Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

29 กรกฎาคม 2558 DTAC กล่าวว่า แผนการอัพเกรดคลื่นความถี่ 850 เมกะเฮิรตซ์ จาก 2จี เพื่อให้บริการ 3จี คาดว่าแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3/2558 นี้ ซึ่งจะช่วยให้คุณภาพเครือข่ายตามรอยขอบของสัญญาณดีขึ้น

ประเด็นหลัก


นายประเทศ ตันกุรานันท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า แผนการอัพเกรดคลื่นความถี่ 850 เมกะเฮิรตซ์ จาก 2จี เพื่อให้บริการ 3จี คาดว่าแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3/2558 นี้ ซึ่งจะช่วยให้คุณภาพเครือข่ายตามรอยขอบของสัญญาณดีขึ้น โดยยอมรับว่าที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือ หรือดาต้า ในบางพื้นที่ ทั้งนี้ หลังอัพเกรดสถานีฐานและขยายโครงข่ายใหม่เสร็จสิ้นจะมีสถานีฐานที่ให้บริการ 3จี บนคลื่นย่าน 850 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 12,000 แห่ง และคลื่นย่าน 2100 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 12,000 แห่ง ส่วนการให้บริการ 4จี แอลทีอี บนคลื่น 2100 เมกะเฮิรตซ์ คาดว่าจะมีจำนวน 4,000 แห่ง สำหรับคลื่นในสัญญาสัมปทาน 1800 เมกะเฮิรตซ์ ที่ให้บริการ 2จี มีจำนวน 11,000 แห่ง___________________________________________
ดีแทคอัพเกรดคลื่นกันสายหลุดดีแทคเดินหน้าอัพเกรดคลื่นลดช่องโหว่บริการ 3จี เชื่อหลังไตรมาส 3/58 คุณภาพสัญญาณครอบคลุมดีขึ้น พร้อมขานรับ กสทช.เร่งแก้ปัญหาโทร.สายหลุด

นายประเทศ ตันกุรานันท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า แผนการอัพเกรดคลื่นความถี่ 850 เมกะเฮิรตซ์ จาก 2จี เพื่อให้บริการ 3จี คาดว่าแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3/2558 นี้ ซึ่งจะช่วยให้คุณภาพเครือข่ายตามรอยขอบของสัญญาณดีขึ้น โดยยอมรับว่าที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือ หรือดาต้า ในบางพื้นที่ ทั้งนี้ หลังอัพเกรดสถานีฐานและขยายโครงข่ายใหม่เสร็จสิ้นจะมีสถานีฐานที่ให้บริการ 3จี บนคลื่นย่าน 850 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 12,000 แห่ง และคลื่นย่าน 2100 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 12,000 แห่ง ส่วนการให้บริการ 4จี แอลทีอี บนคลื่น 2100 เมกะเฮิรตซ์ คาดว่าจะมีจำนวน 4,000 แห่ง สำหรับคลื่นในสัญญาสัมปทาน 1800 เมกะเฮิรตซ์ ที่ให้บริการ 2จี มีจำนวน 11,000 แห่ง

ส่วนกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องปัญหาสัญญาณดีแทคนั้น หรือ โทร.ออกแล้วสายหลุดบ่อยครั้ง ทางดีแทคได้เดินหน้าตรวจสอบอย่างเร่งด่วน ซึ่งข้อมูลที่ดีแทคได้รับจากศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1200 นั้น พบว่า จากตรวจสอบยอดร้องเรียนทั้งหมดปัญหาที่แท้จริงของผู้ใช้แบ่งออกเป็น 1.ปัญหาจากอุปกรณ์มือถือที่ไม่รองรับคลื่นสัญญาณหรือแบนด์วิธได้ตรงกับเครือข่าย 2.ปัญหาจากการใช้งานในพื้นที่หมู่บ้าน โดยทีมงานได้แก้ไขด้วยการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสัญญาณและจะปรับทิศทางคลื่นจากเสาสัญญาณให้ครอบคลุมบริเวณใช้งาน ซึ่งแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ 3.ปัญหาจากการใช้งานภายในอาคารที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงาน โดยทีมงานได้จัดอุปกรณ์เพิ่มสัญญาณบริเวณที่พัก มีการจัดส่งทีมติดตั้งไปตรวจสอบอุปกรณ์.


http://www.thaipost.net/?q=ดีแทคอัพเกรดคลื่นกันสายหลุด

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.