Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

12 สิงหาคม 2558 แบรนด์ “แฟมิลี่” เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมายอดขายกล่องรับสัญญาณดิจิตอล ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือมียอดขาย 7 แสนกล่อง จากเป้าที่ตั้งไว้ 1.4 ล้านกล่อง ผู้บริโภคจึงตัดสินใจซื้อจานดาวเทียมแทนกล่องรับสัญญาณดิจิตอล

ประเด็นหลัก


นายไพศาล เปรื่องวิริยะ ประธานบริหาร บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและกล่องรับสัญญาณดิจิตอล แบรนด์ “แฟมิลี่” เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมายอดขายกล่องรับสัญญาณดิจิตอล ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือมียอดขาย 7 แสนกล่อง จากเป้าที่ตั้งไว้ 1.4 ล้านกล่อง ขณะเดียวกันบริเวณที่สัญญาณรับชมระบบดิจิตอลเข้าไม่ถึง ผู้บริโภคจึงตัดสินใจซื้อจานดาวเทียมแทนกล่องรับสัญญาณดิจิตอล ส่งผลให้บริษัทได้ปรับเป้ายอดขายมาเป็น 1.5 ล้านกล่อง จากเดิมที่เคยตั้งไว้ 2 ล้านกล่อง


____________________________________________________

เอกชนบ่นขายฝืด กล่อง'ทีวีดิจิตอล' ลุ้นกสทช.เคาะค่าฟีผู้ผลิตกล่องรับสัญญาณดิจิตอล โอดยอดขายครึ่งปีแรกพลาดเป้า ลุ้นบอร์ด กสท.อนุมัติค่าธรรมเนียมรายปีทีวีดิจิตอล คิดแบบขั้นบันไดจากรายได้ก่อนหักภาษีไม่เกิน 2%

นายไพศาล เปรื่องวิริยะ ประธานบริหาร บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและกล่องรับสัญญาณดิจิตอล แบรนด์ “แฟมิลี่” เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมายอดขายกล่องรับสัญญาณดิจิตอล ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือมียอดขาย 7 แสนกล่อง จากเป้าที่ตั้งไว้ 1.4 ล้านกล่อง ขณะเดียวกันบริเวณที่สัญญาณรับชมระบบดิจิตอลเข้าไม่ถึง ผู้บริโภคจึงตัดสินใจซื้อจานดาวเทียมแทนกล่องรับสัญญาณดิจิตอล ส่งผลให้บริษัทได้ปรับเป้ายอดขายมาเป็น 1.5 ล้านกล่อง จากเดิมที่เคยตั้งไว้ 2 ล้านกล่อง

ด้านกลยุทธ์และแนวทางการทำตลาด มองว่าการทำโปรโมชั่นไม่สามารถช่วยกระตุ้นยอดขายได้ แต่ควรเน้นให้ กสทช.ทำการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งเร่งมือขยายสัญญาณรับชมระบบภาพแบบดิจิตอลให้ครอบคลุมและเร็วที่สุด

นายอานนท์ บัวดี ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ไฮไฟโอเรียนท์ไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและกล่องรับสัญญาณระบบดิจิตอล แบรนด์ “อะโคเนติค” เปิดเผยว่า ภาพรวมกล่องรับสัญญาณดิจิตอลยังไม่คึกคักเท่าที่ควร โดยมีสัดส่วนในล็อตแรกที่ออกมาแลกกล่องราว 50% เท่านั้น จากเป้าที่วางไว้ที่ 60-70% ส่วนหนึ่งเป็นเพราะปัญหาเรื่องการประชาสัมพันธ์และการขยายโครงข่าย

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 3 ส.ค. 58 นี้ การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีวาระการประชุมเรื่อง แนวทางในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ โดยสำนักงานได้เสนอวาระนี้ให้ กสท.พิจารณาแบบขั้นบันไดสำหรับผู้ประกอบการดิจิตอลทีวี โดยคำนึงถึงความเป็นธรรม ประโยชน์สาธารณะ ความคุ้มค่า ความขาดแคลน วิธีการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งการเรียกเก็บนั้นจะต้องเป็นอัตราที่สะท้อนให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายในการกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่และการประกอบกิจการโทรทัศน์ไม่เกิน 2% ของเงินรายได้ก่อนหักภาษี

นอกจากนี้ยังมีวาระเรื่องการรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ของการเริ่มรับ-ส่งโทรทัศน์เคลื่อนที่ของประเทศไทย หรือ บริการโมบายทีวี (Mobile TV Service : Feasibility Report for Thailand) โดยร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือไอทียู (ITU) ศึกษารูปแบบกิจการโมบายทีวีในต่างประเทศ และความเป็นไปได้ของโครงการรับ-ส่งสัญญาณโมบายทีวีในไทย

http://www.thaipost.net/?q=เอกชนบ่นขายฝืด-กล่องทีวีดิจิตอล-ลุ้นกสทชเคาะค่าฟี

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.