Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

17 พฤศจิกายน 2557 กสทช.สุภิญญา ระบุ สื่อดาวเทียมทั้ง 4 (PEACE TV ช่อง 24 TV ช่องฟ้าวันใหม่ และช่อง 1 TV ) กล้าพูดการเมืองมากกว่าฟรีทีวีทั่วไป แต่ต้องไม่เกิน มาตรา 37

ประเด็นหลัก

น.ส.สุภิญญา ยังระบุว่า จริงอยู่ที่สื่อดาวเทียมทั้ง 4 ช่องดังกล่าว ปัจจุบันนี้กล้าพูดการเมืองมากกว่าฟรีทีวีทั่วไป และมีลักษณะเลือกข้างอยู่ แต่ถ้ายังอยู่ในกรอบการแสดงความคิดเห็นที่ยังไม่เกินกรอบกฎหมายก็ยังไม่ควรผิดมาตรา 37 ในประเด็นความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อย เว้นแต่กรณีที่เป็นสารที่สร้างความเกลียดชัง (hate speech)
     
       ดังนั้น ก่อนที่ กสท. จะตัดสินว่าผิดควรต้องมีการวางกรอบ กติกาที่ชัดเจนล่วงหน้า และควรให้ผู้เชี่ยวชาญ เช่น นักวิชาการ วิชาชีพสื่อ ผู้บริโภคมาช่วยวิเคราะห์ เพราะอาจถูกมองได้ว่าเป็นเครื่องมือทางการเมืองของผู้มีอำนาจ เพราะในที่สุดแล้วเสรีภาพไม่อาจถูกควบคุมด้วยความกลัว วันหนึ่งจะระเบิดออกมา แต่ต้องทำให้เสรีภาพเกิดคู่กับจิตสำนึก และความรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมแทนการสั่งการ” น.ส.สุภิญญา กล่าว______________________________กสท. เตรียมลงดาบ 4 ช่องการเมือง ผิด ม.37


        เผยวาระการประชุม กสท. มีวาระสำคัญน่าจับตา ได้แก่ วาระเรื่องร้องเรียนจากคณะทำงานติดตามสื่อในกองทัพบก กรณีการออกอากาศรายการโทรทัศน์ของช่อง PEACE TV ช่อง 24 TV ช่องฟ้าวันใหม่ และช่อง 1 TV เข้าข่ายการกระทำความผิดที่ฝ่าฝืนมาตรา 37 ของ พ.ร.บ. พิจารณาเสนอลงโทษปรับทั้ง 4 ช่องทีวีการเมือง
     
       น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ในวันจันทร์ที่ 17 พ.ย. นี้ การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 50/2557 มีวาระสำคัญน่าจับตา ได้แก่ วาระเรื่องร้องเรียนจากคณะทำงานติดตามสื่อในกองทัพบก กรณี การออกอากาศรายการโทรทัศน์ของช่อง PEACE TV ช่อง 24 TV ช่องฟ้าวันใหม่ และช่อง 1 TV เข้าข่ายการกระทำความผิดที่ฝ่าฝืนมาตรา 37 ของ พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงฯ พ.ศ.2551 เนื่องจากออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา ได้พิจารณาเสนอลงโทษปรับทั้ง 4 ช่องทีวีการเมือง
     
       “เรื่องนี้ กสท. ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบที่สุด เพราะกระทบต่อบรรยากาศสิทธิเสรีภาพสื่อภาพรวมในมิติสังคมการเมืองวัฒนธรรมที่อยู่ในภาวะถดถอย อึมครึมมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น กรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นต่อการปลดผู้ดำเนินรายการทางสถานีไทยพีบีเอส ที่เป็นทีวีสาธารณะ สะท้อนให้เห็นการสร้างบรรยากาศแห่งความกลัว และการเซ็นเซอร์ตนเองสูงขึ้นทุกวัน จนส่งผลให้สื่อไทยไม่กล้าทำข่าวเจาะลึกเรื่องการเมือง แต่อาจหันไปทำข่าวชาวบ้านตามกระแส จนมีผลกระทบต่อโอกาสในการรับรู้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศ ที่ต้องใช้ข้อมูล และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”
     
       น.ส.สุภิญญา ยังระบุว่า จริงอยู่ที่สื่อดาวเทียมทั้ง 4 ช่องดังกล่าว ปัจจุบันนี้กล้าพูดการเมืองมากกว่าฟรีทีวีทั่วไป และมีลักษณะเลือกข้างอยู่ แต่ถ้ายังอยู่ในกรอบการแสดงความคิดเห็นที่ยังไม่เกินกรอบกฎหมายก็ยังไม่ควรผิดมาตรา 37 ในประเด็นความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อย เว้นแต่กรณีที่เป็นสารที่สร้างความเกลียดชัง (hate speech)
     
       ดังนั้น ก่อนที่ กสท. จะตัดสินว่าผิดควรต้องมีการวางกรอบ กติกาที่ชัดเจนล่วงหน้า และควรให้ผู้เชี่ยวชาญ เช่น นักวิชาการ วิชาชีพสื่อ ผู้บริโภคมาช่วยวิเคราะห์ เพราะอาจถูกมองได้ว่าเป็นเครื่องมือทางการเมืองของผู้มีอำนาจ เพราะในที่สุดแล้วเสรีภาพไม่อาจถูกควบคุมด้วยความกลัว วันหนึ่งจะระเบิดออกมา แต่ต้องทำให้เสรีภาพเกิดคู่กับจิตสำนึก และความรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมแทนการสั่งการ” น.ส.สุภิญญา กล่าว
     
       นอกจากนี้ ในการประชุมเตรียมพิจารณาวาระ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาตผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... ซึ่งมีเจตจำนงในการส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองของสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ให้มีมาตรฐานทางจรรยาบรรณ โดยที่ กสทช. จะมีมาตรการส่งเสริมในมิติต่างๆ เช่น งบประมาณ และอื่นๆ หลังจากที่ร่างนี้ถูกคัดค้านจากองค์กรวิชาชีพสื่อ ว่า อาจถูกแทรกแซงจาก กสทช. มากเกินไป ทางสำนักงานได้นำมาตราที่มีปัญหาดังกล่าวออกแล้ว แต่จะได้ข้อสรุปอย่างไรนั้นต้องจับตา ซึ่งถ้าร่างนี้ผ่านมติ กสท. รอบแรกก็จะเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนอีกครั้ง
     
       ส่วนวาระอื่นๆ น่าจับตา ได้แก่ การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของผู้รับใบอนุญาต มาตรา 75 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ได้แก่ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7) และ บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (ช่อง 3) ผู้ได้รับสัมปทานรายเดิมทีวีแอนะล็อก พร้อมกันนี้ กสท.เตรียมพิจารณา รวมทั้งการพิจารณาจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 ด้านสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และวาระเพื่อทราบน่าจับตา ได้แก่ การรายงานผลการแจกคูปองเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวี และแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค และวาระเรื่องร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบละครเรื่อง ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซัน ๒ มีเนื้อหาไม่เหมาะสมต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งติดตามผลการประชุมทั้งหมดได้วันจันทร์นี้
     

http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9570000131758

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.