Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

11 สิงหาคม 2556 คึกคัก!! กสทช.สร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการทีวี-วิทยุ จำนวนกว่า 400 คน ห้ามโฆษณาเกินจริง (เพราะมีผลต่อการให้ใบอนุญาติครั้งต่อไป)

ประเด็นหลัก

วันนี้(9ส.ค.)ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) จัดอบรมผู้ประกอบการดาวเทียม  วิทยุชุมชน เอเยนซี่โฆษณา และผู้ได้รับใบอนุญาตช่องรายการจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวนกว่า 400 คน  เพื่อทำความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาอาหารและยาให้ถูกตามกฎหมายและเงื่อนไขใบอนุญาต รวมทั้งการโฆษณาต้องคำนึง พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 และพ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ. 2535


น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกสทช.และกสท.ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่า การอบรมผู้ประกอบการครั้งนี้เป็นทิศทางที่ดีให้ผู้ประกอบการตระหนักการโฆษณาให้ถูกต้องตามกฎหมายและเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการ  ประกอบกับขณะนี้เป็นช่วงการให้ใบอนุญาต 1 ปี ดังนั้น กสท.จึงให้สำนักงานกสทช. มอนิเตอร์ตรวจช่องรายการที่มีการโฆษณาไม่เหมะสมและเกินจริง เพื่อนำมาพิจารณาให้ใบอนุญาตอีก 4 ปี


______________________________________กสทช.สร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการทีวี-วิทยุห้ามโฆษณาเกินจริง


กสทช. อบรมผู้ประกอบการทีวีดาวเทียม วิทยุชุมชน เอเยนซี่ สร้างความเข้าใจโฆษณาถูกกฎหมาย ห้ามเกินจริง จ่อตรวจจับเนื้อหา รายการ ก่อนต่อใบอนุญาต 4 ปี


วันนี้(9ส.ค.)ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) จัดอบรมผู้ประกอบการดาวเทียม  วิทยุชุมชน เอเยนซี่โฆษณา และผู้ได้รับใบอนุญาตช่องรายการจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวนกว่า 400 คน  เพื่อทำความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาอาหารและยาให้ถูกตามกฎหมายและเงื่อนไขใบอนุญาต รวมทั้งการโฆษณาต้องคำนึง พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 และพ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ. 2535


น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกสทช.และกสท.ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่า การอบรมผู้ประกอบการครั้งนี้เป็นทิศทางที่ดีให้ผู้ประกอบการตระหนักการโฆษณาให้ถูกต้องตามกฎหมายและเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการ  ประกอบกับขณะนี้เป็นช่วงการให้ใบอนุญาต 1 ปี ดังนั้น กสท.จึงให้สำนักงานกสทช. มอนิเตอร์ตรวจช่องรายการที่มีการโฆษณาไม่เหมะสมและเกินจริง เพื่อนำมาพิจารณาให้ใบอนุญาตอีก 4 ปี


“การอบรมสร้างความเข้าใจผู้ประกอบการถือเป็นครั้งแรก โดยเน้นทีวีดาวเทียมเป็นหลัก หลังจากนี้มีแผนงานขยายให้ความรู้กับผู้ประกอบการช่องเคเบิลในต่างจังหวัด ส่วนวิทยุชุมชนต้องใช้ความร่วมมือจากภาคประชาชนและสำนักงานภูมิภาคช่วยเฝ้าระวังเนื่องจากมีจำนวนกว่า 7,000 สถานี ส่วนกรณีการโฆษณาประเภทเครื่องราง ของขลัง ไสยศาสตร์จะทำภายหลังจากการโฆษณาอาหารและยาเกินจริงที่อาจส่งผลร้ายแรงต่อผู้บริโภค ” น.ส.สุภิญญา กล่าว

http://www.dailynews.co.th/technology/225008

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.