Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

26 มกราคม 2558 Huawei และเรดแฮท (NYSE: RHT) เปิดตัวคลาวด์โซลูชั่นระดับองค์กรบน OpenStack ได้รับประโยชน์จากการทำงานร่วมกันครั้งนี้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากแนวทางการใช้โปรแกรม add-ons ที่มีกรรมสิทธิ์ และการกำหนดการใช้งานจากผู้ขาย (vendor lock-in)

ประเด็นหลัก


หัวเว่ยและเรดแฮท (NYSE: RHT) ผู้นำด้านการให้บริการโอเพ่นซอร์สโซลูชั่น ประกาศความร่วมมือในการเปิดให้บริการคลาวด์บน OpenStack  จากความร่วมมือกันในครั้งนี้ หัวเว่ยและเรดแฮทมุ่งมั่นให้เกิดการใช้งาน OpenStack กับเน็ตเวิร์ก ฟังก์ชั่น เวอร์ชวลไลเซชั่น (NFV) ตอบสนองความต้องการของผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร (CSPs) ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น จากผลการวิจัยเรื่อง 2014 SDN and NFV Strategies: Global Service Provider Survey ของ Infonetics Research พบว่า 93%ของผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมวางแผนใช้ NFV เป็นแนวทางการทำงานที่ช่วยให้การสร้างและดำเนินงานเกี่ยวกับเครือข่ายโทรคมนาคมมีความทันสมัย ซึ่ง OpenStack มีบทบาทเป็นแพลตฟอร์มทางเลือกให้กับเวิร์กโหลด NFV ดังนั้นหัวเว่ยและเรดแฮทจึงจับมือเป็นพันธมิตรกันในระดับโลก เพื่อร่วมสร้างสรรค์โซลูชั่นคลาวด์ระดับองค์กรบน OpenStack ให้กับผู้ให้บริการด้านการสื่อสารต่างๆ
หัวเว่ยและเรดแฮทมีจุดมุ่งหมายในการผสานการทำงานร่วมกัน ระหว่างความเชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคมระดับโลก และประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทโทรคมนาคมอย่างมากมายทั่วโลกของหัวเว่ย กับความเชี่ยวชาญด้านโอเพ่นซอร์สและ OpenStack ของเรดแฮท เพื่อช่วยผู้ให้บริการโทรคมนาคมได้ใช้คลาวด์คอมพิวติ้งด้วยโซลูชั่น OpenStack ระดับองค์กร  หัวเว่ยและเรดแฮทมีแผนในการบูรณาการแพลตฟอร์ม Red Hat Enterprise Linux และ FusionSphere Cloud OS ของหัวเว่ยเข้าด้วยกันในระดับการบริหารจัดการ เพื่อให้บริการคลาวด์โซลูชั่นระบบเปิด ที่มีความยืดหยุ่น และพร้อมใช้งาน ซึ่งเป็นการสนับสนุนวิวัฒนาการด้าน NFV ระดับองค์กรให้กับผู้ให้บริการโทรคมนาคม  ทั้งยังวางแผนร่วมกันเพื่อความร่วมมือที่สอดคล้องกันตั้งแต่ต้น ความร่วมมือด้านวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด เพื่อผลักดันให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมใช้งาน OpenStack กับ NFV
หัวเว่ยและเรดแฮทจะทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการใช้งานฟีเจอร์ NFV ต่างๆ ใน OpenStack community ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้งานคลาวด์ของผู้ให้บริการโทรคมนาคม และเป็นการวางรากฐานให้กับโซลูชั่น Infrastructure-as-a-Service (IaaS) ที่ปรับขนาดได้ในระดับสูง  เรดแฮทและหัวเว่ยช่วยให้ OpenStack community ได้รับประโยชน์จากการทำงานร่วมกันครั้งนี้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากแนวทางการใช้โปรแกรม add-ons ที่มีกรรมสิทธิ์ และการกำหนดการใช้งานจากผู้ขาย (vendor lock-in)


_____________________________________________________
หัวเว่ยจับมือเรดแฮท เปิดตัวคลาวด์โซลูชั่นระดับองค์กรที่ทำงานบน OpenStack

หัวเว่ยและเรดแฮท (NYSE: RHT) ผู้นำด้านการให้บริการโอเพ่นซอร์สโซลูชั่น ประกาศความร่วมมือในการเปิดให้บริการคลาวด์บน OpenStack  จากความร่วมมือกันในครั้งนี้ หัวเว่ยและเรดแฮทมุ่งมั่นให้เกิดการใช้งาน OpenStack กับเน็ตเวิร์ก ฟังก์ชั่น เวอร์ชวลไลเซชั่น (NFV) ตอบสนองความต้องการของผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร (CSPs) ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น จากผลการวิจัยเรื่อง 2014 SDN and NFV Strategies: Global Service Provider Survey ของ Infonetics Research พบว่า 93%ของผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมวางแผนใช้ NFV เป็นแนวทางการทำงานที่ช่วยให้การสร้างและดำเนินงานเกี่ยวกับเครือข่ายโทรคมนาคมมีความทันสมัย ซึ่ง OpenStack มีบทบาทเป็นแพลตฟอร์มทางเลือกให้กับเวิร์กโหลด NFV ดังนั้นหัวเว่ยและเรดแฮทจึงจับมือเป็นพันธมิตรกันในระดับโลก เพื่อร่วมสร้างสรรค์โซลูชั่นคลาวด์ระดับองค์กรบน OpenStack ให้กับผู้ให้บริการด้านการสื่อสารต่างๆ
หัวเว่ยและเรดแฮทมีจุดมุ่งหมายในการผสานการทำงานร่วมกัน ระหว่างความเชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคมระดับโลก และประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทโทรคมนาคมอย่างมากมายทั่วโลกของหัวเว่ย กับความเชี่ยวชาญด้านโอเพ่นซอร์สและ OpenStack ของเรดแฮท เพื่อช่วยผู้ให้บริการโทรคมนาคมได้ใช้คลาวด์คอมพิวติ้งด้วยโซลูชั่น OpenStack ระดับองค์กร  หัวเว่ยและเรดแฮทมีแผนในการบูรณาการแพลตฟอร์ม Red Hat Enterprise Linux และ FusionSphere Cloud OS ของหัวเว่ยเข้าด้วยกันในระดับการบริหารจัดการ เพื่อให้บริการคลาวด์โซลูชั่นระบบเปิด ที่มีความยืดหยุ่น และพร้อมใช้งาน ซึ่งเป็นการสนับสนุนวิวัฒนาการด้าน NFV ระดับองค์กรให้กับผู้ให้บริการโทรคมนาคม  ทั้งยังวางแผนร่วมกันเพื่อความร่วมมือที่สอดคล้องกันตั้งแต่ต้น ความร่วมมือด้านวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด เพื่อผลักดันให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมใช้งาน OpenStack กับ NFV
หัวเว่ยและเรดแฮทจะทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการใช้งานฟีเจอร์ NFV ต่างๆ ใน OpenStack community ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้งานคลาวด์ของผู้ให้บริการโทรคมนาคม และเป็นการวางรากฐานให้กับโซลูชั่น Infrastructure-as-a-Service (IaaS) ที่ปรับขนาดได้ในระดับสูง  เรดแฮทและหัวเว่ยช่วยให้ OpenStack community ได้รับประโยชน์จากการทำงานร่วมกันครั้งนี้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากแนวทางการใช้โปรแกรม add-ons ที่มีกรรมสิทธิ์ และการกำหนดการใช้งานจากผู้ขาย (vendor lock-in)
นอกจากนี้ทั้งสองบริษัทยังมีแผนงานที่จะทำงานร่วมกันในการให้การรับรองโซลูชั่นร่วม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารว่าโซลูชั่นต่างๆ มีประสิทธิภาพและสมรรถนะที่สม่ำเสมอ
Ren Zhipeng, ประธานสายการผลิตคลาวด์คอมพิวติ้งจากหัวเว่ย   กล่าวว่าหัวเว่ยนำเสนอโซลูชั่น OpenStack ระดับองค์กรที่แท้จริงให้กับลูกค้า เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรและร่วมมือกับเรดแฮทให้บริการด้าน OpenStack ให้กับ NFV หัวเว่ยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจให้กับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ผ่านความร่วมมือกับเรดแฮท ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ NFV และการพัฒนาโซลูชั่นร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศน์ที่เป็นนวัตกรรม เป็นระบบเปิด และเชื่อมต่อกัน ซึ่งสนับสนุน OpenStack community ทั้งหมด"
ทิม ยีน, รองประธานอาวุโส ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจ, เรดแฮท  กล่าวว่าผู้ประกอบการและผู้ให้บริการโทรคมนาคมต่างตกอยู่ภายใต้ความกดดันในการทำให้โครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายของพวกเขามีความทันสมัย ให้ตอบรับความต้องการที่เกิดจากการนำเสนอบริการใหม่ๆ และปริมาณของข้อมูลข้ามเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการสำรวจประโยชน์ที่โปรเจก NFV ต่างๆ จะได้รับจากการใช้คลาวด์บน OpenStack อย่างมากมาย  เราพร้อมให้บริการโซลูชั่นคลาวด์ที่ช่วยให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมจัดการกับความท้าทายที่จะทำให้เครือข่ายของพวกเขาทันสมัยขึ้นได้ จากการรวมตัวกันของความเป็นผู้นำของหัวเว่ยในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม กับความเป็นผู้นำด้าน OpenStack ของเรดแฮท และโอเพ่นซอร์สระดับองค์กรที่แพร่หลายมากขึ้น”http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=262729:--openstack&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524#.VMRvVcZAeuw

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.