Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

16 เมษายน 2556 ช็อปปิ้งบนมือถือโตกระฉูด!! THAI ติดอันดับหมวด.. ชอบดาวน์โหลดเพลง ลงสมาร์ตโฟนเป็นอันดับหนึ่ง 45% รองลงมาคือ ฟิลิปปินส์ 44% และอินเดีย 45%

ประเด็นหลัก
ผลการสำรวจของมาสเตอร์การ์ดชี้ให้เห็นว่า การช็อปปิ้งบนสมาร์ตโฟนมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยมีอินโดนีเซียเป็นผู้นำในภูมิภาค ซึ่งเกินครึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม 54.5% ตอบว่าได้ใช้สมาร์ตโฟนเพื่อซื้อสินค้าในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ตามมาด้วยจีน 54.1% และไทย 51%

นอกจากนี้ ผู้บริโภคจำนวนมากในเอเชียแปซิฟิก 36% ยังมีความสนใจในการดาวน์โหลดเพลง โดยไทยเป็นอันดับหนึ่ง 45% รองลงมาคือ ฟิลิปปินส์ 44% และอินเดีย 45%

ด้านสินค้าแฟชั่นก็เป็นที่สนใจเป็นอันดับต้นๆ โดยผู้ตอบแบบสอบถามจากเอเชียแปซิฟิก 35% แสดงความสนใจในหมวดหมู่นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจีน 54% ตามด้วยไทย 43% เกาหลีใต้ 43% และนิวซีแลนด์ 40%_____________________________________

ไทยช็อปผ่านมือถือโตพรวด


มาสเตอร์การ์ดเผยผลสำรวจพบ คนไทยเกาะเทรนด์ ช็อปปิ้งบนมือถือโตกระฉูด

บริษัท มาสเตอร์การ์ด ผู้ให้บริการบัตรเครดิต เปิดเผยว่า ได้ทำการสำรวจพบตลาดเกิดใหม่ในเอเชียพบว่า ไทยและอินโดนีเซียมีการใช้จ่ายบนสมาร์ตโฟนเพิ่มมากขึ้น

ขณะที่จีนเป็นประเทศที่มีการซื้อขายสินค้าออนไลน์มากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

ทั้งนี้ จากการสำรวจยังพบว่า คนเอเชียได้เปลี่ยนการจับจ่ายจากเดิมเน้นซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์เป็นซื้อสินค้าบนสมาร์ตโฟน โดยผู้บริโภคในไทยและอินโดนีเซียกว่าครึ่งเลือกใช้สมาร์ตโฟนซื้อสินค้าออนไลน์

สำหรับการสำรวจครั้งนี้ กลายเป็นมาตรฐานในการวัดแนวโน้มผู้บริโภคเกี่ยวกับการซื้อสินค้าออนไลน์ โดยทำการสำรวจใน 25 ประเทศ ระหว่างเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2555 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 7,011 คน จาก 14 ประเทศ เป็นการสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์เป็นหลัก

ผลการสำรวจของมาสเตอร์การ์ดชี้ให้เห็นว่า การช็อปปิ้งบนสมาร์ตโฟนมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยมีอินโดนีเซียเป็นผู้นำในภูมิภาค ซึ่งเกินครึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม 54.5% ตอบว่าได้ใช้สมาร์ตโฟนเพื่อซื้อสินค้าในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ตามมาด้วยจีน 54.1% และไทย 51%

นอกจากนี้ ผู้บริโภคจำนวนมากในเอเชียแปซิฟิก 36% ยังมีความสนใจในการดาวน์โหลดเพลง โดยไทยเป็นอันดับหนึ่ง 45% รองลงมาคือ ฟิลิปปินส์ 44% และอินเดีย 45%

ด้านสินค้าแฟชั่นก็เป็นที่สนใจเป็นอันดับต้นๆ โดยผู้ตอบแบบสอบถามจากเอเชียแปซิฟิก 35% แสดงความสนใจในหมวดหมู่นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจีน 54% ตามด้วยไทย 43% เกาหลีใต้ 43% และนิวซีแลนด์ 40%

http://www.posttoday.com/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B
8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C/216421/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%
B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A
1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0
%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%94

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.