Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

21 กันยายน 2559 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่าปัจจุบันมีผู้ใช้อินเตอร์เนตแบงกิ้งในประเทศไทย 10 กว่าล้านราย ส่วน โมบายแบงกิ้ง มี 12.9 ล้านราย การลดความเสี่ยงที่ดีที่สุดควรเริ่มต้นด้วยตัวเอง โดยการติดตั้งโปรแกรมป้องกันภัยคุกคาม, การทำธุรกรรมอย่างระมัดระวัง, หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมผ่านเครือข่ายสาธารณะ,

ประเด็นหลัก



นายธนะสิทธิ์ สรรพโชติวัฒน์ผู้บริหารส่วนตรวจสอบความเสี่ยง และเทคโนโลยี ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่าปัจจุบันมีผู้ใช้อินเตอร์เนตแบงกิ้งในประเทศไทย 10 กว่าล้านราย ส่วน โมบายแบงกิ้ง มี 12.9 ล้านราย การลดความเสี่ยงที่ดีที่สุดควรเริ่มต้นด้วยตัวเอง โดยการติดตั้งโปรแกรมป้องกันภัยคุกคาม, การทำธุรกรรมอย่างระมัดระวัง, หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมผ่านเครือข่ายสาธารณะ, ติดตามข่าวภัยคุกคามและหาทางแก้ไขป้องกันให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง ธปท.และสมาคมธนาคารไทยได้ติดตามการตรวจสอบและประเมินความพร้อมของธนาคารพาณิชย์อยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันการทำธุรกรรมผิดปกติของสถาบันการเงิน จึงถือว่าผู้ให้บริการผ่านการกลั่นกรองระดับหนึ่งธปท.และสถาบันการเงินได้ ประสานงานอย่างใกล้ชิดในการติดตามตรวจสอบให้ระบบทำงานด้วยความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดีจำนวนผู้ใช้งานที่มากขึ้นและปริมาณธุรกรรมทำให้ผู้ใช้งานต้องคอย ติดตามและหาทางป้องกันตัวเองด้วย



________________________________________






เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2559 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดประชุม NBTC Public Forum 4/2559 เรื่อง“ขโมยเงินออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือจากกรณีปัญหาสู่การแก้ไขเชิงระบบ” ณ ห้อง กมลทิพย์ 3 โรงแรม เดอะ สุโกศล กทม.

นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา คณะกรรมการ กสทช. ในฐานะคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า เรื่องร้องเรียนการหลอกลวงเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินเป็นเรื่องร้องเรียน ลำดับต้นๆ ในประเทศกำลังพัฒนา เราคงปฏิเสธไม่ได้ที่จะอยู่กับเทคโนโลยีแต่จะทำอย่างไรให้มีมาตรการความปลอดภัยที่ดีขึ้นเป็นระบบที่ตอบสนองทั้งความสะดวก และความปลอดภัยมีความรับผิดชอบต่อที่ผู้ใช้ ระบบที่จะยอมรับได้

นายธนะสิทธิ์ สรรพโชติวัฒน์ผู้บริหารส่วนตรวจสอบความเสี่ยง และเทคโนโลยี ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่าปัจจุบันมีผู้ใช้อินเตอร์เนตแบงกิ้งในประเทศไทย 10 กว่าล้านราย ส่วน โมบายแบงกิ้ง มี 12.9 ล้านราย การลดความเสี่ยงที่ดีที่สุดควรเริ่มต้นด้วยตัวเอง โดยการติดตั้งโปรแกรมป้องกันภัยคุกคาม, การทำธุรกรรมอย่างระมัดระวัง, หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมผ่านเครือข่ายสาธารณะ, ติดตามข่าวภัยคุกคามและหาทางแก้ไขป้องกันให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง ธปท.และสมาคมธนาคารไทยได้ติดตามการตรวจสอบและประเมินความพร้อมของธนาคารพาณิชย์อยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันการทำธุรกรรมผิดปกติของสถาบันการเงิน จึงถือว่าผู้ให้บริการผ่านการกลั่นกรองระดับหนึ่งธปท.และสถาบันการเงินได้ ประสานงานอย่างใกล้ชิดในการติดตามตรวจสอบให้ระบบทำงานด้วยความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดีจำนวนผู้ใช้งานที่มากขึ้นและปริมาณธุรกรรมทำให้ผู้ใช้งานต้องคอย ติดตามและหาทางป้องกันตัวเองด้วย

นายจิรศิลป์ จยาวรรณ กรรมการบริหารสมาคมโทรคมนาคม กล่าวว่าการป้องกันความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์อาจเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ทางออกที่ดีที่สุดคงได้แก่การป้องกันตัวเอง เรื่องความปลอดภัยในส่วนของโครงข่ายมีความปลอดภัย

นางเดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)กล่าวว่า ปัญหาเกิดขึ้นมาจากคนและระบบ การป้องกันควรทำทั้งที่ตัวผู้ใช้งานระบบ, ผู้ให้บริการโทรศัพท์และสถาบันการเงิน โดยสรุปคือควรมีมาตรฐานความปลอดภัยระดับชาติธนาคารต้องมีระบบเตือนการทำธุรกรรมผิดปกติ มีระบบตรวจอุปกรณ์ที่ใช้ทำธุรกรรม




http://www.naewna.com/business/234413

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.