Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

17 กรกฎาคม 2558 กสทช. อนุมัติให้นำเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเบอร์สวย "088-888-8888" ประเดิมออกประมูลเป็นเบอร์แรกในวันสื่อสารแห่งชาติ 6 ส.ค. นี้

ประเด็นหลัก

นอกจากนี้ยัง อนุมัติให้นำเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเบอร์สวย "088-888-8888" ประเดิมออกประมูลเป็นเบอร์แรกในวันสื่อสารแห่งชาติ 6 ส.ค. นี้
____________________________________

กทค.หวั่นโดนครหา..ไม่ลดราคา4G ตามITU เริ่มเคาะ11,600ล้านกทค.ไฟ เขียวร่างเกณฑ์ประมูล 4G เริ่มเคาะราคา 11,600 ล้านบาทต่อ 12.5 MHz แม้ ITU ชงราคาใหม่ต่ำลง 9% หวั่นโดนครหา ขีดเส้นขยายโครงข่าย 40% ใน 4 ปี คงเงื่อนไขสเป็กตรัมแคป 60 MHz ดันเข้า กสทช. 14 ก.ค.นี้ ก่อนเริ่มประชาพิจารณ์ 17 ก.ค.


นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ล่าสุด (6 ก.ค. 2558) มีมติเห็นชอบร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับ กิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz ที่จะจัดประมูล พ.ย.นี้ โดยเตรียมเสนอ กสทช. (14 ก.ค.) เพื่อเริ่มกระบวนการประชาพิจารณ์ 17 ก.ค.นี้

สาระสำคัญคือ จะนำคลื่นออกประมูลจำนวน 2 ใบอนุญาต แต่ละใบอนุญาตจะมีคลื่น 2x12.5 MHz ให้ผู้ประกอบการแต่ละรายยื่นประมูลได้ไลเซนส์เดียว ราคาเริ่มต้นที่ 11,600 ล้านบาท ลดจากมูลค่าคลื่น 30% แต่ถ้าผู้เข้าประมูลน้อยกว่าหรือเท่าจำนวนใบอนุญาตจะเริ่มต้นประมูลเต็ม มูลค่าคลื่นที่ 16,571 ล้านบาท ตามราคาเดิมที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ประเมินไว้ในปี 2557 อายุใบอนุญาตสิ้นสุด 15 ก.ย. 2577

"ราคาคลื่นที่ ITU ทบทวนมาให้อยู่ที่ 603 ล้านบาท/MHz (15,075 ล้านบาทต่อใบอนุญาต) ต่ำกว่าเดิม 9% โดยให้เหตุผลว่าในปีนี้มีการประมูลคลื่น 1800 MHz ใน 7-8 ประเทศ อาทิ โรมาเนีย อินเดีย ศรีลังกาซึ่งดูแนวโน้มแล้วมีราคาลดลงทั้งสิ้น"

แต่เนื่องจากข้อมูลที่ ITU เสนอมาไม่ชัดเจน ทั้งความต้องการใช้งานคลื่นความถี่ในไทยมีอยู่สูง กทค.จึงมีมติให้คงราคาเดิมตามที่ประเมินในปี 2557 เพราะหากลดราคาตามที่ ITU ประเมินมา อาจถูกมองว่าเอื้อประโยชน์กับเอกชนได้

"แต่ราคานี้ยังไม่ รวมคลื่น 5 MHz ที่ดีแทคจะส่งคืนให้ เพราะยังไม่มีหนังสือแจ้งคืนอย่างเป็นทางการจาก บมจ.กสท โทรคมนาคม เจ้าของสัมปทาน จึงยังอยู่ในกระบวนการพูดคุยทางวาจาเท่านั้น"

ส่วนเงื่อนไขการกำหนดเพดานการถือครองคลื่นทุกย่านความถี่โทรคมนาคมยังอยู่ที่ 60 MHz ทั้งในรูปแบบสิทธิ์ภายใต้สัมปทานและใบอนุญาต หากผู้ชนะประมูลถือครองเกิน ต้องส่งคืนคลื่นไม่น้อยกว่าจำนวนที่ประมูลได้ไปให้กับ กสทช. หรือเจ้าของสัมปทาน ขณะที่เงื่อนไขการขยายโครงข่ายคงไว้ที่ 40% ของประชากร ภายใน 4 ปี แต่เงื่อนไขต่าง ๆ ก็ยังเปลี่ยนแปลงได้หลังจากเปิดประชาพิจารณ์แล้ว

นอกจากนี้ยัง อนุมัติให้นำเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเบอร์สวย "088-888-8888" ประเดิมออกประมูลเป็นเบอร์แรกในวันสื่อสารแห่งชาติ 6 ส.ค. นี้http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1436370650

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.