Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

13 มิถุนายน 2559 กสทช.ฐากร ระบุ ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) มีมติเรียกค่าเสียหายกรณี บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด ไม่ชำระเงินค่าประมูลคลื่น 900 MHz จำนวน 199.42 ล้านบาท นอกเหนือจากเงินหลักประกัน 644 ล้านบาท

ประเด็นหลัก
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) มีมติเรียกค่าเสียหายกรณี บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด ไม่ชำระเงินค่าประมูลคลื่น 900 MHz จำนวน 199.42 ล้านบาท นอกเหนือจากเงินหลักประกัน 644 ล้านบาท ที่ กสทช.ได้ยึดไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยการคิดค่าเสียหายดังกล่าวประกอบด้วย 1.ค่าใช้จ่ายในการจัดประมูลคลื่น 900 MHz รอบแรกเมื่อวันที่ 15-19 ธ.ค.2558 ที่ผ่านมา จำนวน 20.24 ล้านบาท ซึ่งคิดจากค่าใช้จ่ายการประมูลจริง 80.99 ล้านบาท หารด้วยจำนวนผู้ประมูล 4 ราย 2.ค่าใช้จ่ายในการประมูลเมื่อวันที่ 27 พ.ค.2559 จำนวน 10 ล้านบาท และ 3. ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากยอดเงินที่แจสต้องชำระงวดแรก 8,040 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค.-30 มิ.ย.2559 ซึ่งคาดว่าจะเป็นวันสุดท้ายที่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (เอดับบลิวเอ็น) มาชำระเงินค่าประมูลคลื่น 900 MHz คิดเป็นเงิน 169.17 ล้านบาท
ส่วนการเรียกค่าเสียหายจากส่วนต่างการประมูลนั้น กสทช.ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ เนื่องจากราคาที่ประมูลครั้งที่ 2 เท่ากับครั้งแรก คือ 75,654 ล้านบาท
_________________________________ ขนหน้าแข้งไม่ร่วง กทค.คิดค่าเสียหายแจส 199 ล้านบาท


ในที่สุดก็ทำอะไรพวกลวงโลกไม่ได้ กทค.เคาะค่าเสียหายแจส 199 ล้านบาท ต้องจ่ายภายใน 16 มิ.ย.นี้ ชี้ช่องเอดับบลิวเอ็น ร้องค่าเสียโอกาสได้ ส่วนการยึดใบอนุญาตธุรกิจอื่นของกลุ่มจัสมินทำไม่ได้ เหตุไม่มีกฎหมายเอาผิด หากแจสไม่พอใจอุทธรณ์ต่อ กสทช.ได้ หากไม่จ่ายเจอกันที่ศาลแพ่ง
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) มีมติเรียกค่าเสียหายกรณี บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด ไม่ชำระเงินค่าประมูลคลื่น 900 MHz จำนวน 199.42 ล้านบาท นอกเหนือจากเงินหลักประกัน 644 ล้านบาท ที่ กสทช.ได้ยึดไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยการคิดค่าเสียหายดังกล่าวประกอบด้วย 1.ค่าใช้จ่ายในการจัดประมูลคลื่น 900 MHz รอบแรกเมื่อวันที่ 15-19 ธ.ค.2558 ที่ผ่านมา จำนวน 20.24 ล้านบาท ซึ่งคิดจากค่าใช้จ่ายการประมูลจริง 80.99 ล้านบาท หารด้วยจำนวนผู้ประมูล 4 ราย 2.ค่าใช้จ่ายในการประมูลเมื่อวันที่ 27 พ.ค.2559 จำนวน 10 ล้านบาท และ 3. ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากยอดเงินที่แจสต้องชำระงวดแรก 8,040 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค.-30 มิ.ย.2559 ซึ่งคาดว่าจะเป็นวันสุดท้ายที่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (เอดับบลิวเอ็น) มาชำระเงินค่าประมูลคลื่น 900 MHz คิดเป็นเงิน 169.17 ล้านบาท
ส่วนการเรียกค่าเสียหายจากส่วนต่างการประมูลนั้น กสทช.ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ เนื่องจากราคาที่ประมูลครั้งที่ 2 เท่ากับครั้งแรก คือ 75,654 ล้านบาท
ทั้งนี้ ผู้ชนะการประมูลรายใหม่ คือ เอดับบลิวเอ็น สามารถเรียกร้องค่าเสียโอกาสในการประกอบธุรกิจได้ภายใน 2 ปี นับจากวันที่เปิดให้บริการ ส่วนการยึดใบอนุญาตที่ กสทช.ออกใบอนุญาตให้แก่ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) นั้นไม่สามารถทำได้ เพราะไม่มีกฎหมายใดๆ หรือแม้กระทั่งกฎของ กสทช.ในการยึดใบอนุญาตดังกล่าวรองรับ
ทั้งนี้ ตัวแทนจากแจส โมบาย ได้มารับหนังสือเรียกร้องค่าเสียหายไปแล้วเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2559 ดังนั้น แจสต้องนำเงินมาชำระภายใน 15 วัน คือ ภายในวันที่ 16 มิ.ย.2559 หากแจสไม่พอใจก็สามารถส่งคำร้องอุทธรณ์มายัง กสทช.เพื่อนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมของ กทค.อีกครั้งหนึ่ง โดยเรื่องนี้ไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง จึงไม่ต้องนำเรื่องถึงศาลปกครองกลาง แต่สามารถฟ้องร้องต่อศาลแพ่งได้
นายฐากร กล่าวอีกว่า สำหรับการตรวจสอบพฤติกรรมของบริษัทนั้น กทค.เห็นว่า เมื่อพิจารณาตามกรอบของกฎหมายยังไม่พบเหตุที่จะเป็นความเสียหายที่ทำให้รัฐเสียประโยชน์ หรือมีการสมยอมราคา ทั้งนี้ การพิจารณาทั้งหมดไม่เกี่ยวกับกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานอื่น อย่างไรก็ดี หากหน่วยงานอื่นจะนำรายงานไปใช้เพื่อประโยชน์ กสทช.ก็พร้อมจะเปิดเผยรายงานผลการตรวจสอบ
“การทำงานของคณะทำงานพิจารณาความเสียหายแจสทำมา 2 เดือน ผลสรุปมาว่าต้องคิดค่าเสียหายเพียง 131 ล้านบาท แต่ กทค.เห็นต่างว่าควรคิดค่าประมูล และดอกเบี้ยผิดนัดชำระด้วย หากแจสไม่พอใจก็สามารถมาอุทธรณ์ได้ แต่หากเอดับบลิวเอ็นมาจ่ายเงินก่อน 30 มิ.ย. กสทช.ก็จะมีเงินจากดอกเบี้ยที่แจสจ่ายคืนให้เอดับบลิวเอ็น ด้วย หากจ่ายทีหลัง แจส ก็ต้องถูกคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระต่อไปอีก”

http://manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9590000055094&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=MGR+Morning+Brief+2-6-59&utm_campaign=20160601_m131874780_MGR+Morning+Brief+2-6-59&utm_term=_E0_B8_82_E0_B8_99_E0_B8_AB_E0_B8_99_E0_B9_89_E0_B8_B2_E0_B9_81_E0_B8_82_E0_B9_89_E0_B8_87_E0_B9_84_

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.