Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

13 ธันวาคม 2558 สำหรับแอปพลิเคชัน ผู้ใช้ GoPro ความเคลื่อนไหวเหล่านี้ของ GoPro เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีเสียงลือว่า แอปเปิล เจ้าพ่อไอทีอเมริกันอาจจะเทเงินซื้อบริษัททั้งหมด ข่าวลือนี้ทำให้มูลค่าหุ้นของ GoPro พุ่งขึ้นก้าวกระโดด

ประเด็นหลัก        สำหรับแอปพลิเคชัน ผู้ใช้ GoPro จะสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ระหว่างกล้อง และอุปกรณ์เพื่อให้ผู้ใช้สั่งบันทึกภาพ และถ่ายโอนวิดีโอได้จากระยะไกล จุดนี้ GoPro พัฒนาให้ผู้ใช้ Apple Watch สามารถสั่งการกล้องได้ง่ายกว่าเดิม
     
       ความเคลื่อนไหวเหล่านี้ของ GoPro เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีเสียงลือว่า แอปเปิล เจ้าพ่อไอทีอเมริกันอาจจะเทเงินซื้อบริษัททั้งหมด ข่าวลือนี้ทำให้มูลค่าหุ้นของ GoPro พุ่งขึ้นก้าวกระโดด แม้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา GoPro จะเพิ่งประกาศลดราคากล้องรุ่นใหม่ Hero4 Session เป็นครั้งที่ 2 จนเหลือ 199 เหรียญสหรัฐ เนื่องจากกล้องดังกล่าวไม่สามารถทำเงินได้เท่าที่ควร

____________________________________________________________GoPro ขีดเส้นเปิดตัวโดรนรุ่นแรกต้นปีหน้า        ขอรอฤกษ์ดีต้นปี 2016 สำหรับแบรนด์กล้องวิบาก “โกโปร (GoPro)” ที่ระบุว่า จะเปิดตัวกล้องดิจิตอลติดโดรนเครื่องร่อนรุ่นแรกของแบรนด์ในช่วงปีหน้า เบื้องต้นประกาศชื่อรุ่น “คาร์มา (Karma)” พร้อมเตรียมส่งมอบ 100 เครื่อง แก่ผู้ลงทะเบียนรับข่าวสารที่เว็บเพจสินค้า
     
       GoPro นั้นเป็นแบรนด์กล้องวิดีโอจิ๋วที่ชาวนักกีฬาวิบากนิยม โดย GoPro ประกาศชื่อรุ่นสินค้าใหม่ของบริษัทในชื่อ Karma พร้อมกับการเปิดตัวแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้นาฬิกาแอปเปิลวอตช์ (Apple Watch) ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมกล้องได้จากข้อมือ
     
     
     
       การประกาศความคืบหน้าเรื่องสินค้าใหม่ของ GoPro ถือเป็นการแก้เกมที่สินค้าใหม่ของบริษัทไม่สามารถวางจำหน่ายได้ทันช่วงเทศกาลจับจ่ายปลายปี จุดนี้ บนเว็บเพจของ Karma จึงเสนอให้ผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารการวางจำหน่ายของ Karma อย่างใกล้ชิด และจะมอบโดรน 100 เครื่องให้ผู้ลงทะเบียนอีเมล ท่ามกลางแรงโปรโมตจากวิดีโอที่สะท้อนว่า Karma สามารถถ่ายวิดีโอได้ภาพนิ่งสวยอย่างมืออาชีพขณะกำลังขึ้นบิน

GoPro ขีดเส้นเปิดตัวโดรนรุ่นแรกต้นปีหน้า

        สำหรับแอปพลิเคชัน ผู้ใช้ GoPro จะสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ระหว่างกล้อง และอุปกรณ์เพื่อให้ผู้ใช้สั่งบันทึกภาพ และถ่ายโอนวิดีโอได้จากระยะไกล จุดนี้ GoPro พัฒนาให้ผู้ใช้ Apple Watch สามารถสั่งการกล้องได้ง่ายกว่าเดิม
     
       ความเคลื่อนไหวเหล่านี้ของ GoPro เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีเสียงลือว่า แอปเปิล เจ้าพ่อไอทีอเมริกันอาจจะเทเงินซื้อบริษัททั้งหมด ข่าวลือนี้ทำให้มูลค่าหุ้นของ GoPro พุ่งขึ้นก้าวกระโดด แม้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา GoPro จะเพิ่งประกาศลดราคากล้องรุ่นใหม่ Hero4 Session เป็นครั้งที่ 2 จนเหลือ 199 เหรียญสหรัฐ เนื่องจากกล้องดังกล่าวไม่สามารถทำเงินได้เท่าที่ควร

http://manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9580000136393

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.