Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

8 เมษายน 2556 ข่าวค่ำ cybercityclub ไอที 2 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 08/04/2556 By So Magawn ( โส มกร )

ข่าวค่ำ cybercityclub ไอที 2 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 08/04/2556 By So Magawn ( โส มกร )

1.... GOOGLE กำลังช้เงินซื้อ WHATSAPP 1,000 ล้านเหรียญ // HTC First พร้อม Facebook Home มาแล้ว // เปิดตัวGalaxy Win
2.... สุดยอด ข่าวดีก่อนสงกรานต์!!! หมอลี่ ยกร่างประกาศ การร้องเรียนใหม่ให้ง่ายขึ้น ลดความยุ่งยาก ปรับปรุงขั้นตอนการไต่สวนกสทช.

8 เมษายน 2556 สุดยอด ข่าวดีก่อนสงกรานต์!!! หมอลี่ ยกร่างประกาศ การร้องเรียนใหม่ให้ง่ายขึ้น ลดความยุ่งยาก ปรับปรุงขั้นตอนการไต่สวนกสทช.

ประเด็นหลัก

โดยคณะอนุกรรมการบูรณาการฯ ได้เห็นชอบร่างดังกล่าวในการประชุมเมื่อ 1 เมษายนที่ผ่านมา และมีมติให้สำนักงาน กสทช. รีบนำเสนอที่ประชุม กทค. ก่อนสงกรานต์ปีนี้เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบความจำเป็นในการแก้ไขปรับปรุงประกาศ กทช. เรื่องกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนฯ นั้น เนื่องมาจากประกาศดังกล่าวบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2549 ทำให้เกิดปัญหาความไม่ชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติของสำนักงาน กสทช. โดยไม่ได้วางกรอบแนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติ

ร่างระเบียบฯ ที่มีการยกร่างขึ้นมาใหม่นี้เป็นไปตามกรอบของที่ประชุม กทค.มีมติเห็นชอบโดยจะปรับปรุงใน 8 ประเด็นหลักๆ คือ 1.ปรับปรุงขั้นตอนการยื่นเรื่องร้องเรียน และลดความยุ่งยากในเรื่องเอกสารประกอบการยื่นเรื่องร้องเรียน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ร้องเรียน 2.ปรับปรุงขั้นตอนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของสำนักงาน กสทช. โดยปรับปรุงระบบงานในการกลั่นกรอง การตรวจสอบเอกสารและพยานหลักฐานให้กระชับและเกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบพิจารณาสั่งการให้ชัดเจน 3.ปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการแจ้งผลการรับเรื่องร้องเรียนให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว 4.ปรับปรุงขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน โดยกำหนดหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตฯ ให้มีความชัดเจนในการชี้แจงข้อเท็จจริงรวม ทั้งส่งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ภายในระยะเวลาที่กำหนด 5.ปรับปรุงกระบวนการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างกลไกรับ และพิจารณาเรื่องร้องเรียนกับกลไกไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามระเบียบ กสทช.ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน พ.ศ.2555

6.ปรับปรุงขั้นตอนการไต่สวนข้อเท็จจริงของสำนักงาน กสทช.ให้เกิดความชัดเจน ในการแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณา ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา รวมทั้งเสนอความเห็นต่อที่ประชุม กทค. เพื่อพิจารณา 7.แบ่งประเภทเรื่องร้องเรียนเป็นประเภทๆ โดยให้มีการบริหารจัดการที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับประเภทของเรื่องร้องเรียนที่สำนักงาน กสทช.สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ตามอำนาจหน้าที่ภายใต้มาตรา 57 (4) แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 และกำหนดประเภทของเรื่องร้องเรียนที่เห็นควรให้เสนอคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคมเพื่อกลั่นกรองก่อนเสนอ กทค.พิจารณา และ 8.ปรับปรุงการแจ้งมติที่ประชุม กทค. ให้ผู้ร้องเรียนทราบ โดยต้องระบุเหตุผลตามรูปแบบที่กำหนดให้เกิดความชัดเจน

สำนักข่าวที่อ้างอิงในประเด็นนี
http://www.ryt9.com/s/bmnd/1626029

_________________________________

GOOGLE กำลังช้เงินซื้อ WHATSAPP 1,000 ล้านเหรียญ // HTC First พร้อม Facebook Home มาแล้ว // เปิดตัวGalaxy Win

ประเด็นหลัก

หลังจากที่ 4 วันทีแล้ว มีข่าวลือของ Galaxy Win ออกมา ในที่สุด Galaxy Win ได้ออกมาอย่างเป็นทางการจาก Samsung เรียบร้อย โดยสเปคของเครื่องเป็นไปตามข่าวลือที่ออกมาก่อนหน้า ไม่ว่าจะหน้าจอขนาด 4.7 นิ้ว ความละเอียด 480×800 แบบ Super AMOLED / CPU 1.2 GHz Quad-Core Qualcomm Snapdragon 200 / RAM 1GB / กล้องหลัง 5 Megapixel มีลูกเล่น Continuous Shot, Best Photo + กล้องหน้า VGA / ความจำภายใน 8GB รองรับ MicroSD / มีลูกเล่น Smart Alert เมื่อยกโทรศัพท์แล้ว จะแสดงการแจ้งเตือนทั้งหมดให้ทันที / ลูกเล่น Easy Mode ผู้ใช้สามารถปรับแต่งสิ่งที่ใช้บ่อยไว้เรียกจากด้านบนจอได้ทันที / แบตเตอรี่ 2,000 mAh และใช้ Android 4.1.2

App ด้าน Chat ที่เรียกว่าเป็นตำนานของวงการ Smartphone ต้องมีชื่อของ Whatsapp ที่ทุกวันนี้ยังเป็นที่นิยมของส่วนใหญ่ในโลก (ถึงประเทศไทยจะโดน Line แย่งตลาดไปเยอะ) ความนิยมในภาพรวมของ Whatsapp น่าจะยังเตะตาพอสมควร เพราะ Google มีแผนจะควักเงิน $1,000 ล้าน ในการซื้อ Whatsapp มาเป็นหนึ่งในบริการของ Google การซื้อครั้งนี้ Google จะนำ Whatsapp มาผนวกกับ Google Hangouts / Google Talk / Google Voice

การเข้าซื้อ Whatsapp ของ Google ยังอยู่ในขั้นตอนเจรจา และยังไม่แน่นอนว่า Google จะซื้อหรือไม่ แต่จุดมุ่งหมายที่ทำให้ Google สนใจ Whatsapp เพราะมองว่า Whatsapp มีศักยภาพพอในการทำบริการบางตัวมาสู้กับ Facebook ได้ลงตัวมากขึ้นนั้นเอง

สำหรับ HTC First นั้นมีจุดเด่นคือเป็นมือถือตัวแรกที่ติดตั้ง ‘Facebook Home’ มาตั้งแต่ต้น และยังมีราคาเบาๆเพียง 99.99 ดอลลาร์เท่านั้น (ราวๆ 3,000 บาท แต่ติดสัญญา 2 ปี) และจะเริ่มวางจำหน่าย 12 เมษายนนี้กับเครือข่าย AT&T ของสหรัฐฯ

สำนักข่าวที่อ้างอิงในประเด็นนี
http://www.mxphone.net/080413-samsung-launch-galaxy-win/
http://www.mxphone.net/080413-google-plan-to-buy-whatsapp/
http://www.whatphone.net/home/htc-unveils-first-facebook-designed-phone/

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.