Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

09 กุมภาพันธ์ 2558 กสทช.ประวิทย์ ระบุ สำหรับโปรโมชั่นที่จะออกมาในเดือนก.พ.นี้ มีโอเปอร์เรเตอร์เพียง 2 รายที่พร้อมจะทำโปรโมชั่นใหม่ทั้งหมด แต่ไม่ขอเปิดเผยว่าเป็นรายใดประเด็นหลัก


นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กล่าวถึงความคืบหน้าว่า โปรโมชั่นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จะออกมาวันที่ 16 ก.พ.นี้ ตามที่กสทช.กำหนดนั้น ลักษณะการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และคิดค่าบริการตามจริงเป็น "วินาที" แต่ในการคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นยังคงเป็นอัตราค่าบริการต่อ "นาที" ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นให้เป็นตามที่ตกลงกับ กสทช.เอาไว้ด้วย
“การโฆษณาโปรโมชั่นเป็น "นาที" แต่ค่าบริการของบิลลิ่งคิดเป็น "วินาที" จะทำให้ประชาชนไม่สับสน แต่หากเดือน ก.พ.นี้ โอเปอร์เรเตอร์ออกโปรโมชั่นตามคำสั่ง กสทช. ก็จะทำโฆษณาลักษณะที่ว่าคิดเป็นวินาที แต่ใบแจ้งหนี้ยังคงคิดตามนาที ซึ่งจะทำให้เกิดความสับสนแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก เรื่องนี้เป็นหน้าที่ผู้ประกอบการต้องสื่อสารกับลูกค้าให้มากขึ้น เพราะเชื่อว่าในช่วงแรกที่มีการคิดค่าตามจริงนั้น จะเกอดความสับสนพอสมควร" นายประวิทย์ กล่าว
อย่างไรก็ตาม สำหรับโปรโมชั่นที่จะออกมาในเดือนก.พ.นี้ มีโอเปอร์เรเตอร์เพียง 2 รายที่พร้อมจะทำโปรโมชั่นใหม่ทั้งหมด แต่ไม่ขอเปิดเผยว่าเป็นรายใด ซึ่งหลังจากนี้ โอเปอร์เรเตอร์ต้องส่งรายการเกี่ยวกับการออกโปรโมชั่นใหม่ให้ กสทช. รับทราบ ซึ่งคาดว่า ต้นเดือน เม.ย.2558 จะสามารถรับทราบโปรโมชั่นทั้งหมดได้


_____________________________________________________จี้ค่ายมือถือแจงโปรฯวินาที ยันต้องไม่เอาเปรียบลูกค้า

"ประวิทย์" กสทช. หวั่นลูกค้าสับสน เร่งค่ายมือถือแจงในบิล- "ดีแทค"ไม่ขอทำโปรฯวินาที

นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กล่าวถึงความคืบหน้าว่า โปรโมชั่นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จะออกมาวันที่ 16 ก.พ.นี้ ตามที่กสทช.กำหนดนั้น ลักษณะการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และคิดค่าบริการตามจริงเป็น "วินาที" แต่ในการคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นยังคงเป็นอัตราค่าบริการต่อ "นาที" ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นให้เป็นตามที่ตกลงกับ กสทช.เอาไว้ด้วย
“การโฆษณาโปรโมชั่นเป็น "นาที" แต่ค่าบริการของบิลลิ่งคิดเป็น "วินาที" จะทำให้ประชาชนไม่สับสน แต่หากเดือน ก.พ.นี้ โอเปอร์เรเตอร์ออกโปรโมชั่นตามคำสั่ง กสทช. ก็จะทำโฆษณาลักษณะที่ว่าคิดเป็นวินาที แต่ใบแจ้งหนี้ยังคงคิดตามนาที ซึ่งจะทำให้เกิดความสับสนแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก เรื่องนี้เป็นหน้าที่ผู้ประกอบการต้องสื่อสารกับลูกค้าให้มากขึ้น เพราะเชื่อว่าในช่วงแรกที่มีการคิดค่าตามจริงนั้น จะเกอดความสับสนพอสมควร" นายประวิทย์ กล่าว
อย่างไรก็ตาม สำหรับโปรโมชั่นที่จะออกมาในเดือนก.พ.นี้ มีโอเปอร์เรเตอร์เพียง 2 รายที่พร้อมจะทำโปรโมชั่นใหม่ทั้งหมด แต่ไม่ขอเปิดเผยว่าเป็นรายใด ซึ่งหลังจากนี้ โอเปอร์เรเตอร์ต้องส่งรายการเกี่ยวกับการออกโปรโมชั่นใหม่ให้ กสทช. รับทราบ ซึ่งคาดว่า ต้นเดือน เม.ย.2558 จะสามารถรับทราบโปรโมชั่นทั้งหมดได้
ก่อนหน้านี้ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช.กล่าวว่า การคิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาที ทาง กสทช.จะอนุญาตให้ผู้ประกอบการคิดอัตราค่าใช้บริการที่ไม่ถึง 30 วินาที ให้สามารถปัดเศษเป็น 30 วินาทีได้ทันที และจึงเริ่มคิดอัตราคาดบริการตามจริงเป็นวินาทีตั้งแต่ 31 วินาที เป็นต้นไป เนื่องจากผู้ประกอบการจะมีต้นทุนจากอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายสำเร็จในการโทรออก 1 ครั้ง ในอัตราค่าบริการเท่ากับการใช้งานครึ่งนาทีแรก ในกรณีดังกล่าว หากผู้ประกอบการรายใดจะไม่คิดค่าบริการที่เป็นต้นทุนในส่วนดังกล่าวแก่ลูกค้าและเริ่มคิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาทีตั้งแต่วินาทีแรกก็สามารถทำได้ เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชน
ทั้งนี้ค่าบริการเฉลี่ยต่อนาที ต้องไม่เกินที่ กสทช. กำหนด ได้แก่ บนคลื่นความถี่ย่าน 2100 เมกะเฮิรตซ์ต้องไม่เกิน 84 สตางค์ต่อนาที และคลื่นความถี่ย่านอื่นๆ ต้องไม่เกิน 99 สตางค์ต่อนาที
ในส่วนของประชาชนที่ยังใช้งานแพ็คเกจปัจจุบันที่คิดค่าบริการขั้นต่ำเป็นนาที หากไม่ต้องการเปลี่ยนแพ็คเกจที่ใช้งานคิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาที สามารถใช้งานในแพ็คเกจเดิมได้ต่อไป แต่หากต้องการเปลี่ยนแพ็คเกจก็สามารถดำเนินการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ยกเว้นประชาชนที่ทำสัญญาไว้ในการซื้อสินค้าและบริการกับทางผู้ประกอบการ เช่น การซื้อโทรศัพท์ในราคาถูกแต่ต้องใช้แพ็คเกจที่กำหนด หรือการผูกสัญญาไว้กับบริการเคเบิลทีวี เป็นต้น ทั้งนี้การดำเนินการทุกเรื่องดังกล่าว ที่เกี่ยวกับการคิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาที กสทช. สามารถดำเนินการได้ทันทีตามหลักเกณฑ์ที่มีอยู่ โดยไม่ต้องออกหลักเกณฑ์ที่มีอยู่แต่อย่างใด
นายนฤพนธ์ รัตนสมาหาร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานรัฐกิจสัมพันธ์ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) กล่าวว่า ดีแทคเป็นผู้ให้บริการรายเดียวที่คัดค้านการคิดอัตราค่าบริการตามจริงเป็นวินาที โดยวันที่ 16 ก.พ.นี้ ดีแทคยังไม่มีการออกโปรโมชั่น ที่คิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาที
“เราเป็นรายเดียวที่ค้านการคิดค่าบริการเป็นวินาที แต่เราจะทำเพียงแค่โปรโมชั่นออกมาให้เลือกเท่านั้น คงมีแต่ เอไอเอส กับทรู ที่จะออกโปรโมชั่นในก.พ.นี้ ซึ่งสุดท้ายหากมีการแข่งขันค่าโทรจริงเป็นวินาที ดีแทคก็จะออกโปรโมชั่นเป็นวินาทีเอง เนื่องจากต้องแข่งขันในตลาดกับคู่แข่ง ซึ่งต้องให้เป็นไปตามกลไกของตลาด ไม่อยากให้มาบังคับกันแบบนี้”
อย่างไรก็ตามเมื่อปี 2550 ดีแทค เคยทำโปรโมชั่นโทรตามจริงเป็นวินาทีออกมา แต่ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากผู้บริโภคไม่มีความสนใจ ขณะที่ปัจจุบันอัตราการใช้บริการด้านสื่อสารข้อมูล (ดาต้า) อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้น ทำให้การใช้บริการด้านเสียง (วอยซ์) ปรับตัวลดลง ทำให้ผู้บริโภคต้องการคิดค่าบริการแบบเหมารวมที่คุ้มค่ามากกว่า ทำให้สงครามราคาของการให้บริการวอยซ์เปลี่ยนไป
“สุดท้ายต้องดูเรื่องรายได้ว่าจะเป็นอย่างไร การคิดค่าบริการแบบเหมาจ่ายปกติ จะมีการปัดเศษ ทำให้ค่าบริการถูกลง ขณะที่การคิดค่าบริการเป็นวินาทีไม่ได้ปัดเศษ ทำให้ค่าบริการแพงกว่า เมื่อลองสำรวจแล้วพบว่า ค่าโทรเฉลี่ยครั้งละ 3 นาที ออกมาจะมีรายได้เท่ากัน” นายนฤพนธ์ กล่าว- See more at: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/633573#sthash.Srqy3QVa.dpuf

____________________________


หวั่นสับสนคิดค่าโทรเป็นวินาที
  “หมอลี่” หวั่นประชาชนสับสน เอกชนโฆษณาเป็นวินาที แต่บิลออกมาเป็นนาที ขณะที่ดีแทคออกตัวค้านชัดเจน ทำโปรโมชั่นแค่ตามสั่งมีโปรทางเลือกให้เท่านั้น
    นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม เปิดเผยว่า หากกุมภาพันธ์นี้ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ออกโปรโมชั่นใหม่ เพื่อทำตามคำสั่งของ กสทช. ที่จะให้คิดเงินตามใช้จริงเป็นวินาที
แต่ผู้ประกอบการไม่ยอมเปลี่ยนแปลงใบแจ้งหนี้ และยังเก็บค่าบริการตามนาทีอยู่นั้น เกรงว่าจะส่งผลให้เกิดความสับสนแก่ประชาชน
    ทั้งนี้ สำหรับโปรโมชั่นที่จะออกมาในเดือนกุมภาพันธ์นี้ มีผู้ให้บริการเพียง 2 ราย ที่พร้อมจะทำโปรโมชั่นใหม่ทั้งหมด ซึ่งหลังจากนี้ผู้ให้บริการจะต้องส่งรายการเกี่ยวกับการออกโปรโมชั่นใหม่ให้แก่ กสทช.รับทราบ คาดว่าต้น เม.ย.58 จะสามารถรับทราบโปรโมชั่นทั้งหมดได้
    นายนฤพนธ์ รัตนสมาหาร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค เปิดเผยว่า ดีแทคเป็นผู้ให้บริการรายเดียวที่คัดค้านการคิดอัตราค่าบริการตามจริงเป็นวินาที โดยในวันที่ 16 ก.พ.58 นี้ ดีแทคยังไม่มีการออกโปรโมชั่นที่คิดค่าโทร.ตามจริงเป็นวินาที
    “เราเป็นรายเดียวที่ค้านการคิดค่าบริการเป็นวินาที แต่เราจะทำเพียงแค่โปรโมชั่นออกมาให้เลือกเท่านั้น คงมีแต่เอไอเอสกับทรูที่จะออกโปรโมชั่นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ซึ่งสุดท้ายหากมีการแข่งขันค่าโทร.จริงเป็นวินาที ดีแทคก็จะออกโปรโมชั่นเป็นวินาทีเอง เนื่องจากต้องแข่งขันในตลาดกับคู่แข่ง ซึ่งก็ต้องให้เป็นไปตามกลไกลของตลาด ไม่อยากให้มาบังคับกันแบบนี้” นายนฤพนธ์กล่าว.


http://www.thaipost.net/news/070215/102666

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.