Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

18 ตุลาคม 2558 กสทช.ร่วมกับ สวทช. คาดการณ์ว่าในปี 2558 ตลาดสื่อสารของไทย จะมีการเติบโตต่อเนื่อง 12.3% โดยคิดเป็นมูลค่าตลาดรวม 561,418 ล้านบาท โดยปัจจัยผลักดันให้มีการเติบโตคือการใช้งาน และเทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลของภาคธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเพื่อรองรับการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์และบิ๊กดาต้า

ประเด็นหลัก


_______________________________________
ตลาดสื่อสารไทยปี58มูลค่าแตะ5.6แสนล้าน

บริการอินเตอร์เน็ต/สมาร์ทโฟน ปัจจัยหนุนตลาดสื่อสารปี 58 มูลค่าแตะ 5.6 แสนล้านบาทเติบโต 12.3% ระบุตัวเลขผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น 10 ล้านคน  ไม่มีความรู้ด้านไอทีมาก่อน ขณะที่ราคาเฉลี่ยสมาร์ทโฟนรุ่นเริ่มต้น ลดลงจาก 3 พันบาท เหลือ 1.5 พันบาท

1MP24-3083-2

นายศุภชัย สัจไพบูลย์กิจ เลขานุการ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย และที่ปรึกษาโครงการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารประจำปี 2557 พร้อมทั้งคาดการณ์แนวโน้มในปี 2558  ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  เปิดเผยว่า   คาดการณ์ว่าในปี 2558 ตลาดสื่อสารของไทย จะมีการเติบโตต่อเนื่อง 12.3% โดยคิดเป็นมูลค่าตลาดรวม 561,418 ล้านบาท โดยปัจจัยผลักดันให้มีการเติบโตคือการใช้งาน และเทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลของภาคธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเพื่อรองรับการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์และบิ๊กดาต้า รวมถึงการใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงสังคมออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน

“ตัวเลขผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตของไทยเพิ่มขึ้นเป็น 45 ล้านคน  จากเดิม 35 ล้านคน โดย 10 ล้านคนที่เพิ่มขึ้นไม่ได้มีความรู้ทางด้านไอทีมาก่อน ขณะที่สมาร์ทโฟนมีการเติบโตขึ้นต่อเนื่อง   เนื่องจากราคาเริ่มต้นของสมาร์ทโฟนลดลงจากเดิมปีที่ผ่านมาเฉลี่ย 3 พันบาท เหลือ 1.5 พันบาท”

สำหรับทิศทางตลาดการสื่อสารในปี 2558 เชื่อว่าสามารถเติบโตได้จากความต้องการใช้งานของผู้บริโภคและภาคธุรกิจ แม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลแต่ก็ถือเป็นการสร้างบรรยากาศและความตื่นตัวเท่านั้น หากมีความชัดเจนมากขึ้นก็จะสามารถส่งผลต่อตลาดสื่อสารและเศรษฐกิจของประเทศตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป

ส่วนภาพรวมมูลค่าตลาดสื่อสารในปี 2557 เติบโตถึง 12.6% คิดเป็นมูลค่าราว 499,741 ล้านบาท แม้จะมีปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจจากภายในและภายนอกประเทศ ภาวะหนี้สินภาคครัวเรือน

ทั้งนี้ในปี 2557 บริการด้านการสื่อสารยังคงเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจการสื่อสาร โดยคิดเป็นสัดส่วนกว่า 60.1% โดยเฉพาะการให้บริการประเภทที่ไม่ใช่เสียงบนมือถือซึ่งมีมูลค่าราว 88,485 ล้านบาท ที่คาดว่าจะเติบโตถึง 117,389 ล้านบาทในปีนี้ ขณะที่บริการอินเตอร์เน็ตที่ไม่รวมการให้บริการผ่านมือถือนั้น ปี 2557 มีมูลค่า 48,663 ล้านบาท และคาดว่าจะเติบโตถึง 54,231 ล้านบาท แตกต่างจากบริการด้านเสียงที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2557 บริการโทรศัพท์ประจำที่มีมูลค่าราว 16,000 ล้านบาท ลดลง 8.6% บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศแบบ IDD และ VoIP มูลค่า 11,662 ล้านบาท ลดลง 10.3% รวมถึงบริการมือถือด้านเสียง ที่มีมูลค่าราว 121,175 ล้านบาท ซึ่งแนวโน้มของบริการด้านเสียงในปี 2558 นั้น จะลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งหมด สวนทางกับอินเตอร์เน็ตที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ส่วนตลาดอุปกรณ์สื่อสารในปี 2557 พบว่ามีสัดส่วนราว 39.9% ของมูลค่ารวมตลาดสื่อสาร โดยสมาร์ทโฟน อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย และตลาดโครงข่ายหลัก มีการเติบโตอย่างโดดเด่นด้วยมูลค่ากว่า 89,000 ล้านบาท เติบโตขึ้นกว่า 92.6% และคาดว่าในปี 2558 จะมีมูลค่าถึง 108,686 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้นอีก 22.1% จากแนวโน้มการปรับลดลงของราคา รวมถึงการเร่งขยายโครงข่ายบริการในระบบ 3 จี และ 4 จี เพื่อให้รองรับการใช้งานที่ครอบคลุมอีกด้วย
จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3083 วันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน พ.ศ. 2558

http://www.thansettakij.com/2015/08/31/9334

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.