Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

18 ตุลาคม 2558 อีริคสัน ชวนแข่งขันคิด “อนาคตของวิถีชีวิตคนเมือง” อีริคสัน ชวนนักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน Ericsson Innovation Awards (EIA) 2016 หัวข้อ "อนาคตของวิถีชีวิตคนเมือง"

ประเด็นหลัก

„อีริคสัน ชวนแข่งขันคิด “อนาคตของวิถีชีวิตคนเมือง” อีริคสัน ชวนนักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน Ericsson Innovation Awards (EIA) 2016 หัวข้อ "อนาคตของวิถีชีวิตคนเมือง" วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด ชวนนักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน Ericsson Innovation Awards (EIA) 2016 โดยหัวข้อการแข่งขันปีนี้ คือ "The Future of City Life" หรือ "อนาคตของวิถีชีวิตคนเมือง" เนื่องจากเมื่อถึงปี ค.ศ2050 ประมาณร้อยละ 70 ของประชากรโลกจะพักอาศัยอยู่เขตเมือง และสมาร์ทซิตี้จะเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยนับพันล้านคน ผู้เข้าแข่งขันจึงต้องนำเสนอนวัตกรรมซึ่งนำไอซีทีมาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในเมือง อีกทั้งยังเสริมความมั่นใจด้วยว่าเมืองในวันข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความสร้างสรรค์ สามารถเชื่อมต่อกันได้ รวมทั้งเป็นสถานที่สำหรับอยู่อาศัยและทำงานที่ยั่งยืน โดยรางวัลสำหรับทีมผู้ชนะอันดับ 1 มูลค่า 25,000 ยูโร สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-30 พ.ย.2558
_______________________________________
อีริคสัน ชวนแข่งขันคิด “อนาคตของวิถีชีวิตคนเมือง”

„อีริคสัน ชวนแข่งขันคิด “อนาคตของวิถีชีวิตคนเมือง” อีริคสัน ชวนนักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน Ericsson Innovation Awards (EIA) 2016 หัวข้อ "อนาคตของวิถีชีวิตคนเมือง" วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด ชวนนักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน Ericsson Innovation Awards (EIA) 2016 โดยหัวข้อการแข่งขันปีนี้ คือ "The Future of City Life" หรือ "อนาคตของวิถีชีวิตคนเมือง" เนื่องจากเมื่อถึงปี ค.ศ2050 ประมาณร้อยละ 70 ของประชากรโลกจะพักอาศัยอยู่เขตเมือง และสมาร์ทซิตี้จะเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยนับพันล้านคน ผู้เข้าแข่งขันจึงต้องนำเสนอนวัตกรรมซึ่งนำไอซีทีมาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในเมือง อีกทั้งยังเสริมความมั่นใจด้วยว่าเมืองในวันข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความสร้างสรรค์ สามารถเชื่อมต่อกันได้ รวมทั้งเป็นสถานที่สำหรับอยู่อาศัยและทำงานที่ยั่งยืน โดยรางวัลสำหรับทีมผู้ชนะอันดับ 1 มูลค่า 25,000 ยูโร สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-30 พ.ย.2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ http://www.ericsson.com/thecompany/events/eia-2016 สำหรับหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสิน คือ 1.นวัตกรรมที่นำเสนอสอดคล้องกับธีม "The Future of City Life" หรือ "อนาคตของวิถีชีวิตคนเมือง" 2.นวัตกรรมที่นำเสนอจะช่วยส่งเสริมวิถีชีวิตคนเมืองในโลกของสังคมเครือข่าย (Networked Society) แบบยั่งยืน 3.ความร่วมมือของทีมงานที่มีความหลากหลาย สาขาวิชาที่ต่างกัน และ4.ผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายของนวัตกรรม“

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/it/354741

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.