Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

18 กรกฎาคม 2557 (บทความ) ยกแรก ยกเครื่อง กสทช. คุมเงินกองทุน-ปลดล็อกวิทยุชุมชน // กรณีคูปอง!! ประชุมบอร์ด กทปส.ที่เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง 8 คน เพื่อเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน ให้มาทำหน้าที่ต่อไป

ประเด็นหลัก


แต่กรณีการแจกคูปองทีวีดิจิทัล แต่ยังต้องรอให้ "คสช." อนุมัติ หลังจากสรุปความเห็นจากเวทีประชาพิจารณ์ 4 ครั้ง เสนอให้บอร์ด กสทช.พิจารณาก่อนส่งต่อไปยัง คสช.ให้ความเห็นชอบก่อน คาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนนี้ และใช้เวลาเตรียมการพิมพ์-วางระบบคูปองอีก 1 เดือน น่าจะแจกได้ราวเดือน ก.ย.นี้

นอกจากนี้ ประกาศ คสช.ยังเพิ่มวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน กทปส. โดยเปิดให้กระทรวงการคลังยืมเงินกองทุนเพื่อนำไปใช้ในกิจการของรัฐอันเป็นประโยชน์สาธารณะได้ รวมถึงแก้ไของค์ประกอบของบอร์ดบริหารกองทุน โดยตัดตำแหน่งกรรมการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 5 สาขาออก เหลือเพียงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ไม่จำกัดสาขา) 2 คน

และกรรมการโดยตำแหน่งได้เพิ่มปลัดกระทรวงกลาโหม และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเข้ามาอีก 2 ตำแหน่ง จากเดิมมีประธาน กสทช.เป็นประธานบอร์ด และมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการสภาพัฒน์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้อำนวยการเนคเทค (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ) เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และให้เลขาธิการ กสทช.เป็นกรรมการและเลขานุการบอร์ด รวมแล้วบอร์ด กทปส.ชุดใหม่จะมี 10 คน น้อยกว่าเดิมที่มี 11 คน

อย่างไรก็ตาม การกำหนดให้กระทรวงคลังยืมเงินกองทุน กทปส.ไปใช้ได้ จะทำได้ในกรณีที่ยังไม่มีการอนุมัติแผนการใช้เงิน หากอนุมัติไปแล้วก็จะไม่สามารถยืมได้ เพราะกระทบกับแผนการใช้เงินของกองทุน กทปส.

"ประกาศ คสช.มีผลให้กรรมการผู้เชี่ยวชาญ 5 คน พ้นจากตำแหน่งทันที ในสัปดาห์หน้าจะมีการเรียกประชุมบอร์ด กทปส.ที่เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง 8 คน เพื่อเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน ให้มาทำหน้าที่ต่อไป เลขาธิการ กสทช.ไม่มีสิทธิโหวต จึงมีแค่กรรมการโดยตำแหน่ง 7 คน ที่ลงคะแนนเลือกได้ อาจคัดเลือกจากคนนอก หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมก็ได้"

"หลังจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลง อื่น ๆ ใน กสทช.อีกหรือไม่ รวมถึงจะมีการประมูลคลื่น 4G หรือเปล่า คงต้องรอ คสช.ซึ่งในขณะนี้คงยังบอกอะไรไม่ได้" เลขาธิการ กสทช.ย้ำ


______________________________
ยกแรก ยกเครื่อง กสทช. คุมเงินกองทุน-ปลดล็อกวิทยุชุมชนเป็นที่จับตามาตลอดสำหรับ "กสทช." หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าจะอยู่หรือไป หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร (รึเปล่า) หลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาแตะเบรกขอทบทวนหลายโปรเจ็กต์สำคัญ ทั้งการแจกคูปองทีวีดิจิทัล, การประมูลคลื่น 4G ทั้งย่าน 1800 MHz และ 900 MHz รวมถึงบริการทีวีดาวเทียม, เคเบิลทีวี และวิทยุชุมชน ซึ่งที่ผ่านมามีปัญหามากมาย

ฟากกิจการกระจายเสียง (วิทยุ) และกิจการโทรทัศน์ "คสช." กดปุ่มหยุดโดยระงับการออกอากาศไว้ก่อนใครเพื่อน เพื่อไม่ให้เผยแพร่ข้อมูลที่กระทบความสงบและความมั่นคงของประเทศชาติ จากนั้นจึงเริ่มส่งไม้ต่อให้ "กสทช." กำกับดูแลต่อ โดยทยอยอนุมัติให้กลับมาออกอากาศได้โดยลำดับ กรณี "ทีวีดาวเทียม" ต้องแลกกับการเข้าสู่เงื่อนไข "เพย์ทีวี" ที่จำกัดเวลาโฆษณา (6 นาที/ชั่วโมง)

ปัจจุบันมีช่องรายการทั้งเคเบิลและทีวีดาวเทียมกลับมาออกอากาศได้แล้ว 469 ช่อง จาก 753 ช่องที่ได้ใบอนุญาต แต่ฝั่ง "วิทยุชุมชน" ตั้งแต่หยุดการออกอากาศไป ก็ยังไม่มีรายใดได้กลับมาอากาศอีกครั้ง ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบการได้รวมตัวกันไปยื่นหนังสือทั้งกับ กสทช.และ คสช. เพื่อเร่งรัดให้กลับมาออกอากาศได้อีกครั้ง

"กสทช." ต้องการใช้จังหวะนี้จัดระเบียบใหม่ แต่ไม่ทันใจผู้ประกอบการ ล่าสุด "คสช." จัดให้ออกประกาศ ฉบับที่ 79 ให้ "กสทช." คืนสิทธิในการออกอากาศแก่ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุจาก กสทช. โดยอุปกรณ์ส่งสัญญาณออกอากาศทั้งหมดจะต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจาก กสทช. เพื่อแก้ปัญหาคลื่นรบกวนด้วย รวมถึงต้องไม่ออกอากาศเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมตามประกาศ คสช.ก่อนหน้านี้ (ดูรายละเอียดตามกราฟิก)

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.ระบุว่า หากผู้ประกอบการรายใดผ่านคุณสมบัติข้างต้น ให้ไปรายงานตัวที่สำนักงาน กสทช.เขตทั้ง 14 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ส่งรายชื่อขึ้นประกาศคืนสิทธิบนเว็บไซต์ กสทช.ได้ทันที ใครยังมีไม่ครบก็ให้รีบดำเนินการ พร้อมจะเร่งพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการที่ยื่นไปก่อนหน้านี้ให้เร็วที่สุด คาดว่าจะใช้เวลา 1 เดือนจะคืนสิทธิให้วิทยุชุมชนทั้ง 6,300 แห่งได้ อีก 3,000 สถานีที่ไม่เคยยื่นขอรับใบอนุญาตจะหมดสิทธิออกอากาศ

ประกาศฉบับที่ 79 ของ "คสช." จึงน่าจะทำให้บรรดาวิทยุชุมชนทั้งหลายโล่งอก

ไม่ใช่แค่นั้น ยังมีประกาศ ฉบับที่ 80/2557 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. กสทช. เพื่อให้การกำกับดูแลการกิจการ และการบริหารเงินที่ได้จากการประมูลคลื่นให้มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อ รัฐอย่างสูงสุด

เลขาธิการ กสทช. ยอมรับเองว่า ที่ผ่านมาหลายฝ่ายมีข้อกังขาเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในเรื่องการใช้เงินของ กสทช.เมื่อกองทุนของ กสทช. อย่างกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ได้เงินจากการประมูลช่อง "ทีวีดิจิทัล" เป็นเงินกว่า 5 หมื่นล้านบาท ยิ่งทำให้โดนจับตา แต่ต้องเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามข้อกำหนดใน พ.ร.บ.กสทช.

นั่นทำให้ต้องมีประกาศ คสช.ฉบับที่ 80 สาระสำคัญที่มีการแก้ไข คือให้นำ "เงิน" ที่ได้จากการประมูลคลื่นความถี่ด้านบรอดแคสต์ทั้งหมดเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน จากเดิม พ.ร.บ.กสทช. ให้นำส่งเฉพาะเงินประมูลด้านโทรคมนาคม ส่วนด้านบรอดแคสต์ให้นำเข้า กทปส. พร้อมให้นำส่งเงินประมูลทีวีดิจิทัลที่ี่ยังไม่ได้ส่งเข้ากองทุน กทปส. เข้าคลังด้วย

ฐากร อธิบายเพิ่มเติมว่า คสช.ยืนยันแล้วว่า เงินค่าประมูลทีวีดิจิทัลงวดแรกที่ กสทช.ได้มาแล้ว 11,000 ล้านบาท เมื่อมีการนำส่งเข้าบัญชีกองทุน กทปส.ไปแล้ว ก็ไม่ต้องส่งเข้าคลัง แต่งวดหลังจากนี้ต้องส่งคลังทั้งหมด รวมถึงการประมูลอื่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

"การแก้ไขเรื่องเงินนำส่งไม่มีผลกระทบกับโครงการแจกคูปองทีวีดิจิทัลเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านระบบโทรทัศน์ให้ประชาชนแต่อย่างใด เช่นเดียวกับกำหนดงวดชำระเงินค่าประมูลช่องดิจิทัลยังคงเดิม เพียงแต่เมื่อ กสทช.ได้รับมาแล้วต้องนำส่งคลัง ทำให้รู้สึกโล่ง เพราะการถือเงินไว้เป็นทุกขลาภมาก"

แต่กรณีการแจกคูปองทีวีดิจิทัล แต่ยังต้องรอให้ "คสช." อนุมัติ หลังจากสรุปความเห็นจากเวทีประชาพิจารณ์ 4 ครั้ง เสนอให้บอร์ด กสทช.พิจารณาก่อนส่งต่อไปยัง คสช.ให้ความเห็นชอบก่อน คาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนนี้ และใช้เวลาเตรียมการพิมพ์-วางระบบคูปองอีก 1 เดือน น่าจะแจกได้ราวเดือน ก.ย.นี้

นอกจากนี้ ประกาศ คสช.ยังเพิ่มวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน กทปส. โดยเปิดให้กระทรวงการคลังยืมเงินกองทุนเพื่อนำไปใช้ในกิจการของรัฐอันเป็นประโยชน์สาธารณะได้ รวมถึงแก้ไของค์ประกอบของบอร์ดบริหารกองทุน โดยตัดตำแหน่งกรรมการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 5 สาขาออก เหลือเพียงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ไม่จำกัดสาขา) 2 คน

และกรรมการโดยตำแหน่งได้เพิ่มปลัดกระทรวงกลาโหม และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเข้ามาอีก 2 ตำแหน่ง จากเดิมมีประธาน กสทช.เป็นประธานบอร์ด และมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการสภาพัฒน์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้อำนวยการเนคเทค (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ) เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และให้เลขาธิการ กสทช.เป็นกรรมการและเลขานุการบอร์ด รวมแล้วบอร์ด กทปส.ชุดใหม่จะมี 10 คน น้อยกว่าเดิมที่มี 11 คน

อย่างไรก็ตาม การกำหนดให้กระทรวงคลังยืมเงินกองทุน กทปส.ไปใช้ได้ จะทำได้ในกรณีที่ยังไม่มีการอนุมัติแผนการใช้เงิน หากอนุมัติไปแล้วก็จะไม่สามารถยืมได้ เพราะกระทบกับแผนการใช้เงินของกองทุน กทปส.

"ประกาศ คสช.มีผลให้กรรมการผู้เชี่ยวชาญ 5 คน พ้นจากตำแหน่งทันที ในสัปดาห์หน้าจะมีการเรียกประชุมบอร์ด กทปส.ที่เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง 8 คน เพื่อเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน ให้มาทำหน้าที่ต่อไป เลขาธิการ กสทช.ไม่มีสิทธิโหวต จึงมีแค่กรรมการโดยตำแหน่ง 7 คน ที่ลงคะแนนเลือกได้ อาจคัดเลือกจากคนนอก หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมก็ได้"

"หลังจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลง อื่น ๆ ใน กสทช.อีกหรือไม่ รวมถึงจะมีการประมูลคลื่น 4G หรือเปล่า คงต้องรอ คสช.ซึ่งในขณะนี้คงยังบอกอะไรไม่ได้" เลขาธิการ กสทช.ย้ำ

สำหรับชอตต่อไป โปรดติดตามด้วยความระทึกในดวงหทัยพลัน ซึ่งก็คงไม่ต้องรอกันนานนัก


http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1405511948

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.