Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

18 พฤษภาคม 2555 ข่าวเช้า!! โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 18 / 05 / 2555

ข่าวเช้า!! โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 18 / 05 / 25551. TOT รับรู้!! แผนเดิมล้มเหลว!! ทุ่ม 2 หมื่นสถานีฐาน เพื่อความประหยัด ลดการเช่าสถานี3-4 พันสถานีลงมูลค่า 1,000 ล้านบาทลง

ที โอทีจะลงทุนโครงข่ายให้แล้วเสร็จก่อนเปิดให้เอกชนมาเช่าใช้บริการ จำนวน 2 หมื่นสถานีฐาน พร้อมยอมรับว่า แผนธุรกิจ 3จี เดิม ไม่สามารถดำเนินการได้อีกต่อไป ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างการทำแผนใหม่ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกำกับนโยบายรัฐวิสากิจ หรือ กนร.

สำหรับ โครงการ 3จี เฟสแรก จำนวน 5,320 สถานี มูลค่า 1.6 หมื่นล้านบาท จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ แต่จะลดการเช่าสถานีฐาน หรือโควไซต์จากเดิม 3-4 พันสถานีลง เหลือแต่ส่วนที่จำเป็น เพื่อประหยัดค่าเช่าที่ทีโอทีต้องมีจ่ายกว่า 1,000 ล้านบาทลง เพื่อนำเม็ดเงินดังกล่าวไปลงทุนส่วนที่เป็นทรัพย์สินของทีโอทีเอง

_____________________________________________

2. กสทช.รื้อเกณฑ์เอื้อAIS-DTACลุย3G ส่งผลให้ชาวต่างชาติดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้

การ ประชุมคณะกรรมการ กสทช.เมื่อวานนี้ ที่ประชุมมีมติยกเลิกประกาศข้อห้ามคนต่างชาติเข้ากระทำ ครอบงำกิจการโทรคมนาคม ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่ พ.ศ.2554 โดยจะจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อจัดทำร่างใหม่ในเดือนมิถุนายนนี้
โดยการยก เลิกประกาศฉบับนี้ ส่งผลให้ชาวต่างชาติ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในกิจการที่เกี่ยวข้องกับโทร คมนาคมได้ รวมถึงมีสิทธิ์ออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่ง มีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือสามารถแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการได้

____________________________________________

3. (CATหยุดแต่TRUEไม่หยุด)รับรู้การดื้อรั้นของ TRUEMOVE H จะยังคงดำเนินการขยายโครงข่ายและการขอนำเข้าและติดตั้งอุปกรณ์ต่อไป ส่วน ( ความคืบหน้า โครงข่าย MY ) ยังไม่ได้รับการพิจารณางบประมาณในการสร้างสถานีฐานเพิ่มเติมจาก ICT

ด้าน นายกิตติศักดิ์ กล่าวว่า กสทฯ อยู่ระหว่างหารือกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายกฎหมายทั้งของกสทฯ กสทช. และกลุ่มTRUE เกี่ยวกับปัญหาของสัญญา ทั้งนี้ เนื่องจากข้อชัดเจนของสัญญายังไม่ได้ข้อยุติ ทาง กสทฯเองได้มีการระงับการขยายโครงข่ายเพื่อให้บริการลูกค้า 3จี ในแบรนด์มาย ซึ่งปัจจุบันมียอดลูกค้าไหลเข้าเพียงหลักหมื่นเท่านั้น ในขณะที่ ทางกลุ่ม TRUE เองเชื่อว่าเขาจะยังคงดำเนินการขยายโครงข่ายอยู่เช่นเดิม ซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการเจรจากับทุกฝ่ายอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภค

"เรื่องของ 3จี จะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ข้อยุติทั้งหมด โดย กสทฯเองก็ต้องยุติการขยายโครงข่าย ในสัญญาที่ทำไว้กับทรูมูฟเอช แต่เท่าที่ทราบทางกลุ่ม TRUE จะยังคงดำเนินการขยายโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการขยายโครงข่ายก็ต้องมีการขอนำเข้าและติดตั้งอุปกรณ์ จะไม่ใช่การตัดสินใจของเราทั้งหมด เรามีคู่สัญญา ต้องมาดูว่าถ้าไม่ทำจะมีปัญหาหรือไม่ ซึ่งเราก็ต้องมาคุยกันทุกฝ่ายทั้ง กสทฯ กสทช. TRUE ว่าจะดำเนินการอย่างไรที่ไม่ให้ขัดต่อกฏหมายและไม่ให้ลูกค้าได้รับผลกระทบ" นายกิตติศักดิ์ กล่าว

ด้านนายกิตติศักดิ์ ยอมรับว่า การที่โครงการ 3จีดังกล่าวถูกตรวจสอบจากหน่วยงานก็มีปัญหาด้านการขยายโครงข่าย 3จีแบรนด์ "มาย"ของกสท เพราะขณะนี้ ยังไม่ได้รับการพิจารณางบประมาณในการสร้างสถานีฐานเพิ่มเติมจากกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) แต่ในส่วนตัวก็เข้าใจการทำงานของทุกฝ่าย ที่อยากให้เกิดความชัดเจนเสียก่อน

So Magawn รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.