Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

24 สิงหาคม 2559 พ.ร.บ.คอมพ์ใหม่เสร็จ คาดว่าภายในไม่เกิน 3 เดือน ร่างกฎหมายฉบับนี้จะต้องเสร็จเรียบร้อย

ประเด็นหลัก


ดังนั้นจึงคาดว่าภายในไม่เกิน 3 เดือน ร่างกฎหมายฉบับนี้จะต้องเสร็จเรียบร้อย แต่เพื่อให้มีการสร้างสมดุลระหว่างในการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงสร้างความเข้าใจลดข้อกังวลในสังคม อีกราว 2 เดือน เมื่อได้ร่างกฎหมายฉบับที่เกือบจะเสร็จสมบูรณ์ 100% จะมีการนำร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ออกมารับฟังความเห็นอีกครั้ง
_________________________________________________

ประธานกรรมาธิการ สนช.เผยไม่เกิน3เดือนร่าง พ.ร.บ.คอมพ์ใหม่เสร็จ พร้อมเปิดรับฟังความเห็นอีกรอบ


ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2559 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. … สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้จัดการประชุมรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

โดย พลตำรวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เปิดเผยว่า ร่าง พ.ร.บ.กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาในวาระ 2 ของชั้นกรรมาธิการ โดยเป็นการพิจารณาเป็นรายมาตรา แต่ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อยุติในรายละเอียดทั้งหมด เนื่องจากมีหลายประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนและมีความเห็นต่างของผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละฝ่าย 

และในวันที่ 26 ส.ค.นี้ จะเป็นวันครบกำหนดการขอขยายเวลาพิจารณาร่างกฎหมายเป็นครั้งที่ 2 ตามที่คณะกรรมาธิการได้ขอขยายเวลาได้ ดังนั้นจะมีการเสนอต่อ สนช. เพื่อขอขยายเวลาเพิ่มอีก 60 วัน ซึ่งจะเป็นการขยายเวลาได้เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนส่งกลับเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. ในวาระที่ 3 เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้กฎหมาย

ดังนั้นจึงคาดว่าภายในไม่เกิน 3 เดือน ร่างกฎหมายฉบับนี้จะต้องเสร็จเรียบร้อย แต่เพื่อให้มีการสร้างสมดุลระหว่างในการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงสร้างความเข้าใจลดข้อกังวลในสังคม อีกราว 2 เดือน เมื่อได้ร่างกฎหมายฉบับที่เกือบจะเสร็จสมบูรณ์ 100% จะมีการนำร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ออกมารับฟังความเห็นอีกครั้ง

"คณะกรรมาธิการต้องการให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ และประชาชนรับได้ไปพร้อมๆ กัน จึงได้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นขึ้นในวันนี้ เพื่อรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อนนำไปปรับปรุง เพราะขณะนี้ก็ยังถือว่า มีหลายประเด็นที่สังคมกังวล และที่ประชุมกรรมาธิการก็ยังไม่ได้ข้อยุติ และเมื่อได้ร่างฉบับที่ตกผลึกเรียบร้อยก็จะมีการนำออกมารับฟังความเห็นสาธารณะอีกครั้ง" 
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1471428372

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.