Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

26 มกราคม 2558 TOT ระบุ ภายในสิ้นเดือนม.ค.นี้ หากยังเหลือกำไรจะพิจารณาจ่ายโบนัสพนักงาน และขึ้นเงินเดือน 6.5% ถ้าไม่มีกำไรจะไม่จ่ายโบนัส แต่ต้องขึ้นเงินเดือนเป็นขวัญและกำลังใจพนักงาน

ประเด็นหลักอย่างไรก็ดี กำไรสุทธิปี 2557 ดังกล่าวเป็นตัวเลขกำไรเบื้องต้นที่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากการด้วยค่าทรัพย์สินจากสถานีฐานที่โอนมากจากคลื่น 900 และโครงข่ายคลื่น 2100 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งปัจจุบันทีโอที อยู่ระหว่างการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว

แต่หากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) พิจารณาให้ทีโอทีตั้งการด้อยค่าของทรัพย์สินข้างต้น อาจส่งให้ผลการดำเนินงานขาดทุนได้ เป็นผลขาดทุนบัญชีจากการด้อยค่าสินทรัพย์ของการลงทุน 3จีซึ่งสตง.น่าจะสรุปกลับมาให้ภายในสิ้นเดือนม.ค.นี้ หากยังเหลือกำไรจะพิจารณาจ่ายโบนัสพนักงาน และขึ้นเงินเดือน 6.5% ถ้าไม่มีกำไรจะไม่จ่ายโบนัส แต่ต้องขึ้นเงินเดือนเป็นขวัญและกำลังใจพนักงาน

สำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2557 เมื่อเทียบกับปีที่ 2556 จะมีกำไรสุทธิลดลงโดยมีสาเหตุสำคัญจากผลกระทบจากการแข่งขันในธุรกิจโทรคมนาคม ประกอบกับปี 2557 ส่วนแบ่งรายได้จากการร่วมการงานลดลง ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากกรณีทีโอทีต้องนำส่งส่วนแบ่งรายได้จากการดำเนินการตามสัญญาสัมปทานตามพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 มาตรา 84 ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)

เขา ระบุอีกว่า สำหรับเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของทีโอทีปี 2558 คณะกรรมการทีโอที ได้กำหนดโรดแมพ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลองค์กรของทีโอทีในระยะเวลา 1 ปี โดยจะต้องมีโครงสร้างธุรกิจซึ่งเป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ที่จะทำให้ทีโอทียืนได้ด้วยตัวเองในระยะยาวและแข่งขันในธุรกิจอุตสาหกรรมโทรคมนาคมได้

_____________________________________________________
ทีโอทีพลิกกำไรพันล้านเล็งขึ้นเงินเดือน 6.5%

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

บอร์ดทีโอทีฟุ้งทำงานครบ 5 เดือนปรับผลประกอบการจากขาดทุน7,800 ล้านบาท พลิกมีกำไร


พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ประธานกรรมการ (บอร์ด) กล่าวภายหลังการประชุมบอร์ดวานนี้ (20 ม.ค.) ว่า ผลการดำเนินงานของทีโอทีประจำปี 2557 มีกำไรสุทธิประมาณ 1,000 ล้านบาท รายได้รวมสัมปทาน 42,000 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการที่คาดว่าจะมีผลขาดทุน 7,800 ล้านบาท

ทั้งนี้ เป็นผลจากรายได้จากการให้บริการของทีโอที เพิ่มขึ้น 800 ล้านบาท และจากการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารค่าใช้จ่ายทั้งการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายดำเนินงานต้นทุนบริการและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งปรับลดลงได้ 1,500 ล้านบาท การบริหารการลงทุนให้คุ้มค่า ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน รวมทั้งค่าเสื่อมราคาลดลง 2,500 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังบริหารจัดการด้านภาษีและค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เพิ่มอีก 3,500 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี กำไรสุทธิปี 2557 ดังกล่าวเป็นตัวเลขกำไรเบื้องต้นที่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากการด้วยค่าทรัพย์สินจากสถานีฐานที่โอนมากจากคลื่น 900 และโครงข่ายคลื่น 2100 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งปัจจุบันทีโอที อยู่ระหว่างการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว

แต่หากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) พิจารณาให้ทีโอทีตั้งการด้อยค่าของทรัพย์สินข้างต้น อาจส่งให้ผลการดำเนินงานขาดทุนได้ เป็นผลขาดทุนบัญชีจากการด้อยค่าสินทรัพย์ของการลงทุน 3จีซึ่งสตง.น่าจะสรุปกลับมาให้ภายในสิ้นเดือนม.ค.นี้ หากยังเหลือกำไรจะพิจารณาจ่ายโบนัสพนักงาน และขึ้นเงินเดือน 6.5% ถ้าไม่มีกำไรจะไม่จ่ายโบนัส แต่ต้องขึ้นเงินเดือนเป็นขวัญและกำลังใจพนักงาน

สำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2557 เมื่อเทียบกับปีที่ 2556 จะมีกำไรสุทธิลดลงโดยมีสาเหตุสำคัญจากผลกระทบจากการแข่งขันในธุรกิจโทรคมนาคม ประกอบกับปี 2557 ส่วนแบ่งรายได้จากการร่วมการงานลดลง ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากกรณีทีโอทีต้องนำส่งส่วนแบ่งรายได้จากการดำเนินการตามสัญญาสัมปทานตามพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 มาตรา 84 ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)

เขา ระบุอีกว่า สำหรับเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของทีโอทีปี 2558 คณะกรรมการทีโอที ได้กำหนดโรดแมพ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลองค์กรของทีโอทีในระยะเวลา 1 ปี โดยจะต้องมีโครงสร้างธุรกิจซึ่งเป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ที่จะทำให้ทีโอทียืนได้ด้วยตัวเองในระยะยาวและแข่งขันในธุรกิจอุตสาหกรรมโทรคมนาคมได้

ตามมติ คนร. กำหนดกลุ่มธุรกิจ 6 สายงานก็ยอมรับว่าต้องหารือกับพันธมิตรเพื่อให้ได้สตราทิจิก พาร์ทเนอร์ แต่ยอมรับว่ายังไม่คืบหน้ามากนัก เพราะต้องการความรอบคอบ

อย่างไรก็ดี ขณะนี้ได้สั่งให้ฝ่ายบริหารไปจัดทำประมาณการณ์การผลการดำเนินงานปี 2558 ใหม่ทั้งหมด จากเดิมที่เคยประเมินไว้ว่าขาดทุน 10,000 ล้านบาท แต่หลังจากการปรับต้นทุนใหม่ ยึดแนวทางของปีที่แล้วเป็นต้นแบบก็น่าจะทำให้ทีโอทีพลิกมามีกำไรได้

นอกจากนี้ ทีโอที ยังกำหนดโรดแมพเพื่อเป็นเครื่องมือของภาครัฐที่สำคัญในการผลักดันและพัฒนาประเทศไปสู่ดิจิทัล อีโคโนมี่ และสนับสนุนการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง และสร้างความมั่งคงของภาครัฐ ทั้งนี้ ตามกฎหมายใหม่ 8 ฉบับที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) และผ่านร่างกฎหมายแล้ว ทีโอทีได้เตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างรองรับถ้ารูปแบบชัดเจนออกมาเป็นสากลมากขึ้น


http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20150121/629974/ทีโอทีพลิกกำไรพันล้านเล็งขึ้นเงินเดือน-6.5.html

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.