Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

16 กันยายน 2557 AIS ขยายงานบริการไปต่างจังหวัด เปิด AIS SHOP สาขา บิ๊กซี นครปฐม ชั้น 1ด้วยรูปลักษณ์ใหม่ที่ทันสมัย โดยเฉพาะมุมพิเศษ AISSME Solution สำหรับลูกค้า SME

ประเด็นหลัก

รองรับไลฟ์สไตล์ลูกค้าในต่างจังหวัด เปิด AIS SHOP สาขา    บิ๊กซี นครปฐม ชั้น 1ด้วยรูปลักษณ์ใหม่ที่ทันสมัย สะดวกสบายและจัดเต็มนวัตกรรมอัจฉริยะตอบสนองงานบริการครบถ้วนทุกฟังก์ชั่น โดยเฉพาะมุมพิเศษ AISSME Solution สำหรับลูกค้า SME______________________________
?เอไอเอสเปิดชอปรองรับพื้นที่ปริมณฑล?


ขยายงานบริการไปต่างจังหวัด เปิดเอไอเอส ชอป ที่บิ๊กซี นครปฐม รองรับพื้นที่ปริมณฑล ประชากรหนาแน่นทั้งย่านที่พักอาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม


เอไอเอส โดย นางวิลาสีนี พุทธิการันต์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านลูกค้าและบริการ   ขยายงานบริการไปต่างจังหวัดเปิดเอไอเอส ชอป ที่บิ๊กซี นครปฐม รองรับพื้นที่ปริมณฑลประชากรหนาแน่นทั้งย่านที่พักอาศัยและโรงงานอุตสาหกรรมหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านลูกค้าและบริการเดินหน้าขยายงานบริการรองรับไลฟ์สไตล์ลูกค้าในต่างจังหวัด เปิด AIS SHOP สาขา    บิ๊กซี นครปฐม ชั้น 1ด้วยรูปลักษณ์ใหม่ที่ทันสมัย สะดวกสบายและจัดเต็มนวัตกรรมอัจฉริยะตอบสนองงานบริการครบถ้วนทุกฟังก์ชั่น โดยเฉพาะมุมพิเศษ AISSME Solution สำหรับลูกค้า SME ที่พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องแพ็กเกจที่ช่วยลดต้นทุนและบริการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ สอดคล้องกับพื้นที่จังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นเขตปริมณฑลที่เป็นหัวเมืองใหญ่ ประชากรประกอบธุรกิจหลากหลายทั้งโรงงานอุตสาหกรรม, เกษตรกรรมและท่องเที่ยวซึ่งลูกค้าที่แวะมาใช้บริการมุมนี้ จะได้ทดลองใช้และสัมผัสโซลูชั่นส์จริงโดยมีพนักงานที่เชี่ยวชาญให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

http://www.dailynews.co.th/Content/IT/266919/เอไอเอสเปิดชอปรองรับพื้นที่ปริมณฑล

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.