Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

08 กุมภาพันธ์ 2559 กสทช. ตั้งใจคืออยากให้ไทยถูกจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของอาเซียนภายในเวลา 5 ปีในปี 2563 ซึ่งหากเรามีแอลทีอี แอดวานซ์มาเป็นตัวขับเคลื่อน ก็จะทำให้ไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้น

ประเด็นหลัก“สิ่งที่ตั้งใจคืออยากให้ไทยถูกจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของอาเซียนภายในเวลา 5 ปีในปี 2563 ซึ่งหากเรามีแอลทีอี แอดวานซ์มาเป็นตัวขับเคลื่อน ก็จะทำให้ไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้น เพราะเป็นการเพิ่มการเข้าถึงบรอดแบนด์อินเตอร์เนต”ทั้งนี้ การเป็นผู้นำอาเซียนจะ แบ่งเป็น 2 เฟส คือ 1.ในปี 2559-2560 กสทช.กำหนดให้มีเป้าหมาย 7 ประการคือ 1.ดำเนินการกำกับดูแลการวางโครงข่ายคลื่นความถี่ 2100 1800 และ 900 MHz ให้มีการครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูงสุด 2.ภาครัฐ และหน่วยงานกำกับดูแลร่วมกับเวนเดอร์ ผู้จำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ค่าบริการที่ถูกลง 3.สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ได้รับใบอนุญาตคลื่นความถี่ สนับสนุนนโยบายภาครัฐในด้านการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ (เอสเอ็มอี) ที่ใช้นวัตกรรมโมบายล์ บรอดแบนด์ ผ่านโครงข่าย 3G และ 4G และเป้าหมายอื่นๆ________________________________พันเอกเศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เปิดให้บริการ 4G บนย่านความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) อย่างเป็นทางการบนเทคโนโลยีแอลทีอี แอดวานซ์ จะทำให้ปีนี้จะเป็นปีที่ประเทศไทยก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี และจะเป็นกรณีศึกษาระดับโลก

นอกจากนี้ มีแนวโน้มว่าทั้งสองค่ายที่ชนะการประมูลคลื่นความถี่ 1800 คือ เอไอเอส และบริษัท ทรูมูฟ เอช
ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (ทียูซี) จะช่วงชิงความเป็นหนึ่งบนเทคโนโลยีแอลทีอี แอดวานซ์ ซึ่งทั้งสองค่ายได้สั่งซื้ออุปกรณ์ติดตั้งจากบริษัท หัวเว่ย จำกัด จนอาจมีความเร็วสูงสุดถึง 600 เมกะบิตต่อวินาที

ขณะที่มีรายงานในวงการโทรคมนาคมว่า แอลทีอี แอดวานซ์ ความเร็วสูงสุดในการดาวน์โหลดที่เร็ว ที่สุดตอนนี้อยู่ที่ประเทศตุรกี ความเร็วสูงสุดที่ 900 เมกะบิต ที่สองในประเทศญี่ปุ่นความเร็ว 770 เมกะบิต ส่วนประเทศที่เอไอเอสได้ทดลองความเร็วอยู่ที่ 400 เมกะบิต

“สิ่งที่ตั้งใจคืออยากให้ไทยถูกจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของอาเซียนภายในเวลา 5 ปีในปี 2563 ซึ่งหากเรามีแอลทีอี แอดวานซ์มาเป็นตัวขับเคลื่อน ก็จะทำให้ไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้น เพราะเป็นการเพิ่มการเข้าถึงบรอดแบนด์อินเตอร์เนต”

ทั้งนี้ การเป็นผู้นำอาเซียนจะ แบ่งเป็น 2 เฟส คือ 1.ในปี 2559-2560 กสทช.กำหนดให้มีเป้าหมาย 7 ประการคือ 1.ดำเนินการกำกับดูแลการวางโครงข่ายคลื่นความถี่ 2100 1800 และ 900 MHz ให้มีการครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูงสุด 2.ภาครัฐ และหน่วยงานกำกับดูแลร่วมกับเวนเดอร์ ผู้จำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ค่าบริการที่ถูกลง 3.สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ได้รับใบอนุญาตคลื่นความถี่ สนับสนุนนโยบายภาครัฐในด้านการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ (เอสเอ็มอี) ที่ใช้นวัตกรรมโมบายล์ บรอดแบนด์ ผ่านโครงข่าย 3G และ 4G และเป้าหมายอื่นๆ

http://www.naewna.com/business/199567

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.