Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

13 ธันวาคม 2555 (ระเบิดอารมณ์)AISขอโทษ!!โทรไม่ติด30นาที(อ้างลูกค้าเติมเงินเช็คยอดมากไป)//ชาวเชียงคำฮือจี้AISย้ายเสาพ้นหมู่บ้าน

ประเด็นหลัก

เมื่อข่วงเย็นที่ผ่านมา ผู้ใช้บริการเครือข่ายเอไอเอส บางพื้นที่ไม่สามารถโทรเข้าออกได้ นานประมาณ 30 นาที  จึงได้สอบถามไปยังบริษัทเอไอเอส จึงไดรับแจ้งข้อมูลจากฝ่ายประขาสัมพันธ์ ว่า ระบบเช็คยอดเงินของลูกค้า One-2-Call จำนวนหนึ่งมีปัญหาใช้งานไม่ได้ จึงทำให้ลูกค้ามีการโทร และกด USSD เข้ามาตรวจสอบยอดมากผิดปกติ จนส่งผลทำให้เครือข่ายการใช้งานหนาแน่น และโทรเข้าออกค่อนข้างยาก เฉพาะบางกลุ่มเลขหมายที่เป็นปัญหาเท่านั้น  (เนื่องจากเป็นช่วงเวลาเลิกงาน ซึ่งปกติจะมีปริมาณการใช้งานมากอยู่แล้ว) อย่างไรก็ตามขณะนี้ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว ทำให้การใช้งานกลับมาเป็นตามปกติเช่นเคย .

นายต่วนกล่าวว่า ชาวชุมชนบ้านน้ำแวนได้มีการประสานไปยังบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ย้ายเสาโทรศัพท์ออกไป แต่ปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้นตนและกลุ่มชาวบ้านจึงได้ออกมาเรียกร้องสิทธิอันพึงมีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 61 ด้วยข้อเรียกร้อง 5 ข้อ คือ

1. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานไปยังบริษัทเอไอเอสมาดำเนินการย้ายเสาส่งสัญญาณออกจากชุมชนโดยเร็วที่สุด 2. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานกับ กสทช.ให้มีคำสั่งให้บริษัทเอไอเอสปฏิบัติตามมติของชุมชนที่ได้ทำประชาคมไว้เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 54 คือให้ย้ายเสาฯ ออกไปตั้งห่างจากชุมชนอย่างน้อย 400 เมตร ภายใน 30 วัน 3. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานกับบริษัทเอไอเอส ให้ดำเนินการย้ายเสาฯ ออกภายใน 30 วัน ภายหลังได้รับหนังสือแจ้งจาก กสทช.แล้ว
   
     4. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดพะเยาปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุ และ 5. ขอเรียกร้องให้รัฐบาลจัดตั้งองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 31

_______________________________ชาวเชียงคำฮือจี้ AIS ย้ายเสาพ้นหมู่บ้าน หลังปล่อยคลื่นแม่เหล็กใส่ชาวบ้านนานปี
พะเยา - ชาวชุมชนบ้านน้ำแวน เมืองกว๊านพะเยา กว่า 200 คนฮือยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ขอ กสทช.สั่งย้ายเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ AIS ออกจากชุมชน หลังชาวบ้านได้รับผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าติดต่อกันนานหลายปี บอกเคยแจ้ง AIS ตั้งแต่ปี 54 แถมมีมติของชุมชนชัดเจน แต่เรื่องกลับเงียบมาจนถึงทุกวันนี้
     
      วันนี้ (12 ธ.ค.) ชาวบ้านชุมชนบ้านน้ำแวน หมู่ 2 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา กว่า 200 คน นำโดยนายต่วน จันทนะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ได้รวมตัวกันเดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดพะเยา พร้อมถือป้ายที่เขียนด้วยข้อความ “เสาสัญญาณโทรศัพท์ต้องไม่อยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน โดยเฉพาะโรงพยาบาล โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” โดยพวกเขาระบุด้วยว่า ชาวบ้านในเขตชุมชนดังกล่าวได้รับผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าติดต่อกันเป็นเวลานานหลายปีแล้ว
     
      นายต่วนกล่าวว่า ชาวชุมชนบ้านน้ำแวนได้มีการประสานไปยังบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ย้ายเสาโทรศัพท์ออกไป แต่ปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้นตนและกลุ่มชาวบ้านจึงได้ออกมาเรียกร้องสิทธิอันพึงมีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 61 ด้วยข้อเรียกร้อง 5 ข้อ คือ
     
      1. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานไปยังบริษัทเอไอเอสมาดำเนินการย้ายเสาส่งสัญญาณออกจากชุมชนโดยเร็วที่สุด 2. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานกับ กสทช.ให้มีคำสั่งให้บริษัทเอไอเอสปฏิบัติตามมติของชุมชนที่ได้ทำประชาคมไว้เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 54 คือให้ย้ายเสาฯ ออกไปตั้งห่างจากชุมชนอย่างน้อย 400 เมตร ภายใน 30 วัน 3. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานกับบริษัทเอไอเอส ให้ดำเนินการย้ายเสาฯ ออกภายใน 30 วัน ภายหลังได้รับหนังสือแจ้งจาก กสทช.แล้ว
     
      4. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดพะเยาปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุ และ 5. ขอเรียกร้องให้รัฐบาลจัดตั้งองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 31
     
      ต่อมานายชนะ แพ่งพิบูลย์ ปลัดจังหวัดพะเยา ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เข้ารับหนังสือฯ จากกลุ่มชาวบ้าน พร้อมยืนยันว่าทางจังหวัดจะรีบประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุด และจะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ดังกล่าวอย่างแน่นอน
     
      หลังยื่นหนังสือ และได้รับการยืนยันจากปลัดจังหวัดพะเยาแล้ว กลุ่มชาวบ้านได้แยกย้ายกันกลับ โดยประกาศว่า ภายใน 30 วันชาวชุมชนบ้านน้ำแวนจะกลับมาติดตามทวงถามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวต่อไป

ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9550000151019&Keyword=ais

_________________________________


เอไอเอสแจงเหตุโทรติดยากบางพื้นที่


เอไอเอส แจ้งขออภัยผู้ใช้บริการ กรณีการใช้บริการในบางพื้นที่เป็นไปอย่างยากลำบาก เนื่องจากลูกค้า One-2-Call ตรวจสอบยอดเงินมากผิดปกติ แต่ได้เร่งแก้ไขจนเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
วันนี้ ( 13ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อข่วงเย็นที่ผ่านมา ผู้ใช้บริการเครือข่ายเอไอเอส บางพื้นที่ไม่สามารถโทรเข้าออกได้ นานประมาณ 30 นาที  จึงได้สอบถามไปยังบริษัทเอไอเอส จึงไดรับแจ้งข้อมูลจากฝ่ายประขาสัมพันธ์ ว่า ระบบเช็คยอดเงินของลูกค้า One-2-Call จำนวนหนึ่งมีปัญหาใช้งานไม่ได้ จึงทำให้ลูกค้ามีการโทร และกด USSD เข้ามาตรวจสอบยอดมากผิดปกติ จนส่งผลทำให้เครือข่ายการใช้งานหนาแน่น และโทรเข้าออกค่อนข้างยาก เฉพาะบางกลุ่มเลขหมายที่เป็นปัญหาเท่านั้น  (เนื่องจากเป็นช่วงเวลาเลิกงาน ซึ่งปกติจะมีปริมาณการใช้งานมากอยู่แล้ว) อย่างไรก็ตามขณะนี้ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว ทำให้การใช้งานกลับมาเป็นตามปกติเช่นเคย .

เดลินิวส์
http://www.dailynews.co.th/technology/172260

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.