาภาพรวมทั้งระบบ ไม่ให้เอกชนมองว่าอาจเป็นการสองมาตรฐาน รวมทั้งควรแก้ปัญหาให้ตรงจุด" นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า

นอกจากนี้ยังมีวาระเกี่ยวกับร่างประกาศการเรียงช่องใหม่ หลังจากบอร์ดใหญ่ กสทช. ตีกลับร่างมาให้บอร์ด กสท. พิจารณาอีกรอบ เนื่องจากบริษัททรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด และกลุ่มผู้ประกอบการดาวเทียม ส่งจดหมายคัดค้านประเด็นทางกฎหมาย โดยวันนี้ สำนักงานฯได้วิเคราะห์ข้อกฎหมายที่เป็นประเด็นคัดค้านของเอกชนดังกล่าว เพื่อให้บอร์ดพิจารณา

อีกวาระสำคัญคือเรื่องความคืบหน้าการวางโครงข่ายทีวีดิจิทัลปีที่ 2 ซึ่งกองทัพบก และ ไทยพีบีเอส ติดตั้งสถานีส่งหลักได้ เกิน 25 สถานีตามแผน ขณะที่ บมจ.อสมท ติดตั้งได้ 16 สถานี เพราะยังอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์เครื่องส่ง เช่นเดียวกับ กรมประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้งตามแผน ทั้งนี้ กสท. เคยมีมติให้ออกคำสั่งทางปกครองให้ดำเนินการติดตั้งสถานีพร้อมให้บริการภายใน 60 วัน นับจากวันที่มีมติคือ 8 ธ.ค. 2557 ดังนั้น กสท. ควรเร่งรัดในกรณีนี้เพราะความล่าช้ากระทบต่อการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิทัลในภาพรวมทั้งหมด

รวมทั้งวาระข้อเสนอแนะกรณีปัญหาการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี วาระผู้รับใบอนุญาตขอความอนุเคราะห์ในการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการบรอดแคสต์ ประจำปี 2556 เกินระยะเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนด และพิจารณายกเว้นค่าเบี้ยปรับต่างๆ และ วาระการขอลด/งด/ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และการผ่อนชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ตามที่ผู้ประกอบการบางรายได้ยื่นหนังสือขอมา การเตรียมพิจารณาทบทวนแนวทางการเพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กรณีผู้ได้รับอนุญาตฯ ได้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา

นางสาวสุภิญญา กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาผังรายการวิทยุ 1 ปณ.ด้วยเช่นกัน ซึ่งเห็นว่าสำนักงานควรปรับโครงสร้างใหม่ ไม่ใช่ให้เอกชนเช่าช่วงไปเรื่อยๆ โดยยังไม่เห็นแนวทางการปรับตัวที่ชัดเจนทั้งที่ผ่านมา 2-3 ปีแล้ว ส่วนผังรายการที่สำนักงาน กสทช.เสนอเข้ามา ไม่ได้แจ้งว่าให้ผู้อื่นเช่าเวลา แต่เป็นการผลิตรายการด้วยตนเอง และร่วมผลิตรายการเป็นส่วนใหญ่ ส่วนตัวคิดว่าเป็นปัญหาเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในฐานะองค์กรกำกับ กับการมีคลื่นฯในมือ สำนักงานฯ ควรแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้จริงจังและทำตัวให้เป็นแบบอย่างสถานีของรัฐอื่นๆ


http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20150119/629473/แก้กฎมัสต์แฮฟออนแอร์เคเบิล-ดาวเทียม.html

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.