Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

21 กุมภาพันธ์ 2559 TRUE ชี้ มีมติ กทค.อนุมัติให้สามารถย้ายค่ายผ่านร้านสะดวกซื้อได้ ทางบริษัทยินดีที่จะปรับเพิ่มขั้นตอนการให้บริการโอนย้ายที่ 7-ELEVEN ตามที่ กสทช.ให้คำแนะนำเพิ่มเติมทันที

ประเด็นหลัก

]

ด้านนายกิตติณัฐ ทีคะวรรณ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์ ธุรกิจโมบายล์ และผู้อำนวยการบริหารธุรกิจรีเทล บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า หลังจากที่มีมติ กทค.อนุมัติให้สามารถย้ายค่ายผ่านร้านสะดวกซื้อได้ ทางบริษัทยินดีที่จะปรับเพิ่มขั้นตอนการให้บริการโอนย้ายที่ 7-ELEVEN ตามที่ กสทช.ให้คำแนะนำเพิ่มเติมทันที คือ จะปรับข้อความในสลิปที่มอบให้ลูกค้าไว้เป็นหลักฐานจากคำว่าใบเสร็จรับเงิน เป็นใบคำขอโอนย้าย เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งจะจัดส่งสำเนาสัญญาให้ผู้ใช้บริการเมื่อโอนย้ายสำเร็จด้วย


อย่างไรก็ดี ตั้งแต่บริษัทเปิดให้มีการโอนย้ายเลขหมายได้ที่ 7-ELEVEN ดังกล่าว พบว่ามีลูกค้าจากผู้ประกอบการรายอื่นประสงค์ขอทำการย้ายค่ายเบอร์เดิมมาที่ทรูมูฟ เอช เป็นจำนวนมาก แต่ไม่ได้รับการโอนย้ายมากกว่าแสนราย.
__________________________________________

กทค.เปิดย้ายค่ายผ่านเซเว่น ทรูพร้อมปรับขั้นตอนบ่นถูกบล็อก100,000ราย


กทค.เคลียร์พิพาท ทรูฯ โอนย้ายเลขหมายผ่านร้านสะดวกได้ กสทช.อ้างเพื่อประโยชน์-สะดวกประชาชน ทรูฯ ขานรับ เร่งปรับกระบวนการให้ตรงตามประกาศ

พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เปิดเผยว่า การประชุมกรรมการ กทค. เมื่อวันที่ 18 ก.พ.2559 ที่ผ่านมา มีมติให้กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการแทนบางส่วนของประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ ในกรณีที่มีกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รองรับขั้นตอนการโอนย้ายเลขหมายตามประกาศ กสทช. อาทิ ขั้นตอนการลงลายมือชื่อในแบบคำขอ, ขั้นตอนการเรียกเก็บสำเนาบัตรประชาชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค แต่เพื่อสร้างความมั่นใจในกระบวนการโอนย้าย ผู้ให้บริการรายใหม่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนที่จะมีการโอนย้ายใหม่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ส่วนกรณีการปฏิเสธการโอนย้ายเลขหมายของผู้ให้บริการรายเดิมจะสามารถทำได้ตามที่กำหนดไว้ในประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เท่านั้น มี 8 ประการ อาทิ 1.เลขหมายที่ขอโอนย้ายได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของชาติ 2.เลขหมายที่ขอโอนย้ายอยู่ระหว่างการดำเนินคดี 3.เลขหมายที่ขอโอนย้ายไม่ใช่เลขหมายของผู้ใช้บริการ เป็นต้น

ทั้งนี้ การลงมติดังกล่าวสืบเนื่องจากกรณีที่บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด หรือ เอดับบลิวเอ็น (AWN) ในเครือเอไอเอส เดินทางเข้ายื่นหนังสือเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบวิธีการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อ กสทช. ที่ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และบริษัท เรียล มูฟ จำกัด ได้มีการให้บริการคงสิทธิเลขหมายผ่านช่องทางร้านสะดวกซื้อ ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ เนื่องจากผู้ใช้บริการไม่ต้องลงนามในคำขอโอนย้าย ที่ผู้ให้บริการจะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานและมอบสำเนาให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยเอไอเอสและดีแทคมองว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการในการถูกลักลอบโอนย้ายเลขหมาย โดยผู้ที่โอนอาจไม่ใช่เจ้าของเลขหมายที่แท้จริง

ด้านนายกิตติณัฐ ทีคะวรรณ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์ ธุรกิจโมบายล์ และผู้อำนวยการบริหารธุรกิจรีเทล บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า หลังจากที่มีมติ กทค.อนุมัติให้สามารถย้ายค่ายผ่านร้านสะดวกซื้อได้ ทางบริษัทยินดีที่จะปรับเพิ่มขั้นตอนการให้บริการโอนย้ายที่ 7-ELEVEN ตามที่ กสทช.ให้คำแนะนำเพิ่มเติมทันที คือ จะปรับข้อความในสลิปที่มอบให้ลูกค้าไว้เป็นหลักฐานจากคำว่าใบเสร็จรับเงิน เป็นใบคำขอโอนย้าย เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งจะจัดส่งสำเนาสัญญาให้ผู้ใช้บริการเมื่อโอนย้ายสำเร็จด้วย

อย่างไรก็ดี ตั้งแต่บริษัทเปิดให้มีการโอนย้ายเลขหมายได้ที่ 7-ELEVEN ดังกล่าว พบว่ามีลูกค้าจากผู้ประกอบการรายอื่นประสงค์ขอทำการย้ายค่ายเบอร์เดิมมาที่ทรูมูฟ เอช เป็นจำนวนมาก แต่ไม่ได้รับการโอนย้ายมากกว่าแสนราย.

http://www.thaipost.net/?q=กทคเปิดย้ายค่ายผ่านเซเว่น-ทรูพร้อมปรับขั้นตอนบ่นถูกบล็อก100000ราย

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.