Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

02 พฤษภาคม 2559 รัฐให้งบ Tech Startup 2 หมื่นลบ. โดยกระทรวงการคลังดำเนินการ 1 หมื่นล้านบาท ส่วนกระทรวงไอซีทีอยู่ระหว่างรอกฎหมายดีอีผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

ประเด็นหลักกระทรวงไอซีทีในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล พร้อมสนับสนุนกลุ่มTech Startup (เทค สตาร์ทอัพ) ซึ่งกระทรวงฯ มีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในการให้ภาคธุรกิจผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริม ให้นำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในการสร้างผลิตภาพของประเทศ สำหรับกลุ่มเทค สตาร์ทอัพ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสและความหวังใหม่ของประเทศไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลจะเน้นที่นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ทั้งนี้ รัฐบาลตั้งเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการใหม่จำนวน 10,000 ราย ภายในปี 2561 โดยขณะนี้ตั้งงบประมาณสนับสนุนกลุ่มสตาร์ทอัพเบื้องต้นที่ 2 หมื่นล้าน โดยกระทรวงการคลังดำเนินการ 1 หมื่นล้านบาท ส่วนกระทรวงไอซีทีอยู่ระหว่างรอกฎหมายดีอีผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่จะเข้าสู่การพิจารณาวาระแรกในสัปดาห์หน้าซึ่งคาดว่ากฎหมายจะผ่านความเห็นชอบปลายปีนี้ โดยหากกฎหมายดีอีผ่านจะสามารถตั้งกองทุนดิจิตอลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเบื้องต้นจะของบประมาณหมุนเวียนในกองทุนที่ 1 หมื่นล้านบาท “แนวทางในการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะของกระทรวงฯ มี 6 แนวทาง คือ การสนับสนุน
_______________________รัฐอัดงบกว่า 2 หมื่นล.หนุนสตาร์ทอัพไทย


„รัฐอัดงบกว่า 2 หมื่นล.หนุนสตาร์ทอัพไทย ก.ไอซีที ย้ำ รัฐบาลเล็งอัพงบกว่า 2 หมื่นล้านบาท หนุนกลุ่มสตาร์ทอัพไทย ตั้งเป้าพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 10,000 ราย ในปี 2561 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 15:00 น. วันนี้ (22 เม.ย.) ที่โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) เปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวการจัดงาน Startup Thailand 2016 ระหว่างวันที่ 28 เม.ย.-1 พ.ค.59 ว่า กระทรวงไอซีทีในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล พร้อมสนับสนุนกลุ่มTech Startup (เทค สตาร์ทอัพ) ซึ่งกระทรวงฯ มีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในการให้ภาคธุรกิจผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริม ให้นำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในการสร้างผลิตภาพของประเทศ สำหรับกลุ่มเทค สตาร์ทอัพ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสและความหวังใหม่ของประเทศไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลจะเน้นที่นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ทั้งนี้ รัฐบาลตั้งเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการใหม่จำนวน 10,000 ราย ภายในปี 2561 โดยขณะนี้ตั้งงบประมาณสนับสนุนกลุ่มสตาร์ทอัพเบื้องต้นที่ 2 หมื่นล้าน โดยกระทรวงการคลังดำเนินการ 1 หมื่นล้านบาท ส่วนกระทรวงไอซีทีอยู่ระหว่างรอกฎหมายดีอีผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่จะเข้าสู่การพิจารณาวาระแรกในสัปดาห์หน้าซึ่งคาดว่ากฎหมายจะผ่านความเห็นชอบปลายปีนี้ โดยหากกฎหมายดีอีผ่านจะสามารถตั้งกองทุนดิจิตอลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเบื้องต้นจะของบประมาณหมุนเวียนในกองทุนที่ 1 หมื่นล้านบาท “แนวทางในการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะของกระทรวงฯ มี 6 แนวทาง คือ การสนับสนุนเบื้องต้นในการเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจ,จัดทำโปรแกรมบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ, ให้คำปรึกษาและความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ,ให้บริการพัฒนาและวิจัยในเชิงลึกผ่านพันธมิตร, จัดเตรียมสถานที่การดำเนินธุรกิจ และส่งต่อหรือร่วมลงทุนในการขยายกิจการ” งาน Startup Thailand 2016นั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเจ้าภาพหลัก โดยร่วมมือกับ 11 หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน ประกอบด้วย กระทรวงไอซีที กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเครือข่ายประชารัฐ และประชาคมสตาร์ทอัพไทย แบ่งธุรกิจเป็น 8 ประเภท คือธุรกิจสตาร์ทอัพด้านการเกษตร ด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการสนับสนุนการทำงานของภาครัฐ ด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้านเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันด้านการเข้าถึงสินค้า ด้านการเงิน และด้านการแพทย์และยารักษาโรค“

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/it/393230

http://www.dailynews.co.th/it/393230

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.