Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

ILINK บริษัทตรียมประมูลงานใหม่ในธุรกิจโทรคมนาคม มูลค่าโครงการ 4,000 ล้านบาท เป็นงานสายเคเบิ้ลใต้น้ําเกาะสมุย ,สมาร์ทมิเตอร์ และโทรคมนาคม


นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ ILINK ให้ข้อมูลนักลงทุนในงาน Opportunity Day มั่นใจปีนี้รายได้ทะลุเป้าเดิมที่ตั้งไว้ 4.98 พันล้านบาท และมีผลงานดีที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท พร้อมตรียมประมูลงานโทรคมนาคมอีก 4 พันล้านบาท - บริษัทคาดรายได้ปีนี้มากกว่าเป้าเดิมที่วางไว้ 4,985 ล้านบาท หรือเติบโตได้มากกว่า 10% หลังบริษัทปรับกลยุทธใหม่ โดยมีรายได้จาก 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจจัดจําหน่ายสายสัญญาณ ปกติมีรายได้ประมาณ 2,000 ล้านบาท คาดปีนี้เติบโต 20% จากการเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อาทิ เทคโนโลยีส่งสัญญาณผสมสัญญาไฟฟ้าเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน , ด้านธุรกิจโทรคมนาคม ภายใต้กลุ่ม ILINK ที่มีรายได้สม่ําเสมอและมาร์จิ้นสูง และธุรกิจวิศวกรรม มีโครงการวางสายร้อยท่อสาธารณูปโภคในสนามบินสุวรรณภูมิ รอรับรู้รายได้ 1,105.93 ล้านบาท - ปัจจุบันบริษัทมีงานในมือ (Backlog) มูลค่า 3,193.66 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ถึงปี 2563 โดยปีนี้จะรับรู้รายได้ประมาณ 1,000 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากคําสั่งซื้อสายสัญญาณเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ มูลค่า 111.50 ล้านบาท - บริษัทตรียมประมูลงานใหม่ในธุรกิจโทรคมนาคม มูลค่าโครงการ 4,000 ล้านบาท เป็นงานสายเคเบิ้ลใต้น้ําเกาะสมุย 2,000 ล้านบาท ,สมาร์ทมิเตอร์ 1,000 ล้านบาท และโทรคมนาคม 1,000 ล้านบาท คาดหวังได้งานประมาณ 2,000 ล้านบาท - คาดว่ากําไรและรายได้จะเติบโตต่อเนื่องในทุกไตรมาส ซึ่งปีนี้คาดอัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) อยู่ที่ 6.5% จากปีก่อนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.5% หลังหันมาควบคุมและลดต้นทุนการผลิต จึงคาดว่าปีนี้ธุรกิจโดยรวมจะมีผลดําเนินงานดีที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท "เราควบคุมการผลิตและต้นทุน ซึ่งคาดว่าจะทําให้อัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้น แตะ 6.5% คาดว่าการดําเนินงานในปีนี้จะดีที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา" นายสมบัติกล่าว

ลักษณะธุรกิจของ ILINK
ธุรกิจของ ILINK และบริษัทย่อย แบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจ ดังนี้ (1) ธุรกิจจัดจําหน่ายสายสัญญาณ (Distribution) เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยเป็นผู้นําเข้า และผู้จัดจําหน่ายสายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม (Cablig) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยจัดจําหน่ายสินค้ายี่ห้อชั้นนําอันดับต้นๆ ของโลกได้แก่ LINK และ COMMSCOPE (เดิมชื่อ AMP) และสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ได้แก่ 19 GERMANY EXPORT RACK (2) ธุรกิจโทรคมนาคม (Telecom) แบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจดังนี้ 2.1 การให้บริการโครงข่ายวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง (Data Service) 2.2 การให้บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม 2.3 การให้บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center) (3) ธุรกิจวิศวกรรม และโครงการพิเศษ (Engineering) เป็นธุรกิจรับออกแบบ/ก่อสร้าง และรับเหมา งานโครงการสายเคเบิ้ลใต้น้ํา (Submarine Cable) ร่วมกับใยแก้วนําแสง (สาย Composite) หรือโครงข่ายสายใยแก้วนําแสง รวมถึงงานโครงการระบบสายส่งไฟฟ้า (Transmission Line) สายไฟฟ้าใต้ดิน (Under Ground Cable) สถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้ากําลัง

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.