Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

09 กันยายน 2559 งาน HUAWEI CONNECT 2016 มีเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้ขับเคลื่อน และผลักดันโลกอัจฉริยะ บริษัทจะยึดมั่นในวิถีปฏิบัติขององค์กรที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที และให้บริการเทคโนโลยีระบบคลาวด์ที่คิดค้นใหม่ หัวเว่ยมุ่งหวังที่จะเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่สามารถตอบสนองการขับเคลื่อน

ประเด็นหลักมร.เคน หู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หมุนเวียนตามวาระของหัวเว่ย ได้กล่าวในงาน HUAWEI CONNECT 2016 ถึงกลยุทธ์ของหัวเว่ย ที่ช่วยขับเคลื่อนโลกอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีระบบคลาวด์ที่ใช้งานอย่างกว้างขวาง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นับเป็นก้าวแรกที่หัวเว่ย ได้แสดงให้สาธารณชนได้เห็นถึงการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ให้ครอบคลุมรอบด้าน โดยกล่าวว่า หัวเว่ยมีเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้ขับเคลื่อน และผลักดันโลกอัจฉริยะ บริษัทจะยึดมั่นในวิถีปฏิบัติขององค์กรที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที และให้บริการเทคโนโลยีระบบคลาวด์ที่คิดค้นใหม่ หัวเว่ยมุ่งหวังที่จะเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่สามารถตอบสนองการขับเคลื่อน เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแห่งยุคดิจิตอล และคลาวด์โดยอาศัยหลักการดังกล่าว ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศน์คลาวด์อย่างจริงจังด้วยการเปิดกว้าง ทางความคิด การให้ร่วมมือ และแบ่งปันความสำเร็จ


________________________________________________

“หัวเว่ย คอนเน็ค 2016” เดินหน้ายุทธศาสตร์คลาวด์เต็มพิกัด


เหล่าผู้นำ และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไอซีทีกว่า 20,000 คน จาก 120 ประเทศในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก เข้าร่วมงานหัวเว่ย คอนเน็ค 2016 (HUAWEI CONNECT 2016) ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ธีม “Shape the Cloud” ที่นครเซี่ยงไฮ้ ระหว่างวันที่ 31 ส.ค.-2ก.ย.
งานประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งแรก และถือเป็นการประชุมครั้งใหญ่ที่สุดที่หัวเว่ยจัดขึ้น เกี่ยวกับระบบนิเวศน์ ด้านไอซีที เพื่อแสวงหาแนวทางที่ตอบโจทย์ยุคแห่งเทคโนโลยีคลาวด์ และวิธีการสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อก้าวทันการปลี่ยนแปลงด้านดิจิตอล ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ และให้การสนับสนุนเพื่อสร้างระบบนิเวศน์คลาวด์
มร.เคน หู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หมุนเวียนตามวาระของหัวเว่ย ได้กล่าวในงาน HUAWEI CONNECT 2016 ถึงกลยุทธ์ของหัวเว่ย ที่ช่วยขับเคลื่อนโลกอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีระบบคลาวด์ที่ใช้งานอย่างกว้างขวาง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นับเป็นก้าวแรกที่หัวเว่ย ได้แสดงให้สาธารณชนได้เห็นถึงการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ให้ครอบคลุมรอบด้าน โดยกล่าวว่า หัวเว่ยมีเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้ขับเคลื่อน และผลักดันโลกอัจฉริยะ บริษัทจะยึดมั่นในวิถีปฏิบัติขององค์กรที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที และให้บริการเทคโนโลยีระบบคลาวด์ที่คิดค้นใหม่ หัวเว่ยมุ่งหวังที่จะเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่สามารถตอบสนองการขับเคลื่อน เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแห่งยุคดิจิตอล และคลาวด์โดยอาศัยหลักการดังกล่าว ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศน์คลาวด์อย่างจริงจังด้วยการเปิดกว้าง ทางความคิด การให้ร่วมมือ และแบ่งปันความสำเร็จ

“หัวเว่ย คอนเน็ค 2016” เดินหน้ายุทธศาสตร์คลาวด์เต็มพิกัด

ทั้งนี้ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารจะเป็นเสาหลักของโลกอัจฉริยะ มร.หู ได้เปรียบเทียบอุปกรณ์ต่างๆ ว่าเป็น “เครื่องมือถ่ายทอดความรู้สึก” (Feeler) ที่ทำให้สิ่งต่างๆ สามารถรับรู้ได้ถึงสภาพแวดล้อมรอบๆ เครือข่ายจะเชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกัน โดยมีระบบคลาวด์เป็นหัวใจหลักที่สร้างความอัจฉริยะให้กับสิ่งต่างๆ เหล่านั้น องค์ประกอบทั้งสามนี้ก่อให้เกิดสถาปัตยกรรมในการทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ ช่องทางรับส่งข้อมูล และระบบคลาวด์ และยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่หัวเว่ย จะลงทุนในภายภาคหน้าอีกด้วย
“ในช่วง 5 ถึง 10 ปีข้างหน้า เราจะได้เห็นอุปกรณ์อัจฉริยะทุกชนิดที่สามารถปรับการทำงานให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ ทุกคน และทุกสิ่งจะสามารถรับรู้ได้ถึงสภาวะรอบข้าง โดยมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทำหน้าที่เป็นจุดป้อนข้อมูลเข้าสู่โลกอัจฉริยะ ทั้งเครือข่ายออปติคอล และเครือข่ายไร้สาย จะสามารถให้บริการเชื่อมต่อผ่านอัลตร้าบรอดแบนด์ได้อย่างทั่วถึง ในขณะเดียวกัน คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงถึงกันอยู่ทั่วโลกก็จะสามารถรวบรวมข้อมูลมหาศาล เกิดเป็นมันสมองดิจิตอล ในระบบคลาวด์ มันสมองดิจิตอลนี้จะมีการพัฒนาแบบเรียลไทม์ และไม่มีวันเสื่อมสภาพ เพื่อสร้างความอัจฉริยะที่ผู้คน และเครื่องจักรสามารถดึงออกมาใช้เมื่อใดก็ได้ เพียงเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ในระบบไฮสปีด”

“หัวเว่ย คอนเน็ค 2016” เดินหน้ายุทธศาสตร์คลาวด์เต็มพิกัด

มร.หู ให้ความเห็นว่า องค์กรต่างๆ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในยุคแห่งระบบคลาวด์ เนื่องจากนวัตกรรมด้านโซลูชั่นจะปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการใช้งานที่จำเพาะขององค์กร เมื่อพิจารณาในแง่นี้ หัวเว่ยจึงมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ โดยทำความเข้าใจถึงความต้องของลูกค้าอย่างเจาะลึก เพื่อสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่ผสานนวัตกรรมได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า หัวเว่ยให้บริการโซลูชั่นระบบคลาวด์แบบผสมผสานที่สามารถส่งมอบ และใช้งานได้ง่ายตามหลักสถาปัตยกรรมแบบเปิดที่รวมเป็นระบบเดียว
โซลูชั่นเหล่านี้เปิดให้ใช้งานในวงกว้าง มีความปลอดภัยสูง และมีประสิทธิภาพการทำงานในระดับองค์กรที่ครบวงจรในจุดเดียว อีกทั้งยังมีคุณสมบัติด้านการใช้งานที่ออกแบบมาให้สามารถตอบสนองจุดบกพร่องที่ลูกค้าต้องการแก้ไขได้อย่างตรงจุด นอกจากโซลูชั่นที่เน้นการใช้งานเฉพาะด้าน หัวเว่ยยังเน้นย้ำด้วยว่า ระบบนิเวศน์คลาวด์จำเป็นต้องพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่า ให้กับลูกค้า และทุกองค์กรที่อยู่ในระบบนิเวศน์นี้จะต้องสร้างคุณค่าที่มีลักษณะเฉพาะขององค์กร
มร.หู ย้ำว่า หัวเว่ยจะไม่เผยแพร่เทคโนโลยีคลาวด์ที่มีอยู่ในมือด้วยตนเอง ในฐานะของผู้ขับเคลื่อนระบบนิเวศน์คลาวด์ แต่หัวเว่ยมุ่งหวังที่จะให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกรายสร้างสรรค์เทคโนโลยีคลาวด์ในทุกรูปแบบ องค์กรต่างๆ ที่กำเนิดขึ้นในยุคเทคโนโลยีคลาวด์ได้กลายเป็นผู้นำการพัฒนายุคแรกของคลาวด์ และสร้างกระแสปั่นป่วนให้กับหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก และเชื่อว่าอีก 10 ปีข้างหน้า จะเป็นยุคคลาวด์ 2.0 ซึ่งเป็นจุดรุ่งเรืองของเทคโนโลยีคลาวด์เชิงอุตสาหกรรมอันมากมายนับไม่ถ้วน และในปี 2025 หัวเว่ย คาดการณ์ว่า โซลูชั่นไอทีสำหรับองค์กรทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนโฉมให้กลายเป็นเทคโนโลยีคลาวด์ และมากกว่า 85% ของแอปพลิเคชั่นสำหรับองค์กรจะใช้เทคโนโลยีคลาวด์เป็นพื้นฐาน ทุกบริษัทจะผสานธุรกิจของตนเข้ากับคลาวด์ และจะคอยเสาะหาโซลูชั่นคลาวด์ที่เหมาะสมกับองค์กรของตนมากที่สุด

“หัวเว่ย คอนเน็ค 2016” เดินหน้ายุทธศาสตร์คลาวด์เต็มพิกัด

นอกจากนี้ เขายังได้แชร์ประสบการณ์ของหัวเว่ย ในด้านการเปลี่ยนโฉมไปสู่เทคโนโลยีคลาวด์ โดยเน้นย้ำความสำคัญในการสร้างมูลค่าจากเทคโนโลยีคลาวด์ รวมทั้งแนะนำ 3 มาตรการสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถเปลี่ยนโฉมองค์กร และสร้างมูลค่าจากคลาวด์ได้
ประการแรก องค์กรต่างๆ จะต้องเปลี่ยนวิธีคิด และความเชื่อที่พวกเขามีต่อบทบาทของเทคโนโลยีไอซีที และหันมามองเทคโนโลยีไอซีทีในฐานะระบบการผลิตแทนที่จะเป็นเพียงระบบสนับสนุน ตลอดจนใช้เทคโนโลยีในเชิงรุกในการออกแบบขั้นตอนการผลิตเสียใหม่ ประการที่สอง องค์กรจะต้องหันมาพิจารณาพนักงานบุคลากร และเสริมทักษะความรู้เทคโนโลยีไอซีทีพื้นฐานให้แก่พวกเขา โดยเฉพาะเมื่อเทคโนโลยีเหล่านี้ต้องปรับใช้กับเทคโนโลยีคลาวด์ และประการที่สาม องค์กรจะต้องคิดการให้ใหญ่ และทำตามแผนการที่วางไว้ทีละขั้นๆ อย่างต่อเนื่องด้วยกลยุทธ์ที่ชาญฉลาด ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงความสำเร็จที่เทคโนโลยีเหล่านั้นจะนำมาให้ด้วย
“คลาวด์ กำลังเปลี่ยนโฉมทุกสิ่ง เรามองความเปลี่ยนแปลงเป็นดั่งกระบวนการของการเกิดใหม่ สำหรับธุรกิจในยุคคลาวด์ 2.0 แล้ว การเปลี่ยนแปลงจะนำมาซึ่งความหวัง และเราก็จะสามารถสร้างอนาคตผ่านการลงมือทำได้”

“หัวเว่ย คอนเน็ค 2016” เดินหน้ายุทธศาสตร์คลาวด์เต็มพิกัด

ในงาน หัวเว่ย คอนเน็ค 2016 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหมุนเวียนตามวาระของหัวเว่ย ทั้ง 3 คน ได้แก่ มร.เคน หู, มร.อีริค ซวี และ มร.กัว ผิง จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เปิดงานในแต่ละวัน วิทยากรคนอื่นๆ ที่จะมาร่วมบรรยายในงานนี้ ได้แก่ ไบรอัน เคอซานิทช์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเทล คอร์ป, วิสชาล ซิคคา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโฟซิส เทคโนโลยี, โทมัส เซาเออร์เอสสิค รองประธานอาวุโส บริษัท เอสเอพี เอจี และ แอนดรูว์ แมคอาฟี หัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์และวิจัยแห่งสถาบัน MIT Sloan School of Management
งาน หัวเว่ย คอนเน็ค 2016 เป็นงานที่บรรดาองค์กรบริษัทชั้นนำในระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมไอซีทีต่างตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ที่อาคารนิทรรศการแบบอินเทอร์แอ็กทีฟ ขนาด 18,000 ตารางเมตร ของศูนย์การประชุม Expo Center ในนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยบริเวณครึ่งหนึ่งของชั้นนิทรรศการ จะจัดแสดงนวัตกรรมความก้าวหน้าของพันธมิตรในอุตสาหกรรมของหัวเว่ย ซึ่งประกอบด้วยกว่า 80 องค์กร และผู้สนับสนุนในอุตสาหกรรมของหัวเว่ย และในระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมไอซีที พันธมิตรชั้นนำที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ ได้แก่ Intel, HGST, SAP, Accenture, Infosys, OpenStack, และ GSMA สำหรับการประชุมสัมมนา หัวเว่ยจะพูดเน้นย้ำเรื่อง 4 เทคโนโลยีหลัก อันได้แก่ คลาวด์ บิ๊กดาต้า เครือข่าย Software Defined Networking (SDN) และเทคโนโลยี IoT รวมทั้งเปิดตัว 8 โซลูชั่นเรือธงสำหรับสตอเรจคลาวด์ บริการคลาวด์ และคอนโทรเลอร์เครือข่าย SDN ของหัวเว่ยด้วย โซลูชั่นเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ระเบียบวาระดิจิตอลของลูกค้าทั้ง 9 กลุ่ม เช่น รัฐบาลและหน่วยงานรัฐ การเงิน โทรคมนาคม พลังงาน และสื่อ สามารถเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ


http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9590000087826&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=MGR+Morning+Brief+2-9-59&utm_campaign=20160901_m134076675_MGR+Morning+Brief+2-9-59&utm_term=_E2_80_9C_E0_B8_AB_E0_B8_B1_E0_B8_A7_E0_B9_80_E0_B8_A7_E0_B9_88_E0_B8_A2+_E0_B8_84_E0_B8_AD_E0_B8_99

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.