Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

21 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงาน กสทช. ชี้ ที่ประชุมกรรมการ กสทช.เมื่อวันที่ 16 ก.พ.2559 ที่ผ่านมา ได้หารือเรื่องการแก้ปัญหาทีวีดิจิตอล โดยสำนักงานได้เสนอรายละเอียดให้กรรมการรับทราบ ได้แก่ เรื่องการแจกคูปองเพิ่มเติมจำนวน 11.6 ล้านครัวเรือน

ประเด็นหลักนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ที่ประชุมกรรมการ กสทช.เมื่อวันที่ 16 ก.พ.2559 ที่ผ่านมา ได้หารือเรื่องการแก้ปัญหาทีวีดิจิตอล โดยสำนักงานได้เสนอรายละเอียดให้กรรมการรับทราบ ได้แก่ เรื่องการแจกคูปองเพิ่มเติมจำนวน 11.6 ล้านครัวเรือน ซึ่งก่อนหน้านี้เสนอไปที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณา (คสช.) และ คตร.ได้เรียกสำนักงานไปชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อนำเรื่องให้ คสช.อนุมัติต่อไป ซึ่งการแจกคูปองรอบนี้จะไม่ใช้เป็นไปรษณีย์ตอบรับ แต่จะเป็นการส่งแบบไปรษณีย์ลงทะเบียนธรรมดาแทน ส่วนเรื่องการลดค่าเช่าโครงข่ายสัญญาณนั้น ก็ต้องส่งต่อให้กรรมการกิจการกระจายและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เป็นผู้พิจารณาและส่งรายละเอียดไปชี้แจงต่อศาลปกครองต่อไป เนื่องจากเรื่องยังอยู่ในการพิจารณาของศาล

ขณะที่เรื่องการขอลดค่าธรรมเนียมรายปี 2% ซึ่งคิดจากผลประกอบการนั้น สำนักงานได้พิจารณาให้มีการแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศดังกล่าวไปแล้ว โดยให้ปรับลดลงเหลืออัตรา 0.1-1% ต่อปี และไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมย้อนหลัง ซึ่งเรื่องนี้ต้องเป็นการตัดสินใจของ กสท.เช่นกัน และหากมีการเห็นด้วย คาดว่าจะออกประกาศเพื่อใช้ประมาณ ส.ค.2559 นี้

__________________________________________

หั่นค่าต๋งทีวีดิจิตอลเหลือ1% กสทช.อนุมัติแจกคูปองรอบใหม่ยังไม่คืบ กสทช.เร่งแก้ปมทีวีดิจิตอล คุย คตร.หนุนแจกคูปองเพิ่ม 11.6 ล้านครัวเรือน พร้อมแก้เงื่อนไขจ่ายค่าธรรมรายปี 2% เหลือเพียง 0.1-1% จากรายได้ รวมถึงไม่เก็บย้อนหลังรอบอร์ด กสท.พิจารณา

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ที่ประชุมกรรมการ กสทช.เมื่อวันที่ 16 ก.พ.2559 ที่ผ่านมา ได้หารือเรื่องการแก้ปัญหาทีวีดิจิตอล โดยสำนักงานได้เสนอรายละเอียดให้กรรมการรับทราบ ได้แก่ เรื่องการแจกคูปองเพิ่มเติมจำนวน 11.6 ล้านครัวเรือน ซึ่งก่อนหน้านี้เสนอไปที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณา (คสช.) และ คตร.ได้เรียกสำนักงานไปชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อนำเรื่องให้ คสช.อนุมัติต่อไป ซึ่งการแจกคูปองรอบนี้จะไม่ใช้เป็นไปรษณีย์ตอบรับ แต่จะเป็นการส่งแบบไปรษณีย์ลงทะเบียนธรรมดาแทน ส่วนเรื่องการลดค่าเช่าโครงข่ายสัญญาณนั้น ก็ต้องส่งต่อให้กรรมการกิจการกระจายและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เป็นผู้พิจารณาและส่งรายละเอียดไปชี้แจงต่อศาลปกครองต่อไป เนื่องจากเรื่องยังอยู่ในการพิจารณาของศาล

ขณะที่เรื่องการขอลดค่าธรรมเนียมรายปี 2% ซึ่งคิดจากผลประกอบการนั้น สำนักงานได้พิจารณาให้มีการแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศดังกล่าวไปแล้ว โดยให้ปรับลดลงเหลืออัตรา 0.1-1% ต่อปี และไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมย้อนหลัง ซึ่งเรื่องนี้ต้องเป็นการตัดสินใจของ กสท.เช่นกัน และหากมีการเห็นด้วย คาดว่าจะออกประกาศเพื่อใช้ประมาณ ส.ค.2559 นี้

ทั้งนี้ ยังมีเรื่องที่ไม่ได้พิจารณาอีกหลายเรื่อง เนื่องจากต้องรอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากคณะทำงานฯ ซึ่งมีตัวแทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด ตัวแทนจากสำนักงานกฤษฎีกา และกระทรวงการคลัง เพราะกรณีการเลื่อนจ่ายค่างวดใบอนุญาตออกไป การคืนใบอนุญาต และขยายเวลาใบอนุญาตนั้น อาจมีผลให้เกิดความเสียหายต่อรัฐได้ ส่วนเรื่องการจัดเรตติ้งนั้น ก็ยังมีการพิจารณากันอยู่ และเรื่องกฎมัสต์แครี่ ที่ผู้ประกอบการต้องการให้ กสทช. เป็นผู้ชำระค่าส่งสัญญาณไปยังดาวเทียมแทน ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 200 ล้านบาทต่อปี

" สำหรับประเด็นที่ 3 หน่วยงานดังกล่าว ขอกลับไปพิจารณา ได้แก่ การเลื่อนระยะเวลาการชำระค่าประมูลงวดที่ 3 ซึ่งจะครบกำหนดชำระในวันที่ 22 พ.ค.59 นี้ การขยายระยะเวลาใบอนุญาต การคืนใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอล เนื่องจากการประชุมคณะทำงานที่ผ่านมา มีความเห็นที่ไม่ตรงกัน ซึ่งมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ผมขอยืนยันเช่นเดิมว่า ถ้าเรื่องใดเป็นอำนาจของ กสทช.ก็จะดำเนินการให้อย่างเต็มที่ แต่ประเด็นใดที่เกินอำนาจ ก็ต้องทำเรื่องเสนอรัฐบาล และ คสช." นายฐากรกล่าว

นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินรายจ่ายประจำปี 2559 จำนวน 5,395.44 ล้านบาท และอนุมัติเงินงบประมาณเข้ากองทุนฯ จำนวน 278 ล้านบาท.

http://www.thaipost.net/?q=หั่นค่าต๋งทีวีดิจิตอลเหลือ1-กสทชอนุมัติแจกคูปองรอบใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.