Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

21 กันยายน 2559 DTAC ยื่นขอรับรองการเป็นสมาชิกในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณารับรอง (CAC Certification Committee) ได้ร่วมประชุมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงการอบรมให้ความรู้ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นด้วย

ประเด็นหลัก

ขณะที่ ดีแทค ยื่นขอรับรองการเป็นสมาชิกในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณารับรอง (CAC Certification Committee) ได้ร่วมประชุมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงการอบรมให้ความรู้ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นด้วย

________________________________________


คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective ActionCoalition against Corruption หรือ CAC) ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค เมื่อเร็วๆ นี้ ภายหลังจาก คณะกรรมการได้จัดทำแบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น

นายลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทคกล่าวว่า การที่ดีแทคไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่น และการติดสินบนไม่ว่าจะในรูปแบบใด เป็นการแสดงจุดยืนการต้านคอร์รัปชั่นอันเป็นภัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งองค์กรและต่อประเทศชาติ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการนำพาธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมไปในทิศทางที่ถูกต้อง

“เรามุ่งหวังให้ภาคสังคม และเอกชนอื่นๆ เข้าใจและร่วมมือเพื่อให้ธรรมาภิบาลที่ดีอยู่คู่กับสังคมของเรา อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งระบบ” นายลาร์ส กล่าว

สำหรับโครงการ CAC จัดตั้งขึ้นมาโดยองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศ ได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทยสภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สอท.) และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ขณะที่ ดีแทค ยื่นขอรับรองการเป็นสมาชิกในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณารับรอง (CAC Certification Committee) ได้ร่วมประชุมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงการอบรมให้ความรู้ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นด้วย


http://www.naewna.com/business/234412

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.