Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

03 กันยายน 2558 แซส ระบุ จุดเด่นของเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูงของแซส คือ ความเชี่ยวชาญที่แซสได้ทำงานร่วมกับบริษัทประกันระดับโลกหลายแห่ง ภายใต้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย เพื่อผลลัพธ์และความรวดเร็วในการดำเนินการ ซึ่งสามารถช่วยให้ลูกค้านำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปต่อยอดธุรกิจ เช่น การขายออนไลน์ และการเตรียมความพร้อมสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล

ประเด็นหลัก


นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้องค์กรทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ต่างหาโซลูชั่นเพื่อสนับสนุนการทำงาน เพื่อรองรับการเติบโตและความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสจากการเติบโตของธุรกิจดังกล่าว จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูง (High Performance Analytics) แต่สามารถลงทุนด้วยงบประมาณที่ไม่สูงจนเกินไป เพื่อรองรับงานวิเคราะห์ข้อมูล

"แม้การเติบโตของธุรกิจประกันภัยจะยังเติบโตไม่เท่ากับอุตสาหกรรมการเงิน แต่การเติบโตที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก็สามารถสร้างช่องโหว่ให้ธุรกิจได้โดยง่าย ส่งผลให้เกิดความเสียหายและกระทบต่อความมั่นใจของลูกค้า แซสจึงนำเสนอโซลูชั่น เพื่อตอบโจทย์บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางในธุรกิจประกันภัย จากที่เคยต้องลงทุนราว 5 ล้านบาท เพื่อใช้เทคโนโลยีดังกล่าว ปัจจุบันเราสามารถให้บริการได้ตั้งแต่งบประมาณ 1 ล้านบาท ซึ่งเรามั่นใจว่าจะทำให้ลูกค้าสามารถคาดหวังและเห็นผลได้ภายใน 6 เดือน เช่น ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการวางแผน โดยข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ และสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว"

สำหรับจุดเด่นของเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูงของแซส คือ ความเชี่ยวชาญที่แซสได้ทำงานร่วมกับบริษัทประกันระดับโลกหลายแห่ง ภายใต้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย เพื่อผลลัพธ์และความรวดเร็วในการดำเนินการ ซึ่งสามารถช่วยให้ลูกค้านำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปต่อยอดธุรกิจ เช่น การขายออนไลน์ และการเตรียมความพร้อมสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลถือเป็นเทรนด์ที่ต้องลงทุน แม้ว่าขณะนี้อาจมีการชะลอตัวอยู่บ้าง ซึ่งบริษัทมองว่าธุรกิจค้าปลีกก็เป็นอีกประเภทธุรกิจที่ต้องการเทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อรับความนิยมในการซื้อและขายผ่านออนไลน์


โดยปัจจุบัน แซส มีลูกค้าธุรกิจประกันภัยในไทย ราว 20 ราย แบ่งเป็นบริษัทที่มีสาขาระดับโลกและบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งธุรกิจดังกล่าวในประเทศไทย ยังมีบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กอีกเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จึงเชื่อว่าจะสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจจากการให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูง โดยตั้งเป้ามีลูกค้าในกลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีก 10 ราย
___________________________________ธุรกิจต้องวิเคราะห์ข้อมูล! กลุ่มประกันแห่ลงทุน 'แซส' ส่งโซลูชั่นตอบโจทย์

แซส ซอฟท์แวร์ เตรียมเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูงแต่ราคาต่ำ รับเทรนด์บริษัทประกันภัยแห่ลงทุน เพื่อวางแผนธุรกิจ ตั้งเป้าขยายลูกค้าอีก 10 ราย…

นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้องค์กรทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ต่างหาโซลูชั่นเพื่อสนับสนุนการทำงาน เพื่อรองรับการเติบโตและความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสจากการเติบโตของธุรกิจดังกล่าว จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูง (High Performance Analytics) แต่สามารถลงทุนด้วยงบประมาณที่ไม่สูงจนเกินไป เพื่อรองรับงานวิเคราะห์ข้อมูล

"แม้การเติบโตของธุรกิจประกันภัยจะยังเติบโตไม่เท่ากับอุตสาหกรรมการเงิน แต่การเติบโตที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก็สามารถสร้างช่องโหว่ให้ธุรกิจได้โดยง่าย ส่งผลให้เกิดความเสียหายและกระทบต่อความมั่นใจของลูกค้า แซสจึงนำเสนอโซลูชั่น เพื่อตอบโจทย์บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางในธุรกิจประกันภัย จากที่เคยต้องลงทุนราว 5 ล้านบาท เพื่อใช้เทคโนโลยีดังกล่าว ปัจจุบันเราสามารถให้บริการได้ตั้งแต่งบประมาณ 1 ล้านบาท ซึ่งเรามั่นใจว่าจะทำให้ลูกค้าสามารถคาดหวังและเห็นผลได้ภายใน 6 เดือน เช่น ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการวางแผน โดยข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ และสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว"

สำหรับจุดเด่นของเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูงของแซส คือ ความเชี่ยวชาญที่แซสได้ทำงานร่วมกับบริษัทประกันระดับโลกหลายแห่ง ภายใต้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย เพื่อผลลัพธ์และความรวดเร็วในการดำเนินการ ซึ่งสามารถช่วยให้ลูกค้านำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปต่อยอดธุรกิจ เช่น การขายออนไลน์ และการเตรียมความพร้อมสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลถือเป็นเทรนด์ที่ต้องลงทุน แม้ว่าขณะนี้อาจมีการชะลอตัวอยู่บ้าง ซึ่งบริษัทมองว่าธุรกิจค้าปลีกก็เป็นอีกประเภทธุรกิจที่ต้องการเทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อรับความนิยมในการซื้อและขายผ่านออนไลน์

โดยปัจจุบัน แซส มีลูกค้าธุรกิจประกันภัยในไทย ราว 20 ราย แบ่งเป็นบริษัทที่มีสาขาระดับโลกและบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งธุรกิจดังกล่าวในประเทศไทย ยังมีบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กอีกเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จึงเชื่อว่าจะสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจจากการให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูง โดยตั้งเป้ามีลูกค้าในกลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีก 10 ราย

นายเคนเน็ธ โคท ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าอัจฉริยะสายงานประกันภัยประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แซส กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทประกันภัยหลายแห่งมีความเชี่ยวชาญการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงของลูกค้า และข้อมูลเชิงสถิติต่างๆ ทำให้สามารถประมาณต้นทุนค่าความเสี่ยงภัย แต่การประมวลผลและจำลองข้อมูลที่มีความซับซ้อนในบริษัทประกันใหญ่ๆ มีความจำเป็น เพื่อรองรับสถานการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยผ่านการทำแบบจำลองสถานการณ์ความสูญเสีย เช่น ภัยพิบัติขนาดใหญ่ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน เพื่อจัดทำแบบจำลองความเสี่ยง ซึ่งบริษัทประกันจะสูญเสียความได้เปรียบทางการแข่งขัน แต่หากเลือกใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม ก็จะสามารถประเมินความเสี่ยงได้อย่างละเอียด รวดเร็ว และยังอาจทำการประเมินได้หลายครั้งภายใน 1 วัน ซึ่ง แซส ได้พัฒนา และพร้อมนำเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาตอบสนองความต้องการ.

http://www.thairath.co.th/content/521434

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.