Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

18 กรกฎาคม 2558 UIH มอบทุน 3 ล้านบาท หนุน “ฟีโบ้” เป็นทุนสนับสนุนต่อเนื่อง 2 ปี ปีละ 1.5 ล้านบาท รวม 3 ล้านบาท (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2558)

ประเด็นหลัก


การสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยแก่ฟีโบ้นั้น เป็นทุนสนับสนุนต่อเนื่อง 2 ปี ปีละ 1.5 ล้านบาท รวม 3 ล้านบาท (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2558) โดยยูไอเอชมั่นใจในความตั้งใจของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม หรือฟีโบ้ แห่งนี้ จากผลงานที่ผ่านมา รวมถึงต้องการส่งเสริมให้นักศึกษาไทยได้มีโอกาส พัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ โดยมุ่งหวังว่านักศึกษาไทยจะมีผลงานดีเด่นจำนวนมากขึ้น ทัดเทียมนักศึกษาแห่งอื่นทั่วโลก รศ. ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า เงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนได้นำไปใช้ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการวิจัย ออกแบบและสร้าง “หุ่นยนต์กู้ชีวิตในซากอาคารถล่ม” และส่วนหนึ่งได้มอบเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา โดยสถาบันฯ ไม่ได้หักค่าบริหารจัดการใด ๆ เข้าสถาบัน ทั้งนี้ หุ่นยนต์กู้ชีวิตในซากอาคารถล่ม เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานในพื้นที่เสี่ยงอันตรายแทนมนุษย์ โดยงานวิจัยนี้เกิดขึ้นจากการประเมินโอกาสที่ประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ตึกและอาคารสูงในพื้นที่ภาคกลางมีโอกาสได้รับความเสียหายและถล่มลงมาได้ เนื่องจากมีการค้นพบรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกจำนวนมากในประเทศไทย โดยหุ่นยนต์ได้ถูกออกแบบให้สามารถเคลื่อนที่ผ่านภูมิประเทศที่ขรุขระได้อย่างคล่องแคล่ว อีกทั้งมีความสามารถในการสำรวจซากปรักหักพังได้อย่างอัตโนมัติ หุ่นยนต์ลักษณะนี้ยังสามารถดัดแปลงใช้งานในภารกิจอื่น ๆ ได้ เช่น งานกู้กับระเบิด เป็นต้น“_________________________________________ยูไอเอช มอบทุน 3 ล้านบาท หนุน “ฟีโบ้” | เดลินิวส์


„ยูไอเอช มอบทุน 3 ล้านบาท หนุน “ฟีโบ้” ยูไอเอช มอบทุน 3 ล้านบาท หนุน “ฟีโบ้” ออกแบบและสร้าง “หุ่นยนต์กู้ชีวิตในซากอาคารถล่ม” วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 11:00 น.


นายวิชัย เบญจรงคกุล ประธานบริหาร บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (ยูไอเอช) กล่าวว่า ยูไอเอช มีนโยบายสนับสนุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีของประเทศในทุกมิติ โดยเฉพาะการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย เพื่อการค้นคว้า สร้างสรรค์นวัตกรรม ประดิษฐกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้มอบเงินทุนสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยแก่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) ต่อเนื่อง 2 ปี รวมจำนวน 3 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนการศึกษา และเป็นค่าใช้จ่ายจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการศึกษาวิจัยและวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา นายวิชัย กล่าวว่า ยูไอเอชเล็งเห็นว่าการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต เนื่องจากนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าทั้งต่อผลงาน และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ “การสนับสนุนให้แก่ฟีโบ้ เป็นความตั้งใจของ ยูไอเอช ในการนำองค์ความรู้ทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงมาต่อยอดเสริมการทำงานได้จริงทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งสำคัญเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป” นายวิชัย กล่าว พันเอก เรืองทรัพย์ โฆวินทะ กรรมการผู้จัดการ ยูไอเอช กล่าวว่า การสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยแก่ฟีโบ้นั้น เป็นทุนสนับสนุนต่อเนื่อง 2 ปี ปีละ 1.5 ล้านบาท รวม 3 ล้านบาท (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2558) โดยยูไอเอชมั่นใจในความตั้งใจของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม หรือฟีโบ้ แห่งนี้ จากผลงานที่ผ่านมา รวมถึงต้องการส่งเสริมให้นักศึกษาไทยได้มีโอกาส พัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ โดยมุ่งหวังว่านักศึกษาไทยจะมีผลงานดีเด่นจำนวนมากขึ้น ทัดเทียมนักศึกษาแห่งอื่นทั่วโลก รศ. ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า เงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนได้นำไปใช้ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการวิจัย ออกแบบและสร้าง “หุ่นยนต์กู้ชีวิตในซากอาคารถล่ม” และส่วนหนึ่งได้มอบเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา โดยสถาบันฯ ไม่ได้หักค่าบริหารจัดการใด ๆ เข้าสถาบัน ทั้งนี้ หุ่นยนต์กู้ชีวิตในซากอาคารถล่ม เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานในพื้นที่เสี่ยงอันตรายแทนมนุษย์ โดยงานวิจัยนี้เกิดขึ้นจากการประเมินโอกาสที่ประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ตึกและอาคารสูงในพื้นที่ภาคกลางมีโอกาสได้รับความเสียหายและถล่มลงมาได้ เนื่องจากมีการค้นพบรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกจำนวนมากในประเทศไทย โดยหุ่นยนต์ได้ถูกออกแบบให้สามารถเคลื่อนที่ผ่านภูมิประเทศที่ขรุขระได้อย่างคล่องแคล่ว อีกทั้งมีความสามารถในการสำรวจซากปรักหักพังได้อย่างอัตโนมัติ หุ่นยนต์ลักษณะนี้ยังสามารถดัดแปลงใช้งานในภารกิจอื่น ๆ ได้ เช่น งานกู้กับระเบิด เป็นต้น“

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/it/334792

http://www.dailynews.co.th/it/334792

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.