Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

30 มิถุนายน 2559 (บทความ) พลิกโจทย์วิ่งไล่ผู้บริโภคยุค 4G สูตร 8 วิ "เร็ว ง่าย ตรงประเด็น // แบรนด์ก็ต้องสะท้อนความคิดของแบรนด์และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คน กลุ่มนี้ได้ ซึ่งหน้าที่ของแบรนด์ต้องไม่เพียงแค่ผลิตสินค้า บริการ แต่ต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคด้วย

ประเด็นหลัก
"อาภาภัทร" บอกว่า การดึงความสนใจจากคนกลุ่มนี้ ต้องมีไอเดียแปลก ใหม่ แตกต่าง ขณะเดียวกันแบรนด์ก็ต้องสะท้อนความคิดของแบรนด์และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คน กลุ่มนี้ได้ ซึ่งหน้าที่ของแบรนด์ต้องไม่เพียงแค่ผลิตสินค้า บริการ แต่ต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคด้วย ______________________________________________ พลิกโจทย์วิ่งไล่ผู้บริโภคยุค 4G สูตร 8 วิ "เร็ว ง่าย ตรงประเด็น"


จะดึงความสนใจและสื่อสารอย่างไรกับผู้บริโภคยุคนี้ที่เปลี่ยนพฤติกรรมอย่าง รวดเร็ว รอไม่ได้ ทุกอย่างต้องเดี๋ยวนี้ เวลานี้ กลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่นักการตลาด แบรนด์ ตั้งคำถามขึ้น พร้อม ๆ กับเร่งหาคำตอบ เพื่อยิงตรง โดนใจผู้บริโภคให้เร็วที่สุด

"ดั่งใจถวิล อนันตชัย" นายกสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย กล่าวในงานสัมมนา "WHAT IS COMING NEXT" ว่า พฤติกรรมผู้บริโภคยุคนี้เปลี่ยนไปชัดเจน โดยพฤติกรรม Next Gen แบ่ง 4 ส่วน ได้แก่ N-Now เดี๋ยวนี้ เวลานี้ รอไม่ได้ ถ้าไม่ได้ก็พร้อมจะเปลี่ยนไปหาแบรนด์อื่นทันที

ซึ่งแบรนด์ต้องเร่ง จูงใจผู้บริโภคยุคนี้ให้ได้ตั้งแต่ 8 วินาทีแรก เนื่องจากคนกลุ่มนี้เปิดรับข้อมูลข่าวสารจำนวนมากจากหลากหลายช่องทาง

ตามด้วย E-Entrepreneurship ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ รักอิสระ แบรนด์ต้องกระตุ้นให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีส่วนร่วมกับแบรนด์ เช่น โคครีเอชั่น ร่วมออกแบบ หรือมีกิจกรรมร่วมกับแบรนด์ ให้ผู้บริโภครู้สึกเป็นเจ้าของแบรนด์ ซึ่งสอดรับกับ E-Expression กล้าแสดงความคิดเห็น ซึ่งพฤติกรรมนี้จะส่งผลทั้งดีและเสียต่อแบรนด์ นั่นหมายถึง วิกฤตหรือโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับแบรนด์ ดังนั้นแบรนด์ต้องทำให้คนกลุ่มนี้พูดถึงแบรนด์ในมุมมองที่ดี

สุดท้าย T-Technology พฤติกรรมที่เกิดขึ้นปัจจุบันเกิดจากอิทธิพลของเทคโนโลยี นักการตลาดและแบรนด์ต้องหาวิธีเข้าหาผู้บริโภคผ่านช่องทางการสื่อสารใหม่ ๆ

สอดรับกับ "อาภาภัทร บุญรอด" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกันตาร์ ประเทศไทย กล่าวว่า จากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมคน Next Gen คือ กลุ่มเดียวกับGen Me ที่มีความเป็นตัวเอง รักอิสระ ขณะเดียวกันก็ต้องการมีสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง เพื่อทำให้ตัวเองมีคุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่คนกลุ่มนี้ให้ความสำคัญแล้วแบรนด์จะสื่อสารกับคนกลุ่มนี้ อย่างไร

"อาภาภัทร" บอกว่า การดึงความสนใจจากคนกลุ่มนี้ ต้องมีไอเดียแปลก ใหม่ แตกต่าง ขณะเดียวกันแบรนด์ก็ต้องสะท้อนความคิดของแบรนด์และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คน กลุ่มนี้ได้ ซึ่งหน้าที่ของแบรนด์ต้องไม่เพียงแค่ผลิตสินค้า บริการ แต่ต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคด้วย

นอกจากนี้ ด้วยช่องทางการสื่อสารเพิ่มขึ้น ทำให้คนกลุ่มนี้มีการจดจำลดลง เพราะถูกแวดล้อมด้วยสื่อต่าง ๆ การสื่อสารกับคนกลุ่มนี้ ต้อง "เร็ว ตรงประเด็น และง่าย"

"อาภาภัทร" ขยายความว่า ง่ายในที่นี้ หมายถึง การเล่าเรื่องราว วิธีนำเสนอต้องง่าย ไม่ต้องคิดต่อมาก ขณะที่มุมมองผู้ดำเนินธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคยักษ์ใหญ่ "ยูนิลีเวอร์"

"สุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์" ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทยเทรดดิ้งจำกัด ให้มุมมองว่า ความสำเร็จยูนิลีเวอร์ คือ การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง

และต้องจับเทรนด์พฤติกรรมของผู้บริโภคให้ทัน ปัจจุบันผู้บริโภคกลายเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ เปลี่ยนเร็ว การทำธุรกิจก็ต้องปรับตัวเร็วด้วยเช่นกัน และต้องไม่เห็นแก่ตัวอีกแล้ว ด้วยแนวโน้มที่เกิดขึ้น ยูนิลีเวอร์ได้เปลี่ยนแนวทางหันมาสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน

"เราไม่ได้มองผู้บริโภคในมุมมองของนักการตลาด แต่ต้องถอดหัวใจของผู้บริโภคให้ได้ว่า ต้องการอะไร แม้จะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ แต่ก็ปรับตัวเร็ว ถึงแม้เราจะเป็นช้างแต่เป็นช้างที่วิ่งเร็วได้"

"สุพัตรา" กล่าวว่า รูปแบบการทำตลาดยุคนี้ต้องเปลี่ยนเร็ว บาลานซ์ทุกส่วน ต้องโฟกัสเจาะจงถึงกลุ่มเป้าหมาย และการมีแคมเปญใหญ่ที่มีการวางแผนชัดเจน แม้จะใช้งบฯลงทุนสูง แต่ได้ประสิทธิภาพที่ดี

"ขณะที่ธุรกิจขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี แม้จะไม่มีงบฯลงทุนจำนวนมาก ก็ไม่ใช่ปัญหาในการเติบโต เพราะสิ่งสำคัญ คือ ไอเดีย ถ้าไอเดียดีก็มีโอกาสโต ซึ่งจุดแข็งของเอสเอ็มอีคือธุรกิจมีขนาดเล็กและปรับตัวได้เร็ว ประกอบกับสื่อดิจิทัลที่ขยายตัวขึ้น การสร้างโอกาสใหม่ ๆ"

เมื่อพฤติกรรมคนเปลี่ยนเร็ว กลายเป็นความท้าทายที่เพิ่มดีกรีขึ้นของนักการตลาด และสินค้า ที่ต้องแก้เกมและวิ่งให้ทันผู้บริโภคยุค 4G ที่เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อทุกการตัดสินใจของผู้บริโภค


http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1466966991พลิกโจทย์วิ่งไล่ผู้บริโภคยุค 4G สูตร 8 วิ "เร็ว ง่าย ตรงประเด็น"

Prev1 of 1Next
คลิกภาพเพื่อขยาย
updated: 27 มิ.ย. 2559 เวลา 08:00:00 น.
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

จะดึงความสนใจและสื่อสารอย่างไรกับผู้บริโภคยุคนี้ที่เปลี่ยนพฤติกรรมอย่าง รวดเร็ว รอไม่ได้ ทุกอย่างต้องเดี๋ยวนี้ เวลานี้ กลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่นักการตลาด แบรนด์ ตั้งคำถามขึ้น พร้อม ๆ กับเร่งหาคำตอบ เพื่อยิงตรง โดนใจผู้บริโภคให้เร็วที่สุด

"ดั่งใจถวิล อนันตชัย" นายกสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย กล่าวในงานสัมมนา "WHAT IS COMING NEXT" ว่า พฤติกรรมผู้บริโภคยุคนี้เปลี่ยนไปชัดเจน โดยพฤติกรรม Next Gen แบ่ง 4 ส่วน ได้แก่ N-Now เดี๋ยวนี้ เวลานี้ รอไม่ได้ ถ้าไม่ได้ก็พร้อมจะเปลี่ยนไปหาแบรนด์อื่นทันที

ซึ่งแบรนด์ต้องเร่ง จูงใจผู้บริโภคยุคนี้ให้ได้ตั้งแต่ 8 วินาทีแรก เนื่องจากคนกลุ่มนี้เปิดรับข้อมูลข่าวสารจำนวนมากจากหลากหลายช่องทาง

ตามด้วย E-Entrepreneurship ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ รักอิสระ แบรนด์ต้องกระตุ้นให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีส่วนร่วมกับแบรนด์ เช่น โคครีเอชั่น ร่วมออกแบบ หรือมีกิจกรรมร่วมกับแบรนด์ ให้ผู้บริโภครู้สึกเป็นเจ้าของแบรนด์ ซึ่งสอดรับกับ E-Expression กล้าแสดงความคิดเห็น ซึ่งพฤติกรรมนี้จะส่งผลทั้งดีและเสียต่อแบรนด์ นั่นหมายถึง วิกฤตหรือโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับแบรนด์ ดังนั้นแบรนด์ต้องทำให้คนกลุ่มนี้พูดถึงแบรนด์ในมุมมองที่ดี

สุดท้าย T-Technology พฤติกรรมที่เกิดขึ้นปัจจุบันเกิดจากอิทธิพลของเทคโนโลยี นักการตลาดและแบรนด์ต้องหาวิธีเข้าหาผู้บริโภคผ่านช่องทางการสื่อสารใหม่ ๆ

สอดรับกับ "อาภาภัทร บุญรอด" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกันตาร์ ประเทศไทย กล่าวว่า จากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมคน Next Gen คือ กลุ่มเดียวกับGen Me ที่มีความเป็นตัวเอง รักอิสระ ขณะเดียวกันก็ต้องการมีสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง เพื่อทำให้ตัวเองมีคุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่คนกลุ่มนี้ให้ความสำคัญแล้วแบรนด์จะสื่อสารกับคนกลุ่มนี้ อย่างไร

"อาภาภัทร" บอกว่า การดึงความสนใจจากคนกลุ่มนี้ ต้องมีไอเดียแปลก ใหม่ แตกต่าง ขณะเดียวกันแบรนด์ก็ต้องสะท้อนความคิดของแบรนด์และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คน กลุ่มนี้ได้ ซึ่งหน้าที่ของแบรนด์ต้องไม่เพียงแค่ผลิตสินค้า บริการ แต่ต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคด้วย

นอกจากนี้ ด้วยช่องทางการสื่อสารเพิ่มขึ้น ทำให้คนกลุ่มนี้มีการจดจำลดลง เพราะถูกแวดล้อมด้วยสื่อต่าง ๆ การสื่อสารกับคนกลุ่มนี้ ต้อง "เร็ว ตรงประเด็น และง่าย"

"อาภาภัทร" ขยายความว่า ง่ายในที่นี้ หมายถึง การเล่าเรื่องราว วิธีนำเสนอต้องง่าย ไม่ต้องคิดต่อมาก ขณะที่มุมมองผู้ดำเนินธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคยักษ์ใหญ่ "ยูนิลีเวอร์"

"สุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์" ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทยเทรดดิ้งจำกัด ให้มุมมองว่า ความสำเร็จยูนิลีเวอร์ คือ การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง

และต้องจับเทรนด์พฤติกรรมของผู้บริโภคให้ทัน ปัจจุบันผู้บริโภคกลายเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ เปลี่ยนเร็ว การทำธุรกิจก็ต้องปรับตัวเร็วด้วยเช่นกัน และต้องไม่เห็นแก่ตัวอีกแล้ว ด้วยแนวโน้มที่เกิดขึ้น ยูนิลีเวอร์ได้เปลี่ยนแนวทางหันมาสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน

"เราไม่ได้มองผู้บริโภคในมุมมองของนักการตลาด แต่ต้องถอดหัวใจของผู้บริโภคให้ได้ว่า ต้องการอะไร แม้จะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ แต่ก็ปรับตัวเร็ว ถึงแม้เราจะเป็นช้างแต่เป็นช้างที่วิ่งเร็วได้"

"สุพัตรา" กล่าวว่า รูปแบบการทำตลาดยุคนี้ต้องเปลี่ยนเร็ว บาลานซ์ทุกส่วน ต้องโฟกัสเจาะจงถึงกลุ่มเป้าหมาย และการมีแคมเปญใหญ่ที่มีการวางแผนชัดเจน แม้จะใช้งบฯลงทุนสูง แต่ได้ประสิทธิภาพที่ดี

"ขณะที่ธุรกิจขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี แม้จะไม่มีงบฯลงทุนจำนวนมาก ก็ไม่ใช่ปัญหาในการเติบโต เพราะสิ่งสำคัญ คือ ไอเดีย ถ้าไอเดียดีก็มีโอกาสโต ซึ่งจุดแข็งของเอสเอ็มอีคือธุรกิจมีขนาดเล็กและปรับตัวได้เร็ว ประกอบกับสื่อดิจิทัลที่ขยายตัวขึ้น การสร้างโอกาสใหม่ ๆ"

เมื่อพฤติกรรมคนเปลี่ยนเร็ว กลายเป็นความท้าทายที่เพิ่มดีกรีขึ้นของนักการตลาด และสินค้า ที่ต้องแก้เกมและวิ่งให้ทันผู้บริโภคยุค 4G ที่เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อทุกการตัดสินใจของผู้บริโภค


http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1466966991

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.