Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

13 มีนาคม 2555 ( 3G เดิน หน้าจริงๆๆ ) บอร์ด กสทช.เตรียมเคาะ 3 แผนแม่บท 14 มี.ค. // เหลือเพียง เรื่องการเรียกคืนคลื่นความถี่

( 3G เดิน หน้าจริงๆๆ ) บอร์ด กสทช.เตรียมเคาะ 3 แผนแม่บท 14 มี.ค. // เหลือเพียง เรื่องการเรียกคืนคลื่นความถี่


ประเด็นหลัก

สำหรับประเด็นที่บอร์ดจะต้อง พิจารณา คือ ระยะเวลาในการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ กสทช.กำหนดไว้ คือ กระจายเสียง 5 ปี โทรทัศน์ 10 ปี ซึ่งความเห็นจากประชาพิจารณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าควรลดเหลือเพียง 3-5 ปี เท่านั้น รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสิทธิ์ใช้คลื่นความถี่ 20% ภายใน 4 ปี ที่ควรจะทยอยจัดสรรออกมาในสัดส่วน 5-10% ก่อน เพราะถือเป็นผลประโยชน์และสิทธิ์ที่ประชาชนควรจะได้ใช้
_________________________________________________________


บอร์ด กสทช.เตรียมเคาะ 3 แผนแม่บท 14 มี.ค.


นาย ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า การประชุมบอร์ดชุดใหญ่ ในวันที่ 14 มี.ค.นี้ จะพิจารณาอนุมัติแผนแม่บททั้ง 3 ฉบับ คือ แผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม หลังจากผ่านการรัฟังความเห็นสาธารณะ หรือ ประชาพิจารณ์ แล้ว

สำหรับประเด็นที่บอร์ดจะต้องพิจารณา คือ ระยะเวลาในการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ กสทช.กำหนดไว้ คือ กระจายเสียง 5 ปี โทรทัศน์ 10 ปี ซึ่งความเห็นจากประชาพิจารณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าควรลดเหลือเพียง 3-5 ปี เท่านั้น รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสิทธิ์ใช้คลื่นความถี่ 20% ภายใน 4 ปี ที่ควรจะทยอยจัดสรรออกมาในสัดส่วน 5-10% ก่อน เพราะถือเป็นผลประโยชน์และสิทธิ์ที่ประชาชนควรจะได้ใช้

ทั้งนี้ เมื่อบอร์ดเห็นชอบแล้ว จะนำร่างทั้ง 3 ฉบับขึ้นเว็บไซต์เพื่อชี้แจงเหตุผลที่แก้ไขหรือไม่แก้ไขในประเด็นต่างๆ คาดว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ตามแผนเดิม คือ ภายในเดือน มี.ค.

นอก จากนี้ กสทช.ยังได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ตามที่ พ.ร.บ. กสทช. กำหนด โดยเป็นบุคคลภายนอก 5 คน เช่น อดีตเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะขึ้นตรงกับ กสทช. และมีหน้าที่ตรวจสอบเรื่องการการทำงานของกสทช.รายบุคคล รวมถึงการใช้งบประมาณต่างๆ ของสำนักงาน กสทช.ด้วย

ASTV ผู้จัดการ
http://www.moneychannel.co.th/Menu6/Moneylinenews/tabid/89/newsid491/174324/Default.aspx

____________________________________________________

กสทช.ลั่นบอร์ดใหญ่พร้อมถก 3 แผนแม่บทฯ พรุ่งนี้

เลขาธิการ กสทช. เผยบอร์ด กสทช.จะพิจารณา 3 แผนแม่บทฯ และตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้เงินภายในสำนักงาน กสทช.ในวันพรุ่งนี้...

เมื่อ วันที่ 13 มี.ค. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการ หรือ บอร์ด กสทช.ในวันพรุ่งนี้ (14 มี.ค.) จะนำร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ที่ได้แก้ไขหลังประชาพิจารณ์ เข้าที่ประชุม โดยคาดการณ์ว่าจะได้ข้อยุติในวันเดียวกัน ก่อนส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนสิ้นเดือนนี้

ทั้งนี้ ร่างแผนแม่บททางด้านกระจายเสียงคณะกรรมการด้านกิจการกระจายเสียง หรือ กสท.เห็นชอบแล้ว ส่วนแผนแม่บทด้านโทรคมนาคมกรรมการด้านโทรคมนาคม หรือ กทค.กำลังพิจารณาอยู่ ขณะที่ ร่างแผนแม่บทคลื่นความถี่ได้ทำหนังสือเวียนให้คณะกรรมการทุกท่าน พิจารณา ก่อนลงมติในที่ประชุม กสทช. เมื่อบอร์ดเห็นชอบแล้ว ในวันพรุ่งนี้จะนำทั้ง 3 ร่างขึ้นเว็บไซต์ เพื่อชี้แจงเหตุผลที่แก้ไขหรือไม่แก้ไขในประเด็นต่างๆ

เลขาธิการ กสทช. กล่าวต่อว่า บอร์ด กสทช.ยังมีวาระสำคัญอีกเรื่องคือการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ตามที่ พ.ร.บ. กสทช. กำหนด โดยเป็นบุคคลภายนอก 5 คน อาทิ อดีตเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะขึ้นตรงกับ กสทช. และมีหน้าที่ตรวจสอบเรื่องการใช้เงินของสำนักงาน กสทช. รวมถึงกรรมการ กสทช.รายบุคคล อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมยังจะยกเรื่องมาตรฐานจริยธรรมในการปฏิบัติงานที่มีอยู่แล้ว ขึ้นมาหารือ โดยจะบังคับใช้ให้เข้มงวดขึ้นรวมถึงกำชับพนักงานด้วย ส่วนเรื่องที่โอเปอเรเตอร์นำไอโฟนมาจับสลากในงานปีใหม่ของ กสทช. นั้น ค่ายเอไอเอสนำมาเป็นของขวัญ 1 เครื่องเท่านั้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่ผิดกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. โดยจะระวังมากขึ้นกว่าเดิม

ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/tech/245159

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.