Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

23 ตุลาคม 2559 กสทช. ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ให้ดำเนินการแจกคูปองส่วนลดมูลค่า 690 บาทต่อครัวเรือนเป็นจำนวน 4,785,523 ใบ เพื่อสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพิ่มเติม

ประเด็นหลัก
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ให้ดำเนินการแจกคูปองส่วนลดมูลค่า 690 บาทต่อครัวเรือนเป็นจำนวน 4,785,523 ใบ เพื่อสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพิ่มเติม

โดยจะแจกให้กับครัวเรือนดังต่อไปนี้ 1.ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์ แจกคูปองครั้งแรก แต่ยังไม่ได้รับคูปองดังกล่าว (เฉพาะที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ส่งคืนสำนักงาน กสทช.) จำนวน 1,265,523 ใบ 2.ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้าน และมีเจ้าบ้านซึ่งมีขึ้นภายหลั งวันที่ 16 ก.ย. 2557 จำนวนประมาณ 6.7 แสนครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 เม.ย. 2559) 3.ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้าน และมีผู้อยู่อาศัยแต่ไม่มีเจ้าบ้าน จำนวนประมาณ 2.33 ล้านครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 เม.ย. 2559) 4.ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราว และมีเจ้าบ้าน จำนวนประมาณ 5.2 แสนครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 เม.ย. 2559)
_________________________________________


ปลาย พ.ย.นี้ กสทช.เริ่มแจกคูปองส่วนลดทีวีดิจิทัลรอบใหม่อีก 4.7 ล้านครัวเรือน


นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ให้ดำเนินการแจกคูปองส่วนลดมูลค่า 690 บาทต่อครัวเรือนเป็นจำนวน 4,785,523 ใบ เพื่อสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพิ่มเติม

โดยจะแจกให้กับครัวเรือนดังต่อไปนี้ 1.ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์ แจกคูปองครั้งแรก แต่ยังไม่ได้รับคูปองดังกล่าว (เฉพาะที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ส่งคืนสำนักงาน กสทช.) จำนวน 1,265,523 ใบ 2.ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้าน และมีเจ้าบ้านซึ่งมีขึ้นภายหลั งวันที่ 16 ก.ย. 2557 จำนวนประมาณ 6.7 แสนครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 เม.ย. 2559) 3.ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้าน และมีผู้อยู่อาศัยแต่ไม่มีเจ้าบ้าน จำนวนประมาณ 2.33 ล้านครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 เม.ย. 2559) 4.ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราว และมีเจ้าบ้าน จำนวนประมาณ 5.2 แสนครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 เม.ย. 2559)

นายฐากรกล่าวว่า สำนักงานฯ คาดว่าจะสามารถแจกคูปองได้ในช่วงปลายเดือน พ.ย. 2559 สำหรับการแจกในครั้งนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากที่สุด และประหยัดงบประมาณของรัฐในการดำเนินการ โดยจะเปลี่ยนแปลงการแจกคูปองเป็นระบบใหม่ ด้วยการส่งหนังสือแจ้งไปยังครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์ จากนั้นประชาชนสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดไปตรวจสอบ และใช้สิทธิ์แลกรับกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ หรือใช้เป็นส่วนลดแลกซื้อโทรทัศน์ที่รับสัญญาณทีวีดิจิทัลได้ในตัว ณ จุดให้บริการ โดยบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดจะเป็นตัวเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ของกรมการปกครองเพื่อตรวจสอบยืนยันการได้รับสิทธิ์ วิธีนี้จะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ซึ่งการแจกคูปองเพิ่มเติมในล็อตนี้ ยังอยู่ในกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายและจำนวนครัวเรือนไม่เกิน 22.9 ล้านใบ ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้ความเห็นชอบไว้

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1475236073

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.