Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

09 ตุลาคม 2555 คณะลูกศิษย์ลูกตามหาบัว ( เตรียมถอดถอน กสทช. ) เหตุ จัดสรรคลื่นไม่ตรงกับเจตนารมณ์ ( ต้องมองถึงการใช้ประโยชน์มากกว่า )

คณะลูกศิษย์ลูกตามหาบัว ( เตรียมถอดถอน กสทช. ) เหตุ จัดสรรคลื่นไม่ตรงกับเจตนารมณ์ ( ต้องมองถึงการใช้ประโยชน์มากกว่า )


ประเด็นหลัก


วันนี้ (9ต.ค.) กลุ่มประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) คณะลูกศิษย์ลูกตามหาบัว พร้อมด้วย นางสาวจุฑารส พรประสิทธิ์ ตัวแทนศูนย์ประสานงานเพื่อการปฏิรูปสื่อ ได้เข้าพบผู้สื่อข่าว ASTVผู้จัดการออนไลน์ เชิญชวนประชาชน หน่วยงานที่มีความสนใจ ร่วมแจ้งเบาะแสการกระทำผิดของกสทช. ก่อนที่คณะจะยื่นถอดถอนในวันที่ 18 ตุลาคม 2555 ที่รัฐสภา ผ่านนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา หลังกสทช.มีการออกร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่งเห็นว่าไม่เป็นธรรม เพราะสัญญาณจะกระจายในวงแคบเพียงไม่กี่ร้อยเมตร และจะถูกคลื่นวิทยุหลักบดบังสัญญาณ ซึ่งอาจกลายเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับวิทยุภาคธุรกิจที่ได้รับสัมปทาน

นางสาวจุฑารส กล่าวว่าการกระทำของกสทช.ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ ระบุให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามที่กฎหมาย บัญญัติ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ทั้งการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐและประโยชน์สาธารณะอื่น รวมทั้งการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรม รวมทั้งต้องจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม ในการดำเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ ซึ่งนางสาวจุฑารสยืนยันว่า คลื่นวิทยุแสงธรรมที่มีลูกศิษย์หลวงตามหาบัวร่วมจัดรายการ ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ

______________________________________


ศิษย์หลวงตามหาบัว ชี้กสทช.ขัดเจตนารมณ์รธน. ขอปชช.แจ้งเบาะแส ก่อนยื่นถอด 18 ต.ค.

กลุ่ม ปชช.จากคลื่นธรรมะ ศิษย์หลวงต่อมหาบัว ขอปชช. หน่วยงาน ที่มีเบาะแสการทำหน้าที่มิชอบของกสทช. ร่วมแจ้งข้อมูล ก่อนยื่นถอดอย่างเป็นทางการ เผยให้โอกาสแล้วแต่ทำเฉย ชี้ออกกม.ริดรอนสิทธิกระทบผู้ฟังธรรมะ แถมบุกคลื่นวิทยุแสงธรรม ในวันประสูติพระสังฆราช ถามถึงเจตนา ย้อนสถานีทำเพื่อพระพุทธศาสนาแต่โดนคุกคาม

วันนี้ (9ต.ค.) กลุ่มประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) คณะลูกศิษย์ลูกตามหาบัว พร้อมด้วย นางสาวจุฑารส พรประสิทธิ์ ตัวแทนศูนย์ประสานงานเพื่อการปฏิรูปสื่อ ได้เข้าพบผู้สื่อข่าว ASTVผู้จัดการออนไลน์ เชิญชวนประชาชน หน่วยงานที่มีความสนใจ ร่วมแจ้งเบาะแสการกระทำผิดของกสทช. ก่อนที่คณะจะยื่นถอดถอนในวันที่ 18 ตุลาคม 2555 ที่รัฐสภา ผ่านนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา หลังกสทช.มีการออกร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่งเห็นว่าไม่เป็นธรรม เพราะสัญญาณจะกระจายในวงแคบเพียงไม่กี่ร้อยเมตร และจะถูกคลื่นวิทยุหลักบดบังสัญญาณ ซึ่งอาจกลายเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับวิทยุภาคธุรกิจที่ได้รับสัมปทาน

นางสาวจุฑารส กล่าวว่าการกระทำของกสทช.ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ ระบุให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามที่กฎหมาย บัญญัติ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ทั้งการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐและประโยชน์สาธารณะอื่น รวมทั้งการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรม รวมทั้งต้องจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม ในการดำเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ ซึ่งนางสาวจุฑารสยืนยันว่า คลื่นวิทยุแสงธรรมที่มีลูกศิษย์หลวงตามหาบัวร่วมจัดรายการ ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ

นางสาวจุฑารส กล่าวต่อว่าได้ทำการยื่นทำเรื่องใบอนุญาตเครื่องส่งสัญญานแก่กสทช. แต่เรื่องก็ไม่มีความคืบหน้าจนปัจจุบันเวลาล่วงเลยมาถึง 2 ปี และยังถูกซ้ำเติมด้วยการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาตรวจจับ โดยเหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันประสูติของสมเด็จพระสังฆราช เจ้าหน้าที่กสทช.ร่วมกับตำรวจ ก็ยังเข้ามาตรวจค้น ที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ แต่แล้วที่สุดก็เจรจากันอย่างสันติ เจ้าหน้าที่กสทช.ยอมรับว่าได้รับข้อมูลเก่า ส่วนเรื่องการเข้าตรวจสอบส่วนกลางเป็นฝ่ายเลือก ตนมีหน้าที่แค่ปฏิบัติ และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงความผิดพลาดของการปฏิบัติหน้าที่ ของกสทช. อีกทั้งยังมีเรื่องไม่โปร่งใสในการใช้จ่ายงบฯสุรุ่ยสุร่าย ทั้งที่มาจากภาษีประชาชน

นางสาวจุฑารส ยืนยันว่าคลื่นวิทยุแสงธรรม จัดเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเพื่อประโยชน์พุทธศาสนิกชน ซึ่งการที่ทางกสทช.กระทำเช่นนี้ ส่งผลกระทบกับประชาชนผู้ที่ติดตาม โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้คนวัยสูงอายุที่ต้องการฟังธรรมะ ถือว่าเป็นการริดรอนสิทธิประชาชน และกระทำการแบบนี้มาหลายครั้ง นางสาวจุฑารสระบุว่า ความจริงไม่ต้องการจะขอชื่อประชาชนถอดถอนกสทช. ขณะที่มูลนิธิตัวมูลนิธิที่ถูกบุกตรวจอบยังเคยขอให้ยับยั้ง แต่เมื่อให้โอกาสกสทช.ปรับปรุงแก้ไขประกาศ พร้อมทำหน้าที่ให้ตรงกับที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ กสทช.กลับยังนิ่งเฉย ทำให้ต้องเดินหน้ารวบรวมรายชื่อประชาชน ซึ่งล่าสุดมีถึงประมาณ 30,000คน

นางสาวจุฑารสกล่าวต่อว่า และขอเชิญชวนประชาชน รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการทำหน้าที่ของกสทช. ให้แจ้งเบาะแสมาที่Email washout.nbtc@gmail.com

ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9550000123933

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.