Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

09 กุมภาพันธ์ 2558 CS LoxInfo ปัจจุบันบริษัทมีรายได้จากธุรกิจการให้บริการทางด้านไอซีทีในภาพรวมเติบโตเฉลี่ย 10% มีกำไรเติบโตเฉลี่ย 21% ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ประเด็นหลัก

       ทั้งนี้ ซีเอส ล็อกซอินโฟ ไม่ยึดติดว่าจะต้องเป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเองเท่านั้นจึงจะสามารถขายลูกค้าได้ หรือแม้กระทั่งไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องเป็นแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งโดยเฉพาะสำหรับการเสนอขายให้ลูกค้า แม้ว่าซอฟต์แวร์ส่วนหนึ่งจะเป็นการพัฒนาขึ้นมาโดยบริษัทเองก็ตาม ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทว่า “ลูกค้าอยากได้อะไร เราสามารถจัดหามาให้ได้ทั้งสิ้น” ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทมีรายได้จากธุรกิจการให้บริการทางด้านไอซีทีในภาพรวมเติบโตเฉลี่ย 10% มีกำไรเติบโตเฉลี่ย 21% ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา_____________________________________________________
ซีเอส ล็อกซอินโฟ ชี้ปี 58 ไอซีทีโตต่อเนื่อง เปิดเกมคลาวด์ขยาย SaaS


นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

        ซีเอส ล็อกซอินโฟ เดินหน้าลุยกลุ่มธุรกิจไอซีที ยกระดับบริการสู่คลาวด์ ระบุมั่นใจทิศทางการเติบโตของไอซีทีชัดเจนมากขึ้น พร้อมปั้นบริการ SaaS แอปพลิเคชันบนคลาวด์ เพื่อตอบสนองความต้องการซอฟต์แวร์ที่ต้องการการอัปเดตทันสมัยเสมอ ควบคู่บริการดาตาเซ็นเตอร์ที่กำลังขยายตัว ภายใต้กลยุทธ์ดาวกระจาย ลดการกระจุกตัวของดาต้าเซ็นเตอร์กลาง และเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าในการเดินทางสู่ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ใกล้กว่าจากหลายแห่งที่คาดว่าจะมีให้บริการ ส่งผลให้ภาพรวมเติบโตเฉลี่ย 10% และมีกำไรเติบโตเฉลี่ย 21%
     
       นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2558 ทิศทางการเติบโตด้านไอซีทียังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้แนวทางในการดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านไอซีที (ICT = อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร) ยังคงมุ่งเน้นการขาย และการให้บริการแบบครบวงจร โดยเน้นน้ำหนักในการให้บริการด้านโซลูชันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นโซลูชันที่มีการผสมผสานระหว่าง Network, Security, Infrastructure กับระบบคลาว์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) และศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ (Internet Data Center) เป็นการให้บริการคุณภาพสูงที่จะดูแลลูกค้าในทุกๆ ขั้นตอน ซึ่งตรงต่อความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันที่มีความต้องการที่หลากหลายในการนำเทคโนโลยีมาใช้งานต่างๆ ในเชิงลึกมากขึ้น ส่งผลให้รูปแบบการบริการโซลูชันมีความยืดหยุ่นที่ไม่ยึดติดอยู่ภายใต้แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง หรือเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่ง ให้สามารถตอบสนองลูกค้าในรูปแบบที่ปรึกษาเพื่อจัดหาโซลูชันได้ตามความต้องการ
     
       โดยศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ ภายใต้แนวคิด ซีเอส ล็อกซอินโฟ จะไม่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่เดียวกัน เพราะจะทำให้ใหญ่ และเทอะทะในการบริหารจัดการ อีกทั้งความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการที่ศูนย์ของลูกค้า ซึ่งเมื่อมีศูนย์บริการอยู่ใกล้ก็จะมีมากขึ้น ทั้งนี้ นายอนันต์ เชื่อว่าภายใน 3 ปี ศูนย์แห่งแรกจะสามารถขายโซลูชันให้ลูกค้าได้ครบ สอดคล้องต่อแนวคิดการบริการ ADSL ที่เจาะตลาดผู้โภคกลุ่มคอนโดมิเนียม ด้วยราคา และบริการที่คุ้มค่ามากกว่า โดยในเฟสแรกเริ่มต้นที่เส้นทางสุขุมวิท และรัชดา โดยมียอดผู้ใช้บริการแล้วกว่า 1,000 ราย ขณะที่ทิศทางต่อไปของการให้บริการโซลูชั่นจะเริ่มเข้าสู่ยุค SaaS (Software as a Service) ที่จะเสริมให้โซลูชั่นมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
     
       ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีการทดลองทำตลาดซอฟต์แวร์บริหารจัดการด้านการขายสัญชาติมาเลเซีย จากบริษัทที่คาดว่าจะเข้ามาเป็นพาร์ตเนอร์กันในอนาคต โดยมีการเจจราเบื้องต้นที่สามารถตกลงกันได้ลงตัว คาดว่าจะสามารถเปิดตัวได้ภายในไตรมาสแรกของปีนี้ ซึ่งซอฟต์แวร์การจัดการด้านการขายจะเป็นอีกหนึ่งบริการ SaaS เพื่อสร้างรายได้ในอนาคต ส่วนซอฟต์แวร์บัญชีก็เป็นอีกหนึ่งโซลูชันที่คาดว่าจะสามารถเจาะช่องว่างเรื่องการอัปเดตโปรแกรม ที่ซอฟต์แวร์แสตนด์อะโลน ไม่สามารถทำได้เทียบเท่า SaaS เพราะจากการเปลี่ยนแปลงระเบียบด้านกฎหมายบัญชีอยู่ตลอดเวลา การลงทุนซื้อซอฟต์แวร์ที่ไม่สามารถอัปเดตกฎระเบียบใหม่จึงกลายเป็นภาระที่ต้องซื้อซอฟต์แวร์ใหม่เสมอเมื่อกฎหมายทางบัญชีเปลี่ยน ช่องว่างดังกล่าวจึงเป็นเสมือนประตูที่เปิดรอการตอบสนองที่ครบวงจร
     
       ทั้งนี้ ซีเอส ล็อกซอินโฟ ไม่ยึดติดว่าจะต้องเป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเองเท่านั้นจึงจะสามารถขายลูกค้าได้ หรือแม้กระทั่งไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องเป็นแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งโดยเฉพาะสำหรับการเสนอขายให้ลูกค้า แม้ว่าซอฟต์แวร์ส่วนหนึ่งจะเป็นการพัฒนาขึ้นมาโดยบริษัทเองก็ตาม ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทว่า “ลูกค้าอยากได้อะไร เราสามารถจัดหามาให้ได้ทั้งสิ้น” ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทมีรายได้จากธุรกิจการให้บริการทางด้านไอซีทีในภาพรวมเติบโตเฉลี่ย 10% มีกำไรเติบโตเฉลี่ย 21% ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
     
       ขณะที่ธุรกิจทางด้านสื่อโฆษณาที่อยู่ภายใต้ปีก CSLเช่นกัน โดยดำเนินการในชื่อ บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ในปี 2558 จะมุ่งเน้นการจัดพิมพ์ และแจกจ่ายสิ่งพิมพ์โฆษณาแบบเจาะเฉพาะกลุ่มผู้ซื้อผู้ขายมากขึ้น เน้นการผสมผสานสื่อสิ่งพิมพ์เข้ากับสื่อออนไลน์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ลงโฆษณา และมีการทำหนังสือแจกฟรีออกมา เช่น Factory Supply Guide เป็นหนังสือแจกฟรีรายปีที่รวบรวมสินค้า และบริการทางอุตสาหกรรม เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ผลิต หรือผู้ขายวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ภายในโรงงาน หนังสือ Builder Guide เป็นหนังสือแจกฟรีรายปีที่รวบรวมสินค้าและบริการสำหรับงานก่อสร้าง เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมา บริษัทก่อสร้าง บริษัทขายเครื่องมือ และอุปกรณ์เกี่ยวกับการก่อสร้าง ทั้งยังมีการออกบริการเสริมด้านออนไลน์มากขึ้น เพื่อที่จะเป็นแหล่งรวมข้อมูลสินค้าบริการสำหรับผู้บริโภคทั่วไป และธุรกิจทั่วประเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-Commerce) ที่มีการอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วน และทันสมัยตลอดเวลา ซึ่งแม้ว่าที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจสิ่งพิมพ์จะถูกมองว่า Ebook จะเข้ามาแทนที่จนทำให้ล้มหายตายจากไป แต่ท้ายที่สุดก็ยังอยู่ และปัจจุบันยังคงสามารถประคองตัวให้สามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง หากแต่จะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับการหมุนเปลี่ยนพฤติกรรม และเทคโนโลยีการอ่านของผู้บริโภคต่อไป
     
       และสุดท้ายด้าน INFOTAINMENT หรือบริการข้อมูลและความบันเทิงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด จะมุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นข่าว บันเทิง เกม และดู ดวง ควบคู่ไปกับการทำการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายสื่อข้อมูล และความบันเทิงผ่านระบบ SMS โดยการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่จะเป็นกลุ่มบริการด้านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนกลุ่มลูกค้าที่เป็นประชาชนทั่วไป ซึ่งคิดจากความต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลักว่าต้องการอะไร จากนั้นจึงพัฒนาบริการขึ้นมาตอบสนอง เช่นเดียวกับการบริการโซลูชันระดับองค์กร
     
       “ธรรมชาติของเทคโนโลยีคือ การมาแล้วก็ไหลลง การปรับตัวเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องต่อความต้องของผู้ใช้งาน จึงเป็นสิ่งที่ ซีเอส ล็อกซอินโฟ ต้องพยายามหามาตอบโจทย์เหล่านี้ให้ได้” นายอนันต์ กล่าวเสริม
     
       ขณะที่ภาพรวมเชื่อว่าเศรษฐกิจยังคงเติบโตในระดับ 3-4% ในปี 2558 จากแรงขับเคลื่อนหลักจากการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ โดยเฉพาะงบลงทุนที่จะเริ่มมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการลงทุนในภาคเอกชนที่คาดว่าจะกลับมาขยายตัวได้ หลังมีการเร่งอนุมัติ BOI ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2557 ซึ่งจะส่งผลให้การขาย และบริการของกลุ่มบริษัทยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
     

http://manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9580000015691

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.