Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

19 มกราคม 2559 ไปรษณีย์ไทย ออกแสตมป์ 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ร่วมกับสมาคมอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และมูลนิธิบูรณะชนบท จัดทำแสตมป์ที่ระลึกในวาระ 100 ปี ชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพื่อเชิดชูเกียรติในโอกาสที่ได้รับการประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้วยบทบาทและผลงานดี

ประเด็นหลัก„ไปรษณีย์ไทย ออกแสตมป์ 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ไปรษณีย์ไทยร่วมเชิดชูเกียรติ “ป๋วย อึ๊งภากรณ์” คนไทยคนที่ 26 ที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในวาระ 100 ปี ชาตกาล ออกแสตมป์ที่ระลึกสะท้อน 4 ภารกิจสำคัญผ่านแสตมป์ 4 ดวง วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 15:00 น. วันนี้ (15ม.ค.) ที่ ห้องสมุดมาร์ติน เดอ ตูรส์ อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์โรงเรียนอัสสัมชัญ เจริญกรุง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ร่วมกับสมาคมอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และมูลนิธิบูรณะชนบท จัดทำแสตมป์ที่ระลึกในวาระ 100 ปี ชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพื่อเชิดชูเกียรติในโอกาสที่ได้รับการประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้วยบทบาทและผลงานดีเด่นทางด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์จากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ แสตมป์ชุดดังกล่าวมี 4 แบบ สะท้อนบทบาทสำคัญที่มีต่อประเทศชาติบ้านเมืองใน 4 ช่วงเวลา ได้แก่ ภาพสมัยเข้าร่วมขบวนการเสรีไทย ภาพเมื่อครั้งเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยภาพขณะดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และภาพวาดจากภาพถ่ายต้นแบบขณะพำนักอยู่ ณ ประเทศอังกฤษทั้งนี้

_________________________________________________
ไปรษณีย์ไทย ออกแสตมป์ 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์


„ไปรษณีย์ไทย ออกแสตมป์ 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ไปรษณีย์ไทยร่วมเชิดชูเกียรติ “ป๋วย อึ๊งภากรณ์” คนไทยคนที่ 26 ที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในวาระ 100 ปี ชาตกาล ออกแสตมป์ที่ระลึกสะท้อน 4 ภารกิจสำคัญผ่านแสตมป์ 4 ดวง วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 15:00 น. วันนี้ (15ม.ค.) ที่ ห้องสมุดมาร์ติน เดอ ตูรส์ อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์โรงเรียนอัสสัมชัญ เจริญกรุง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ร่วมกับสมาคมอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และมูลนิธิบูรณะชนบท จัดทำแสตมป์ที่ระลึกในวาระ 100 ปี ชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพื่อเชิดชูเกียรติในโอกาสที่ได้รับการประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้วยบทบาทและผลงานดีเด่นทางด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์จากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ แสตมป์ชุดดังกล่าวมี 4 แบบ สะท้อนบทบาทสำคัญที่มีต่อประเทศชาติบ้านเมืองใน 4 ช่วงเวลา ได้แก่ ภาพสมัยเข้าร่วมขบวนการเสรีไทย ภาพเมื่อครั้งเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยภาพขณะดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และภาพวาดจากภาพถ่ายต้นแบบขณะพำนักอยู่ ณ ประเทศอังกฤษทั้งนี้ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ นับเป็นบุคคลผู้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมขบวนเสรีไทยอันทำให้ประเทศไทยรอดพ้นวิกฤตในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 วางรากฐานการเงินการคลังของไทยในฐานะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนด้านการศึกษาในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนเดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศอังกฤษภายหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เคยได้รับรางวัลรามอน แมกไชไช ในปี 2508 และเป็นคนไทยคนที่ 26 ในจำนวน 27 คนที่ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก อย่างไรก็ตาม ปณท ได้กำหนดวันแรกจำหน่ายในวาระครบ 100 ปี ชาตกาลฯ 9 มีนาคม 2559 เป็นชนิดราคา3 บาท 4 ดวง เต็มแผ่นแยกแบบ 10 ดวง ซองวันแรกจำหน่าย 23 บาท หาซื้อได้ที่ปณ.ทุกแห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังจัดทำแพ็กพิเศษบรรจุแสตมป์บล็อกสี่ พร้อมชีวประวัติ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในจำนวนจำกัด ให้แก่ 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปจำหน่ายแก่ผู้สนใจในราคาชุดละ 100 บาท โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิบูรณะชนบทนำไปใช้ในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป“

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/it/373323

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.