Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

04 มีนาคม 2555 ( หวั่นองค์กรพัง TOT พัง!!! ) บอร์ดTOTแบ่ง3ก๊กฉุดงานสะดุด อนุดิษฐ์เข้าเคลียร์หวั่นองค์กรพัง (แบ่งกลุ่ม - แถมขัดแย้ง )

( หวั่นองค์กรพัง TOT พัง!!! ) บอร์ดTOTแบ่ง3ก๊กฉุดงานสะดุด อนุดิษฐ์เข้าเคลียร์หวั่นองค์กรพัง (แบ่งกลุ่ม - แถมขัดแย้ง )


ประเด็นหลัก

มีปัญหาขัดแย้งภายในกันเอง ทำให้การดำเนินการต่างๆไม่มีความคืบหน้า โดยเฉพาะการเข้าไปล้วงลูกการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มากเกินไปรวมถึง กรรมการก็ยังแบ่งกลุ่มกันทำงานอีก ทำให้เกิดความขัดแย้งในการทำงาน ส่งผลให้พนักงานทีโอที ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนมายังตน ให้เข้าไปช่วยตรวจสอบและเจรจาหารือกับกรรมการ เพื่อให้การทำงานของทีโอทีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการแบ่ง กลุ่มของ บอร์ด มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมก โดยเฉพาะกลุ่มของนายวาสุกรีนั้น ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญมาก ที่มีผลต่อการปรับโยกย้ายและเลื่อนตำแหน่ง ซึ่งการแต่งตั้งที่ผ่านมาบุคคลที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งส่วนใหญ่เป็นบุคคล ที่เคยทำงานใกล้ชิดนายวาสุกรี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทีโอที โดยนายวาสุกรีนั้น เป็นประธานคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างองค์และบุคคลากรทางการบริหารระดับสูง ,ประธานคณะกรรมการพัฒนาทรัพย์สินของทีโอที ,กรรมการในคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารระดับสูง , กรรมการในคณะกรรมการกำกับและบริการโครงการขยายบริการ 3จี เป็นต้น
________________________________________________________บอร์ดTOTแบ่ง3ก๊กฉุดงานสะดุด อนุดิษฐ์เข้าเคลียร์หวั่นองค์กรพัง


เปิด เผยว่า ได้รับรายงานว่า คณะกรรมการ(บอร์ด) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีปัญหาขัดแย้งภายในกันเอง ทำให้การดำเนินการต่างๆไม่มีความคืบหน้า โดยเฉพาะการเข้าไปล้วงลูกการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มากเกินไปรวมถึง กรรมการก็ยังแบ่งกลุ่มกันทำงานอีก ทำให้เกิดความขัดแย้งในการทำงาน ส่งผลให้พนักงานทีโอที ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนมายังตน ให้เข้าไปช่วยตรวจสอบและเจรจาหารือกับกรรมการ เพื่อให้การทำงานของทีโอทีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


ฉะนั้นเมื่อ มีปัญหาในฐานะรมว.ไอซีที กำกับดูแลทีโอที ก็คงต้องเข้าไปสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้น และคาดว่าจะใช้เวลาในการเจรจาอย่างน้อย 1 เดือน หรือภายในเดือนมี.ค.2555 ปัญหาความขัดแย้งภายในทีโอทีจะต้องข้อยุติอย่างแน่นอน

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า ปัญหาความขัดแย้งภายในบอร์ดทีโอทีนั้น แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มที่1 ได้แก่ นายพันธ์เทพ จำรัสโรมรัน ประธานบอร์ด,นายสุรพันธ์ เมฆนาวิน กลุ่มที่ 2 ได้แก่นายวาสุกรี กล้าไพรี ,นายธนา ธรรมาวิหาร,นายธนวัฒน์ อัมพุนันทน์, นายสกล ถาวรกาญจน์ และกลุ่มที่3 ได้แก่ น.อ.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง พ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย, ส่วนที่เหลือคือ นายสาธิต รังคสิริ ,นายจุมพล ริมสาคร ,นายวัลลภ พลอยทับทิม ,นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ นั้นยังไม่มีความชัดเจนว่าจะอยู่กลุ่มใด

สำหรับการแบ่ง กลุ่มของ บอร์ด มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมก โดยเฉพาะกลุ่มของนายวาสุกรีนั้น ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญมาก ที่มีผลต่อการปรับโยกย้ายและเลื่อนตำแหน่ง ซึ่งการแต่งตั้งที่ผ่านมาบุคคลที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งส่วนใหญ่เป็นบุคคล ที่เคยทำงานใกล้ชิดนายวาสุกรี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทีโอที โดยนายวาสุกรีนั้น เป็นประธานคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างองค์และบุคคลากรทางการบริหารระดับสูง ,ประธานคณะกรรมการพัฒนาทรัพย์สินของทีโอที ,กรรมการในคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารระดับสูง , กรรมการในคณะกรรมการกำกับและบริการโครงการขยายบริการ 3จี เป็นต้น

ขณะ เดียวกันมีความขัดแย้งภายใน โดยกรรมการบางท่านความพยายามที่จะปลดนายพันธ์เทพ ออกจากการเป็นประธานบอร์ดทีโอที ด้วยวิธีการสร้างกระแสข่าวลือภายในทีโอที ว่านายพันธ์เทพ มีปัญหาสุขภาพ จึงต้องการลาออก เพราะในช่วงที่ผ่านมานายพันธ์เทพ มีปัญหาสุขภาพจริง ๆ เพราะเป็นไข้หวัดธรรมดา แต่นายพันธ์เทพไม่ได้คิดลาออกแต่อย่างใด

ทั้ง นี้ปัญหาความขัดแย้งภายในบอร์ด ทำให้เกิดกระแสต่อต้านภายในองค์กร และพนักงานทีโอที ได้รวมตัวที่จะทำหนังสือถึง น.อ.อนุดิษฐ์ เพื่อขอให้ปรับเปลี่ยนบอร์ดทีโอที เนื่องจากบอร์ดชุดปัจจุบันเข้ามารับหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 4 เดือนแล้ว แต่ยังไม่มีปัญหาผลงานแต่อย่างใด

แนวหน้า
http://www.ryt9.com/s/nnd/1357811

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.