Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

04 พฤศจิกายน 2557 กสทช.สุภิญญา ระบุ กสทช. งแจกคูปองทีวีดิจิตอลผู้อยู่นอกทะเบียนราษฎร์-ผู้มีรายได้น้อย สำรวจเบื้องต้นประมาณ 2.8 ล้านคน คาดว่าจะสามารถแจกให้กับกลุ่มได้ประมาณเดือนมีนาคม ปี 2558

ประเด็นหลัก


        น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. เปิดเผยว่า ผู้มีรายได้น้อยและอยู่ในทะเบียนราษฎร์แต่ไม่มีเจ้าบ้าน สำรวจเบื้องต้นประมาณ 2.8 ล้านคน แต่ยังไม่มีการรับรองเป็นลายลักษณ์ กลุ่มคนนี้คือใครบ้าง อยู่จุดไหนบ้าง และต้องไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน และให้เกิดความเสมอภาค จึงจะนำความเห็นจากเวทีเสวนา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการแจกคูปองให้กับคนกลุ่มนี้ กับทางคณะกรรมการ กสทช. ต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถแจกให้กับกลุ่มได้ประมาณเดือนมีนาคม ปี 2558


______________________________กสทช.หาแนวทางแจกคูปองทีวีดิจิตอลผู้อยู่นอกทะเบียนราษฎร์-ผู้มีรายได้น้อย


        น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. เปิดเผยว่า ผู้มีรายได้น้อยและอยู่ในทะเบียนราษฎร์แต่ไม่มีเจ้าบ้าน สำรวจเบื้องต้นประมาณ 2.8 ล้านคน แต่ยังไม่มีการรับรองเป็นลายลักษณ์ กลุ่มคนนี้คือใครบ้าง อยู่จุดไหนบ้าง และต้องไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน และให้เกิดความเสมอภาค จึงจะนำความเห็นจากเวทีเสวนา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการแจกคูปองให้กับคนกลุ่มนี้ กับทางคณะกรรมการ กสทช. ต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถแจกให้กับกลุ่มได้ประมาณเดือนมีนาคม ปี 2558
        สำหรับการแจกคูปองในล็อตแรก 21 จังหวัด 4.6 ล้านครัวเรือน ในเบื้องต้นได้ประชาชนรับคูปองแล้วร้อยละ 70 ซึ่งปัญหาอยู่ที่กระบวนการแจกของบริษัทไปรษณีย์ไทย ซึ่งจะต้องแก้ไขให้มีความรัดกุมมากขึ้น เพราะการเร่งรัดให้แจกในเวลาอันสั้น ทำให้เกิดความผิดพลาด ซึ่งทางไปรษณีย์ไทยได้ขอให้ขยายเวลาการแจกมากขึ้น เพราะระยะเวลาในการใช้คูปองนานถึง 6 เดือน และปัญหาพื้นที่ได้รับคูปองไปแล้ว แต่ไม่สามารถรับชมได้ เนื่องจากสัญญาณของโครงข่ายยังไม่ถึง และใช้อุปกรณ์ ติดตั้งเสารับสัญญาณเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่ ก้างปลาหรือหนวดกุ้ง ซึ่งปัญหาที่สะท้อนมาเหล่านี้จะแก้ไขในการแจกคูปองในรอบที่ 2 ที่จะแจกในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ 3.6 ล้านครัวเรือน ใน 21 จังหวัด นั้นจะแจกให้เฉพาะบ้านที่รับสัญญาณได้เท่านั้น โดยจะแจกเป็นรายอำเภอที่รับชมได้ และการทำประชาสัมพันธ์เชิงลึกในการติดตั้งเสารับสัญญาณให้กับประชาชน


http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9570000126883&Keyword=%A1%CA%B7

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.