Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

14 มีนาคม 2559 กสทช.ดันร่างประกาศฯ คุมจริยธรรมสื่อกันเองในเดือน เม.ย.นี้ แต่ การประชุมครั้งนี้ขาด อสมท วอยซ์ทีวี จีเอ็มเอ็ม 25 และช่องวัน ซึ่งติดภารกิจมาไม่ได้ แต่ที่ประชุมจะส่งผลการประชุมแจ้งให้ช่องดังกล่าวรับทราบด้วย

ประเด็นหลัก“การประชุมครั้งนี้ขาด อสมท วอยซ์ทีวี จีเอ็มเอ็ม 25 และช่องวัน ซึ่งติดภารกิจมาไม่ได้ แต่ที่ประชุมจะส่งผลการประชุมแจ้งให้ช่องดังกล่าวรับทราบด้วย เราเชื่อว่าการดูแลด้านจริยธรรมกันเองนั้น แม้ว่าท้ายที่สุดร่างประกาศที่เรากำลังจะผลักดันให้เกิดจะไม่สามารถเอาผิดทางกฎหมายได้ แต่ก็ถือเป็นการสร้างเรื่องการดูแลด้านจริยธรรมของสื่อกันเองอย่างเป็นรูปธรรม แม้ว่าที่ผ่านมา แต่ละองค์กรจะมีบทลงโทษภายในองค์กรของตนเองแล้วก็ตาม แต่หากไม่มีร่างประกาศก็อาจจะมีการดำเนินการที่ล่าช้าเกินไป”


_______________________________________กสทช.ดันร่างประกาศฯ คุมจริยธรรมสื่อกันเองในเดือน เม.ย.นี้น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)

“สุภิญญา” เชิญทีวีดิจิตอล หารือผลักดันร่างประกาศควบคุมจริยธรรมสื่อกันเอง หวังดูแลด้านจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม มั่นใจประกาศใช้ได้เดือน เม.ย.นี้
น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวถึงผลการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต และประกาศ กสทช. ในประเด็นมาตรฐานทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบทางสังคม โดยได้เชิญตัวแทนของผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ จำนวน 22 ช่อง มาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า ที่ประชุมมีข้อสรุปเบื้องต้นในการดูแลมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ประกอบการ โดยในชั้นแรกหากเกิดปัญหาทางจริยธรรมให้องค์กรสื่อกำกับดูแลกันเองด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรตนเองก่อน หากองค์กรสื่อไม่สามารถกำกับดูแลได้ ให้เสนอไปยังองค์กรวิชาชีพเป็นผู้พิจารณา และหากองค์กรวิชาชีพยังไม่สามารถพิจารณาได้จึงให้นำเรื่องเสนอ กสทช.
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้สอบถามผู้ประกอบการด้วยว่า แต่ละองค์กรมีจริยธรรมที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ซึ่งพบว่า หลายช่องใช้มาตรฐานจากองค์กรวิชาชีพสื่อทำเป็นลายลักษณ์อักษร มีเพียงบางช่องเท่านั้นที่กำลังอยู่ระหว่างการร่างเพื่อให้มีหลักเกณฑ์จริยธรรมเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่ง กสทช.อาจจะขอดูเพื่อปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานกลาง หรือปรับเปลี่ยนให้มีความทันสมัย
ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีความเห็นตรงกันในการจัดทำร่างประกาศ กสทช.เรื่องมาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองให้เป็นรูปธรรม เพื่อเชื่อมโยงการทำงานระหว่างผู้ประกอบการและองค์กรวิชาชีพสื่อ โดยผู้ประกอบการต้องเป็นสมาชิกต่อองค์กรวิชาชีพสื่อ และองค์กรวิชาชีพต้องมาจดแจ้งต่อ กสทช.เพื่อให้ กสทช.สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้องค์กรวิชาชีพสื่อนำเงินไปจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านจริยธรรมกับวิชาชีพสื่อ ทว่า กสทช.ได้ดำเนินการยกร่างไว้แล้วประมาณ 2 ปี แต่ยังไม่ผ่าน เพราะยังมีการถกเถียงถึงคุณสมบัติของการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่ออยู่ว่าจะ ตรวจสอบอย่างไร ต้องเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ซึ่งหลังจากนี้ กสทช.จะส่งร่างฯ ดังกล่าวให้องค์กรสื่อ และองค์กรวิชาชีพแสดงความคิดเห็น และส่งกลับมาในช่วงหลังกลางเดือน เม.ย. เพื่อให้ที่ประชุม กสท. พิจารณา ก่อนสรุปเป็นประกาศอย่างเป็นทางการ
“การประชุมครั้งนี้ขาด อสมท วอยซ์ทีวี จีเอ็มเอ็ม 25 และช่องวัน ซึ่งติดภารกิจมาไม่ได้ แต่ที่ประชุมจะส่งผลการประชุมแจ้งให้ช่องดังกล่าวรับทราบด้วย เราเชื่อว่าการดูแลด้านจริยธรรมกันเองนั้น แม้ว่าท้ายที่สุดร่างประกาศที่เรากำลังจะผลักดันให้เกิดจะไม่สามารถเอาผิดทางกฎหมายได้ แต่ก็ถือเป็นการสร้างเรื่องการดูแลด้านจริยธรรมของสื่อกันเองอย่างเป็นรูปธรรม แม้ว่าที่ผ่านมา แต่ละองค์กรจะมีบทลงโทษภายในองค์กรของตนเองแล้วก็ตาม แต่หากไม่มีร่างประกาศก็อาจจะมีการดำเนินการที่ล่าช้าเกินไป”

http://www.manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9590000025468&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=MGR+Morning+Brief+11-3-59&utm_campaign=20160310_m130188537_MGR+Morning+Brief+11-3-59&utm_term=_E0_B8_81_E0_B8_AA_E0_B8_97_E0_B8_8A__E0_B8_94_E0_B8_B1_E0_B8_99_E0_B8_A3_E0_B9_88_E0_B8_B2_E0_B8_87

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.