Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

21 พฤศจิกายน 2559 บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ มีแผนการขยายงานให้ครอบคลุมสื่อทุก Platform จะออกหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ 2 ภาษาแจกฟรี ชื่อ BLT ยอดพิมพ์สูงสุดของประเทศคือ 500,000 ฉบับประเด็นหลัก


นอกจากนั้น ขอเรียนชี้แจงด้วยว่า บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ มีแผนการขยายงานให้ครอบคลุมสื่อทุก Platform เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านข่าวสารและสาระอันดับหนึ่งของประเทศ โดยมีแผนงานใหม่ในอีกหลายด้านทั้งสื่อดิจิทัล สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ดังจะเห็นได้จากการตัดสินใจลงทุนในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจราย 3 วัน ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในประเทศ และยังจะออกหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ 2 ภาษาแจกฟรี ชื่อ BLT ยอดพิมพ์สูงสุดของประเทศคือ 500,000 ฉบับ พร้อมทั้งนิตยสารในเครืออีกร่วม 10 ฉบับ ยังไม่นับรวม Digital Agency ที่จะรับวางแผนสื่อดิจิทัลในโลกยุคใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีแผนงานลดจำนวนพนักงานตามที่มีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์กันแต่อย่างใด ซึ่งกระแสข่าวส่วนหนึ่งเป็นการนำข้อความที่มีการนำเสนอข่าวลดจำนวนพนักงานเมื่อปี 2558 มานำเสนอซ้ำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน


___________________________________________________

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 มีเอกสารข่าวจาก บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด ในฐานะหนึ่งในผู้ให้บริการโครงการข่ายทีวีดิจิทัล (MUX) จาก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)ระบุว่า ตามที่มีกระแสข่าวว่า อสมท ได้เสนอให้ กสทช.ระงับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินช่องสปริงนิวส์ อันจะทำให้ไม่สามารถรับชมรายการได้ตามปกตินั้น สปริงนิวส์ขอยืนยันว่าบริษัทมีความพร้อมที่จะชำระค่าเช่าใช้งานโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

“แต่ทั้งนี้อยู่ในระหว่างการเจรจาหาข้อยุติ และการกำหนดมาตรการแก้ไข เยียวยา ชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการให้บริการล่าช้า ระบบล่ม และไม่สามารถดำเนินการได้ตามคำชี้ชวนแต่ต้นของทาง อสมท”

อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่เจรจาได้ข้อยุติด้วยวาจา บริษัทอยู่ระหว่างการขอเอกสารอย่างเป็นทางการจาก บริษัทอสมท จำกัด (มหาชน) เพื่ออนุมัติจ่ายโดยเร็วต่อไป

นอกจากนั้น ขอเรียนชี้แจงด้วยว่า บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ มีแผนการขยายงานให้ครอบคลุมสื่อทุก Platform เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านข่าวสารและสาระอันดับหนึ่งของประเทศ โดยมีแผนงานใหม่ในอีกหลายด้านทั้งสื่อดิจิทัล สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ดังจะเห็นได้จากการตัดสินใจลงทุนในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจราย 3 วัน ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในประเทศ และยังจะออกหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ 2 ภาษาแจกฟรี ชื่อ BLT ยอดพิมพ์สูงสุดของประเทศคือ 500,000 ฉบับ พร้อมทั้งนิตยสารในเครืออีกร่วม 10 ฉบับ ยังไม่นับรวม Digital Agency ที่จะรับวางแผนสื่อดิจิทัลในโลกยุคใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีแผนงานลดจำนวนพนักงานตามที่มีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์กันแต่อย่างใด ซึ่งกระแสข่าวส่วนหนึ่งเป็นการนำข้อความที่มีการนำเสนอข่าวลดจำนวนพนักงานเมื่อปี 2558 มานำเสนอซ้ำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน

http://www.naewna.com/business/243646

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.