Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

02 พฤษภาคม 2559 กสท.พบทีวีดิจิตอลออกอากาศผิดหมวดที่ประมูลได้ โดย กสทช.ไปทำความเข้าใจกับผู้ได้รับใบอนุญาตและย้ำให้นำรายการไปออกอากาศในระดับความคมชัดที่ตนเองได้รับใบอนุญาตเท่านั้น เช่น ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการช่องความคมชัดมาตรฐานก็ห้ามออกอากาศในระดับความคมชัดสูงมิฉะนั้นจะพิจารณามาตรการลงโทษต่อไป

ประเด็นหลัก
ในขณะเดียวกันปัจจุบันก็พบว่ามีทีวีดิจิตอลหลายช่องมีการออกอากาศในลักษณะนี้โดยจากนี้จะให้สำนักงาน กสทช.ไปทำความเข้าใจกับผู้ได้รับใบอนุญาตและย้ำให้นำรายการไปออกอากาศในระดับความคมชัดที่ตนเองได้รับใบอนุญาตเท่านั้น เช่น ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการช่องความคมชัดมาตรฐานก็ห้ามออกอากาศในระดับความคมชัดสูงมิฉะนั้นจะพิจารณามาตรการลงโทษต่อไป นอกจากนี้ยังเห็นชอบร่างประกาศ กสทช.เรื่องหลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนที่มีคุณภาพ พ.ศ. ... เพื่อเป็นร่างประกาศให้กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ(กทปส.) ให้มีการส่งเสริมสื่อวิทยุชุมชนที่มีคุณภาพ สนับสนุนทุนเพื่อจัดตั้งและผลิตเนื้อหารายการวิทยุบริการชุมชน โดยจะต้องมีการนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป และหากชุมชนใดที่มีความเข้มแข็งก็สามารถเข้ามาขอรับใบอนุญาติเพื่อเป็นผู้ให้บริการสื่อชุมชนได้เช่นกัน.“_______________________กสท.พบทีวีดิจิตอลออกอากาศผิดหมวดที่ประมูลได้


„กสท.พบทีวีดิจิตอลออกอากาศผิดหมวดที่ประมูลได้ กสท. เตรียมชี้แจงผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล หลังพบนำรายการไปออกอากาศไม่ตรงกับหมวดหมู่ที่ประมูลได้ ฝ่าฝืนเตรียมลงโทษ วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 16:02 น. วันนี้ (27 เม.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ผศ.ดร.ภักดี มานะเวศ รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสท. ได้มีการพิจารณาหนังสือของ บริษัท อัมรินทร์เทเลวิชั่น จำกัด เรื่องขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหากรณีผู้รับใบอนุญาตในหมวดหมู่ความคมชัดปกติ(SD)ออกอากาศด้วยความคมชัดสูง(HD) ซึ่งถือว่าไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปและประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ ในขณะเดียวกันปัจจุบันก็พบว่ามีทีวีดิจิตอลหลายช่องมีการออกอากาศในลักษณะนี้โดยจากนี้จะให้สำนักงาน กสทช.ไปทำความเข้าใจกับผู้ได้รับใบอนุญาตและย้ำให้นำรายการไปออกอากาศในระดับความคมชัดที่ตนเองได้รับใบอนุญาตเท่านั้น เช่น ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการช่องความคมชัดมาตรฐานก็ห้ามออกอากาศในระดับความคมชัดสูงมิฉะนั้นจะพิจารณามาตรการลงโทษต่อไป นอกจากนี้ยังเห็นชอบร่างประกาศ กสทช.เรื่องหลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนที่มีคุณภาพ พ.ศ. ... เพื่อเป็นร่างประกาศให้กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ(กทปส.) ให้มีการส่งเสริมสื่อวิทยุชุมชนที่มีคุณภาพ สนับสนุนทุนเพื่อจัดตั้งและผลิตเนื้อหารายการวิทยุบริการชุมชน โดยจะต้องมีการนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป และหากชุมชนใดที่มีความเข้มแข็งก็สามารถเข้ามาขอรับใบอนุญาติเพื่อเป็นผู้ให้บริการสื่อชุมชนได้เช่นกัน.“

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/it/394238

http://www.dailynews.co.th/it/394238

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.