Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

22 พฤศจิกายน 2558 (เกาะติดประมูล4G) ศาลปกครองกลางไม่รับฟ้องเบรก กสทช.ประมูล 4 จี ชี้สหภาพแรงงาน กสทฯ ไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง

ประเด็นหลัก

ศาลปกครองกลางไม่รับฟ้องเบรก กสทช.ประมูล 4 จี ชี้สหภาพแรงงาน กสทฯ ไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง ดีแทคเล็งร่วมพันธมิตรกับ บมจ.กสทฯ โวขยายโครงข่าย 1800 ทำ 4จี ยันตัดสินใจถูกไม่ทุ่มประมูล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมา ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับพิจารณาคดีที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.กสท โทรคมนาคม ยื่นฟ้องสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.), คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) และคณะกรรมการ กสทช. กรณีเปิดประมูลใบอนุญาตคลื่น 4G ความถี่ 1800 MHz เนื่องจากไม่มีอำนาจฟ้อง โดยให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบ

ทั้งนี้ ศาลเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามที่จะมีสิทธิ์ฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2552

ทั้งนี้ เพราะตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและข้อบังคับของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจเป็นเรื่องการแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างของลูกจ้าง หรือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง หาได้หมายความรวมถึงการบริหารงานหรือการรักษาผลประโยชน์ที่ถูกกระทบจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องทั้งสาม

"จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ" คำสั่งศาลปกครองกลางระบุ__________________
ศาลปกครองจำหน่ายคดี4จี ชี้สหภาพกสทฯไม่มีสิทธิ์ฟ้อง ดีแทคเร่งขยายโครงข่ายสู้


ศาลปกครองกลางไม่รับฟ้องเบรก กสทช.ประมูล 4 จี ชี้สหภาพแรงงาน กสทฯ ไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง ดีแทคเล็งร่วมพันธมิตรกับ บมจ.กสทฯ โวขยายโครงข่าย 1800 ทำ 4จี ยันตัดสินใจถูกไม่ทุ่มประมูล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมา ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับพิจารณาคดีที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.กสท โทรคมนาคม ยื่นฟ้องสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.), คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) และคณะกรรมการ กสทช. กรณีเปิดประมูลใบอนุญาตคลื่น 4G ความถี่ 1800 MHz เนื่องจากไม่มีอำนาจฟ้อง โดยให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบ

ทั้งนี้ ศาลเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามที่จะมีสิทธิ์ฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2552

ทั้งนี้ เพราะตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและข้อบังคับของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจเป็นเรื่องการแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างของลูกจ้าง หรือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง หาได้หมายความรวมถึงการบริหารงานหรือการรักษาผลประโยชน์ที่ถูกกระทบจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องทั้งสาม

"จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ" คำสั่งศาลปกครองกลางระบุ

ด้านนายประเทศ ตันกุรานันท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค กล่าวว่า บริษัทอยู่ระหว่างการหารือกับ กสทฯ ในการนำคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ ที่มีอยู่จำนวน 20 เมกะเฮร์ตซ์นั้น ออกมาให้บริการแก่ประชาชนมากที่สุด ส่วนแนวทางจะร่วมมือกันในรูปแบบใดนั้น คงได้ข้อสรุปภายในสิ้นปีนี้ โดยมองว่าไม่ควรยึดติดว่าคลื่นเป็นของใคร ควรมองที่การนำมาใช้ประโยชน์ให้ประชาชนมากที่สุด ซึ่งคลื่นดังกล่าวยังอยู่ในสัญญาสัมปทานที่จะหมดในปี 2561

ทั้งนี้ การประมูลคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ ที่ผ่านมานั้น ขอยืนยันว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดพลาด เพราะดีแทคมีการประเมินมูลค่าคลื่นไว้แล้ว ซึ่งยอมรับว่าราคาสุดท้ายที่แต่ละค่ายมือถือได้ไปนั้น ถือว่าสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก ดีแทคเองมีแผนในการดำเนินธุรกิจที่ประเมินจากตลาดปัจจุบัน ซึ่งวิธีที่บริษัทเลือกเป็นวิธีที่ดีและถูกที่สุดแล้ว

อย่างไรก็ตาม มองว่าส่วนหนึ่งที่มีการแข่งขันราคาขนาดนี้ อาจมาจากสถานการณ์ความต้องการคลื่นของแต่ละค่ายด้วย ดีแทคเองมีคลื่นในมือตอนนี้เพียงพอกับความต้องการใช้งานในปัจจุบัน และมองต่อไปในอนาคตว่า ยังคงมีช่วงคลื่นอีกหลายย่านความถี่ที่หน่วยงานรัฐต้องนำมาจัดสรรแน่นอน ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นดีแทคก็มีโอกาส

นอกจากนี้ดีแทคได้ขยายสถานีฐาน 4จี บนคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ ทั่วกรุงเทพฯ-ปริมณฑล จากเดิมที่มีอยู่ 700 สถานี ขยายให้ครอบคลุมเป็น 1,800 สถานี ภายในสิ้นเดือน พ.ย.2558 นี้ และเมื่อรวมกับ 4จี บนคลื่น 2100 เมกะเฮิรตซ์ ที่มีอยู่กว่า 4,000 สถานี จะทำให้ดีแทคมีสถานีบริการ 4จี ทั้งสิ้นประมาณ 6,000 สถานี ปัจจุบันดีแทคมีลูกค้า 4จี ประมาณ 1.9 ล้านราย และมี 2จี อยู่ที่ 3 ล้านราย ขณะที่ลูกค้า 3จี มีอยู่ที่ประมาณ 20 ล้านราย บนคลื่น 2100 และ 850 เมกะเฮิรตซ์.

http://www.thaipost.net/?q=ศาลปกครองจำหน่ายคดี4จี-ชี้สหภาพกสทฯไม่มีสิทธิ์ฟ้อง-ดีแทคเร่งขยายโครงข่ายสู้

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.