Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

03 มิถุนายน 2556 (ความคิดดี ต้องเดินหน้า) กรรมการ กสทช. ชี้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาติต้องดูแลระดับเสียงเฉลี่ยของรายการปกติและระดับเสียงเฉลี่ยของโฆษณาอยู่ในระดับที่เท่ากันประเด็นหลัก


กรรมการ กสทช. กล่าวต่อว่า ข้อเสนอแนะดังกล่าว สำนักงาน รส. ได้นำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ เพื่อพิจารณา พร้อมทั้งได้ประสานงานกับกลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) เพื่อหารือข้อวิเคราะห์ต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ จนได้ข้อสรุปที่เสนอต่อ กสท เพื่อเห็นควรพิจารณากำหนดในเงื่อนไขการอนุญาต ของผู้รับใบอนุญาตโครงข่ายในระบบดิจิตอล เพื่อกำกับดูแลระดับเสียงเฉลี่ยของรายการปกติและระดับเสียงเฉลี่ยของโฆษณาอยู่ในระดับที่เท่ากัน โดยให้ สำนักงาน กสทช. จัดทำแนวทางปฏิบัติ ในลักษณะข้อเสนอแนะสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาต เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง โดยอ้างอิงกับมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานของสหภาพการกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งยุโรป (European Broadcasting Union หรือ EBU) รวมทั้งเห็นควรพิจารณาการสร้างกลไกการตรวจสอบ ดังนี้ โดยพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ / โปรแกรมประยุกต์ ช่วยในการวิเคราะห์หรือตรวจสอบข้อเท็จจริง และสร้างกลไกในส่วนของผู้บริโภคที่จะเฝ้าระวังและร้องเรียน เพื่อให้การร้องเรียนมีองค์ประกอบของการร้องเรียนที่ครบถ้วน และสามารถดำเนินการต่อไปได้

______________________________________


บอร์ด กสท. กำชับเฉลี่ยเสียงรายการ-โฆษณาดังเท่ากัน


บอร์ด กสท ผ่าน เงื่อนไขโครงข่ายทีวีดิจิตอล ต้องเฉลี่ยเสียงรายการและโฆษณาให้ดังเท่ากัน ขณะที่ สุภิญญา เตรียมชี้แจงกรรมาธิการวุฒิ เรื่องทีวีดิจิตอลกับการประมูลและการคุ้มครองผู้บริโภค พรุ่งนี้...

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า วันนี้ที่ประชุมบอร์ดได้มีมติเห็นชอบร่วมกันในวาระ 4.10 เรื่อง ข้อเสนอแนวทางการปฏิบัติการกำหนดเกณฑ์ระดับเสียงที่เพิ่มขึ้น เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ซึ่งเสนอโดยคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.) ตามที่มีประชาชนได้แสดงความคิดเห็นผ่าน คอลเซ็นเตอร์ 1200 ว่า ขอให้สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีทุกช่องปรับระดับเสียงทุกช่วงที่ออกอากาศให้เท่ากัน เนื่องจากช่วงที่เป็นโฆษณา ระดับเสียงจะดังกว่าปกติ ทำให้ผู้ชมต้องปรับเสียงโทรทัศน์ตลอดเวลา โดยยกตัวอย่างบางประเทศ สถานีโทรทัศน์จะปรับเสียงแต่ละช่องให้เท่ากันโดยที่ผู้ชมไม่ต้องปรับเสียงโทรทัศน์เอง เพื่อความสะดวกของประชาชน จึงขอให้สำนักงาน กสทช. พิจารณาข้อคิดเห็นดังกล่าว

กรรมการ กสทช. กล่าวต่อว่า ข้อเสนอแนะดังกล่าว สำนักงาน รส. ได้นำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ เพื่อพิจารณา พร้อมทั้งได้ประสานงานกับกลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) เพื่อหารือข้อวิเคราะห์ต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ จนได้ข้อสรุปที่เสนอต่อ กสท เพื่อเห็นควรพิจารณากำหนดในเงื่อนไขการอนุญาต ของผู้รับใบอนุญาตโครงข่ายในระบบดิจิตอล เพื่อกำกับดูแลระดับเสียงเฉลี่ยของรายการปกติและระดับเสียงเฉลี่ยของโฆษณาอยู่ในระดับที่เท่ากัน โดยให้ สำนักงาน กสทช. จัดทำแนวทางปฏิบัติ ในลักษณะข้อเสนอแนะสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาต เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง โดยอ้างอิงกับมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานของสหภาพการกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งยุโรป (European Broadcasting Union หรือ EBU) รวมทั้งเห็นควรพิจารณาการสร้างกลไกการตรวจสอบ ดังนี้ โดยพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ / โปรแกรมประยุกต์ ช่วยในการวิเคราะห์หรือตรวจสอบข้อเท็จจริง และสร้างกลไกในส่วนของผู้บริโภคที่จะเฝ้าระวังและร้องเรียน เพื่อให้การร้องเรียนมีองค์ประกอบของการร้องเรียนที่ครบถ้วน และสามารถดำเนินการต่อไปได้

รายงานข่าวแจ้งว่า ในวันพรุ่งนี้ (4 มิ.ย.) นางสาวสุภิญญา และส่วนสำนักงานที่เกี่ยวข้อง จะเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน นายอนุรักษ์  นิยมเวช เป็นประธาน ถึงประเด็น หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ทีวีดิจิตอล ประเภทธุรกิจระดับชาติ ตลอดจนมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการควบรวมการครองสิทธิข้ามสื่อ หรือการครอบงำระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด รวมทั้งแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องรับสัญญาณระบบดิจิตอล หรือ เซ็ตท็อปบ็อกซ์ (Set Top Box) หลักเกณฑ์และความคืบหน้า การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ให้บริการเป็นการทั่วไป หรือ มัสต์แครี่ (Must Carry Rule) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องรายการได้อย่างต่อเนื่อง และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประมูลคลื่นความถี่ ตลอดจนประโยชน์ต่างๆที่ประชาชนจะได้รับ ในเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 309 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2.

โดย: ไทยรัฐออนไลน์
http://m.thairath.co.th/content/tech/348868

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.