Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

30 มิถุนายน 2559 AIS ระบุ มีลูกค้าที่ใช้บริการคลื่น 900 MHz ที่ยังค้างอยู่ในระบบสัปทานเดิม จำนวน 3.7 แสนเลขหมาย ซึ่งเป็นลูกค้าที่ไม่ได้ใช้งานประจำ


ประเด็นหลัก
นายสมชัยกล่าวว่า สำหรับคลื่นความถี่ 900 MHz เป็นคลื่นความถี่ต่ำแต่สามารถกระจายสัญญาณได้ไกลกว่าคลื่นความถี่สูงในย่านอื่น และเมื่อผนวกเข้ากับคลื่นความถี่ย่าน 2100 MHz, 1800 MHz จะยิ่งทำให้เอไอเอส เป็นเครือข่ายที่มีศักยภาพมากที่สุดในตลาดโทรคมนาคมทั้งในเรื่อง เครือข่ายที่ครอบคลุมมากที่สุด คุณภาพของสัญญาณที่ดีที่สุด ส่งผลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

ทั้งนี้ ปัจจุบันเอไอเอส มีลูกค้าที่ใช้บริการคลื่น 900 MHz ที่ยังค้างอยู่ในระบบสัปทานเดิม จำนวน 3.7 แสนเลขหมาย ซึ่งเป็นลูกค้าที่ไม่ได้ใช้งานประจำ โดยลูกค้ากลุ่มดังกล่าวเมื่อสิ้นสุด ตามประกาศ กสทช.เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุด การอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.2556 (มาตรการเยียวยาฯ) คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ในวันที่ 30 มิ.ย. 2559 นี้ โดยกลุ่มลูกค้า 2G (ภายใต้สัปทาน ทีโอที) ดังกล่าวจะซิมดับทันที
______________________________________________
ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2559 นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ รักษาการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค(เอดับบลิวเอ็น) บริษัท ในเครือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz (895-905 MHz/940-950 MHz) ในมูลค่า 75,654 ล้านบาท ได้นำเงินไปชำระค่าใบอนุญาตงวดแรกจำนวน 8,602.8 ล้านบาท (รวม VAT) พร้อมหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน (แบงก์การันตี) 72,346.98 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ไปให้กับ กสทช.แล้ว โดยมี นายประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ นายแพทย์ประวิทย์ สถาพรวงศา กรรมการกสทช. และนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.เป็นผู้รับมอบ

นายฐากรกล่าวว่า ค่าประมูลงวดแรกที่ได้รับจำนวนทั้งสิ้น 8,602.80 ล้านบาท สำนักงานฯ จะนำส่งกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป ส่วนการชำระเงินประมูลงวดที่สอง จะชำระจำนวน 4,020 ล้านบาท พร้อม VAT 281.40 ล้านบาท เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 2 ปี งวดที่สาม จะชำระจำนวน 4,020 ล้านบาท พร้อม VAT 281.40 ล้านบาท ชำระเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี งวดสุดท้ายจะชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ส่วนที่เหลือทั้งหมดจำนวน 59,574 ล้านบาท พร้อม VAT 4,170.18 ล้านบาท เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 4 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ กสทช. จะดูแลมาตรการเพื่อสังคมและคุ้มครองผู้บริโภคตามที่สัญญาไว้กับประชาชนโดยจะกำกับคุณภาพการให้บริการ ,อัตราค่าบริการ,การขยายโครงข่ายและคุณภาพของสัญญาณให้เป็นไปตามเงื่อนไขการประมูล

ทั้งนี้ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) จะออกใบอนุญาต ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สาม
และใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคมย่าน 900 MHz ให้มีผลในวันที่ 1 ก.ค. 2559

นายสมชัยกล่าวว่า สำหรับคลื่นความถี่ 900 MHz เป็นคลื่นความถี่ต่ำแต่สามารถกระจายสัญญาณได้ไกลกว่าคลื่นความถี่สูงในย่านอื่น และเมื่อผนวกเข้ากับคลื่นความถี่ย่าน 2100 MHz, 1800 MHz จะยิ่งทำให้เอไอเอส เป็นเครือข่ายที่มีศักยภาพมากที่สุดในตลาดโทรคมนาคมทั้งในเรื่อง เครือข่ายที่ครอบคลุมมากที่สุด คุณภาพของสัญญาณที่ดีที่สุด ส่งผลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

ทั้งนี้ ปัจจุบันเอไอเอส มีลูกค้าที่ใช้บริการคลื่น 900 MHz ที่ยังค้างอยู่ในระบบสัปทานเดิม จำนวน 3.7 แสนเลขหมาย ซึ่งเป็นลูกค้าที่ไม่ได้ใช้งานประจำ โดยลูกค้ากลุ่มดังกล่าวเมื่อสิ้นสุด ตามประกาศ กสทช.เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุด การอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.2556 (มาตรการเยียวยาฯ) คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ในวันที่ 30 มิ.ย. 2559 นี้ โดยกลุ่มลูกค้า 2G (ภายใต้สัปทาน ทีโอที) ดังกล่าวจะซิมดับทันที

http://www.naewna.com/business/223032

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.